Jūs atrodaties šeit

Semināri meža īpašniekiem

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros sadarbībā ar Valsts meža dienesta struktūrvienībām, Lauku atbalsta dienestu, Latvijas valsts mežiem, LVMI „Silava” un citiem sadarbības partneriem organizē BEZMAKSAS informatīvos un izglītojošos seminārus meža īpašniekiem un citiem interesentiem par meža apsaimniekošanu un ar to saistītajiem jautājumiem.


Informatīvie  semināri tiek organizēti, lai informētu par aktualitātēm, kas saistītas ar:

 • Biotopu aizsardzība, atjaunošana un apsaimniekošana.
 • Klimata izmaiņas sekas – vējgāzes, meža ugunsgrēki, kaitēkļu invāzijas,
 • Kompensācijas maksājumi par Natura 2000 meža teritorijām,
 • Meža atjaunošana, stādu izvēle, augsnes sagatavošana,
 • Meža stādīšanas darbu organizācija,
 • Meža apsaimniekošanas risku prognozes un to mazināšana,
 • Meža valsts reģistrs,
 • Lietotne "Mednis",
 • Aktualitātes medniekiem - MK noteikumu Nr. 421 "Medību noteikumi" grozījumi,
 • u.c.

Semināros iespējams :

 • saņemt atbildes uz jautājumiem,
 • saņemt praktiskus padomus no nozares speciālistiem.

Informatīvie semināri tiek rīkoti gan klātienē, gan Zoom platformā.

Norises laiks

Semināra tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

29.septembrī plkst. 9.45-13.15

Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana

Programma

Dabas taka "Lustiņdrava", Valkas novads MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa
Andris Vīrs
Tālr. +371 26108426
andris.virs@mkpc.llkc.lv
29.septembrī plkst. 13.45-17.15

Jaunaudžu aizsardzība pretmeža dzīvnieku postījumiem

Programma

Pašvaldības mežu teritorija, Valkas novadā MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa
Andris Vīrs
Tālr. +371 26108426
andris.virs@mkpc.llkc.lv
3.oktobrī plkst. 10.00-16.30

Augošu koku un kokmateriālu uzmērīšana, to kvalitāte

Programma

 SIA Zusa kokzāģētava, Gaismas, "Būtnāri", Saldus novads MKPC Saldus nodaļa
Lidija Bredovska
Tālr. +371 26566260
lidija.bredovska@mkpc.llkc.lv
6.oktobrī plkst. 13.30-16.45

Meža apsaimniekošanas pieredze Stalbes pagasta īpašumā “Cābuļi”

Programma

“Cābuļi”, Stalbes pagastā, Cēsu novads MKPC Madonas nodaļa
Mairita Bondare
Tālr. +371 28381176
mairita.bondare@mkpc.llkc.lv
12.oktobrī plkst. 9.00-15.20

Jaunaudžu aizsardzība pret meža dzīvnieku postījumiem. Darba drošība mežā ar motorzāģi un krūmgriezi

Programma

Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa
Valdis Usne
Tālr. +371 26438175
valdis.usne@mkpc.llkc.lv

Izglītojošo semināru mērķis ir nodrošināt bezmaksas seminārus visā valsts teritorijā par meža īpašniekiem aktuālām tēmām viņu profesionālās kompetences pilnveidošanai, rezultātā paaugstinot privāto mežu apsaimniekošanas kvalitāti un efektivitāti, ceļot meža īpašnieku kā uzņēmēju konkurētspēju.

Semināru dalībniekiem iespējams iegūt informāciju no meža nozares speciālistiem par jaunāko pētījumu atziņām un to pielietošanu praksē, dažādām inovācijām meža apsaimniekošanā, racionālu zemes izmantošanu mežsaimniecības produkcijas ieguvei, meža nekoksnes resursu izmantošanu un citām ar nozari saistītām tēmām.

Galvenās izglītojošo semināru tēmas:

 • Meža nekoksnes resursi, to izmantošana;
 • Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana;
 • Meža koksnes resursu racionāla apsaimniekošana, izmantošana un ieguve
 • Efektīvas medību saimniecības veidošana;
 • Meža apsaimniekošana, laba un pārņemama prakse.

 Izglītojošie semināri tiek rīkoti gan klātienē, gan Zoom platformā.

Norises laiks

Semināra tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

       

Par plānotajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var interesēties sazinoties ar MKPC speciālistiem.