Jūs atrodaties šeit

Semināri meža īpašniekiem

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros sadarbībā ar Valsts meža dienesta struktūrvienībām, Lauku atbalsta dienestu, Valsts ieņēmumu dienestu, LVMI „Silava” un citiem sadarbības partneriem organizē BEZMAKSAS informatīvos un izglītojošos seminārus meža īpašniekiem un citiem interesentiem par meža apsaimniekošanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

Informatīvie  semināri tiek organizēti, lai informētu par aktualitātēm, kas saistītas ar valsts un ES likumdošanu un tās izmaiņām, valsts un ES atbalstu, Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam aktualitātēm un citām meža, vides, lauku nozares un valsts pārvaldes institūciju aktualitātēm. Semināros iespējams arī saņemt atbildes uz jautājumiem, praktiskus padomus, kā arī individuālas konsultācijas semināra noslēgumā.

Šogad semināru dalībnieki varēs uzzināt par svarīgāko meža apsaimniekošanā – ES atbalsta pasākumu īstenošanu, meža aizsardzības pasākumiem (iespējamo mizgraužu invāziju), meža inventarizācijas termiņiem, meža stādīšanu, jaunaudžu kopšanu u.c.

Izglītojošie semināri tiek organizēti par lauku iedzīvotājiem un meža īpašniekiem aktuālām tēmām profesionālās kompetences pilnveidošanai.

Galvenās izglītojošo semināru tēmas:

•             Meža ne koksnes resursi to izmantošana;

•             Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana;

•             Meža koksnes resursu racionāla apsaimniekošana, izmantošana un ieguve;

•             Efektīvas medību saimniecības veidošana;

•             Meža apsaimniekošana, laba un pārņemama prakse.

Tuvākajā laikā plānotie informatīvie semināri:

Datums

Nosaukums

Norises vieta

Kontaktinformācija

23.oktobris ES atbalsta pasākumi MKPC2020.g. Aktualitātes meža īpašniekiem. "Kalnakumbri", Skrundas novads MKPC Dienvidkurzemes nodaļa
Maruta Pragulbicka
tālr.20222041
maruta.pragulbicka@mkpc.llkc.lv
23.oktobris Meža apsaimniekošanas aktualitātes Zilupes tautas nams, Tautas iela 1, Zilupe, Zilupes novads MKPC Ludzas nodaļa
Diāna Agafonova
tālr. 27817745
diana.agafonova@mkpc.llkc.lv
24.oktobris Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi" praksē Augškampēni, Salaspils novads MKPC Rīgas reģionālā nodaļa
Rita Daščiora
tālr. 22019356
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv
24.oktobris MKPC darbība, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem Līvānu bibliotēka, Rīgas iela 136, Līvānu novads MKPC Preiļu nodaļa
Astrīda Rudzīte
tālr. 26410476
astrida.rudzite@mkpc.llkc.lv
28.oktobris MKPC darbība, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem Dzeņu mājas, Preiļu novads MKPC Preiļu nodaļa
Astīda Rudzīte
tālr. 26410476
astrida.rudzite@mkpc.llkc.lv
28.oktobris Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem "Silabirze", Rugāju novads
Tikšanās plkst.10.00 pie Rugāju novada domes (Kurmenes ielā 48)
MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa
Elvijs Kantāns
tālr. 26264611
elvijs.kantans@mkpc.llkc.lv
29.oktobris MKPC darbība, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem. Aktualitātes mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā rudenī Gulbenes novads, Īpašums "Vecviņķeles", Gulbenes novads
Tikšanās plkst.10.00 pie Lizuma pagasta pārvaldes ēkas (Lizumā “Akācijas”)
MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa
Elvijs Kantāns
tālr. 26264611
elvijs.kantans@mkpc.llkc.lv

 

29.oktobris MKPC darbība, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem. Aktualitātes mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā rudenī "Veclazdupi 1", Rankas pagasts, Gulbenes novads.
Tikšanās plkst.14.00 pie Rankas pagasta pārvaldes ēkas (Rankā, "Krastkalni")
MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa
Elvijs Kantāns
tālr. 26264611
elvijs.kantans@mkpc.llkc.lv
31. oktobris, plkst. 10:00 Par videi draudzīgu mežsaimniecību "Pūpoli", Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads MKPC Rīgas reģionālā nodaļa
Rita Daščiora.
tālr. 22019356
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv
31. oktobris, plkst. 13:30 Par videi draudzīgu mežsaimniecību Vecumnieku novads, Kurmenes pagasts, "Pūpoli" MKPC Rīgas reģionālā nodaļa
Rita Daščiora.
tālr. 22019356
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv
4. novembris Aktualitātes mežu īpašniekiem Bārbeles tautas nams, Vecumnieku novads MKPC Rīgas reģionālā nodaļa
Rita Daščiora
tālr. 22019356
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv

Tuvākajā laikā izglītojošie semināri nav plānoti.

 Par plānotajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var interesēties sazinoties ar MKPC speciālistiem.

Pasākuma organizēšanas vietā nedrīkst ierasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija, vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.