Jūs atrodaties šeit

Semināri meža īpašniekiem

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros sadarbībā ar Valsts meža dienesta struktūrvienībām, Lauku atbalsta dienestu, Latvijas valsts mežiem, LVMI „Silava” un citiem sadarbības partneriem organizē BEZMAKSAS informatīvos un izglītojošos seminārus meža īpašniekiem un citiem interesentiem par meža apsaimniekošanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

Informatīvie  semināri tiek organizēti, lai informētu par aktualitātēm, kas saistītas ar valsts un ES likumdošanu un tās izmaiņām mežu apsaimniekošanā, valsts un ES atbalsta saņemšanas iespējām, kā arī citām meža, vides, lauku nozares un valsts pārvaldes institūciju aktualitātēm. Semināros iespējams arī saņemt atbildes uz jautājumiem, praktiskus padomus no nozares speciālistiem. Ziemas sezonā semināros plānots sniegt informāciju par dažādām meža īpašniekiem aktuālām tēmām – aizsargājamo meža platību apsaimniekošana, dabas skaitīšana, jaunaudžu ierīkošana un kopšana, mežaudžu apsaimniekošana, sugu sastāva veidošana, dažādi ciršu veidi, mežsaimniecisko darbu organizēšana, meža aizsardzība u.c.

Informatīvie semināri tiek rīkoti Zoom platformā, kā arī klātienē.

Laiks

Semināra tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

21.01.2022 plkst. 10.00

Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā

Programma

Zoom platforma

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, rakstot uz epastu: mairita.bondare@mkpc.llkc.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, darbības nozari, novadu/pagastu.

MKPC Madonas nodaļa. Mairita Bondare
Tālr. 28381176
mairita.bondare@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Madara Černuho
Tālr. 26822003
madara.cernuho@mkpc.llkc.lv

21.01.2022 plkst. 15.00

Meža īpašniekam svarīgu dokumentu izpilde

Programma

Zoom platforma

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, rakstot uz epastu: anete.steinerte@mkpc.llkc.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, darbības nozari, novadu/pagastu.

MKPC Dienvidkurzemes nodaļa
Anete Šteinerte
Tālr. 20280779
anete.steinerte@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Madara Černuho
Tālr. 26822003
madara.cernuho@mkpc.llkc.lv

22.01.2022 plkst. 10.00

Gada pārskatu iesniegšanas kārtība par iepriekšējā gadā veiktajām mežsaimniecības darbībām

Programma

"Pagasta nams", Lutriņi, Saldus novads

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, rakstot uz epastu: maruta.pragulbicka@mkpc.llkc.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, darbības nozari, novadu/pagastu.

MKPC Saldus nodaļa
Maruta Pragulbicka
Tālr. 20222041
maruta.pragulbicka@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Madara Černuho
Tālr. 26822003
madara.cernuho@mkpc.llkc.lv

22.01.2022 plkst. 11.00

Gada pārskatu iesniegšana kārtība par iepriekšējā gadā veiktajām mežsaimniecības darbībām

Programma

Cēsu novads, Vaives pagasts Dāvida Dzirnavas LKS:583740 348070

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, rakstot uz epastu: laila.sestakovska@mkpc.llkc.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, darbības nozari, novadu/pagastu.

MKPC Cēsu nodaļa
Laila Šestakovska
Tālr. 28323647
laila.sestakovska@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Madara Černuho
Tālr. 26822003
madara.cernuho@mkpc.llkc.lv

24.01.2022 plkst. 10.00

Pārskatu iesniegšanas veidi, VMD GIS sistēmas iespējas. Saimniekošana ūdensteču, ūdenstilpņu un mitrzemju aizsargjoslās

Programma

Zoom platforma

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, rakstot uz epastu: inga.busa@mkpc.llkc.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, darbības nozari, novadu/pagastu.

MKPC Sēlijas nodaļa
Inga Buša
Tālr. 26534704
inga.busa@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Madara Černuho
Tālr. 26822003
madara.cernuho@mkpc.llkc.lv

24.01.2022 plkst. 14.00

Aktualitātes meža apsaimniekošanā

Programma

Zoom platforma

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, rakstot uz epastu: edgars.susinskis@mkpc.llkc.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, darbības nozari, novadu/pagastu.

MKPC Dienvilatgales nodaļa
Edgars Sušinskis
Tālr. 26418970
edgars.susinskis@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Madara Černuho
Tālr. 26822003
madara.cernuho@mkpc.llkc.lv

25.01.2022 plkst. 10.00

Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem, pārskatu iesniegšanas veidi

Programma

Madonas novads, Saieta laukums-1, Domes ēka, 3.st. zāle

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, rakstot uz epastu: mairita.bondare@mkpc.llkc.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, darbības nozari, novadu/pagastu.

MKPC Madonas nodaļa. Mairita Bondare
Tālr. 28381176
mairita.bondare@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Madara Černuho
Tālr. 26822003
madara.cernuho@mkpc.llkc.lv

25.01.2022 plkst. 15.00

Aktualitātes meža īpašniekiem

Programma

Zoom platforma

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, rakstot uz epastu: elvijs.kantans@mkpc.llkc.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, darbības nozari, novadu/pagastu.

MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa
Elvijs Kantāns
Tālr. 26314426
elvijs.kantans@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Madara Černuho
Tālr. 26822003
madara.cernuho@mkpc.llkc.lv

26.01.2022 plkst. 10.00

Aktualitātes mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā

Programma

Zoom platforma

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, rakstot uz epastu: andris.virs@mkpc.llkc.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, darbības nozari, novadu/pagastu.

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa
Andris Vīrs
Tālr. 26108426
andris.virs@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Madara Černuho
Tālr. 26822003
madara.cernuho@mkpc.llkc.lv

27.01.2022 plkst. 11.00

Aktualitātes mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā

Programma

Zoom platforma

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, rakstot uz epastu: janis.runcis@mkpc.llkc.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, darbības nozari, novadu/pagastu.

MKPC Limbažu nodaļa
Jānis Runcis
Tālr. 26173397
janis.runcis@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Madara Černuho
Tālr. 26822003
madara.cernuho@mkpc.llkc.lv

27.01.2022 plkst. 14.00

Aktualitātes meža īpašniekiem

Programma

Zoom platforma

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, rakstot uz epastu: anna.apstare@mkpc.llkc.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, darbības nozari, novadu/pagastu.

MKPC Ludzas nodaļa
Anna Pastare-Skutele
Tālr. 29411165
anna.pastare@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Madara Černuho
Tālr. 26822003
madara.cernuho@mkpc.llkc.lv

28.01.2022 plkst. 10.00

Aktualitātes meža īpašniekiem 2022. gadā

Programma

Dienvidkurzemes novads, Atpūtas iela 4, Grobiņa

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, rakstot uz epastu: agrita.senberga@mkpc.llkc.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, darbības nozari, novadu/pagastu.

MKPC Dienvidkurzemes nodaļa
Agrita Šēnberga
Tālr. 29285111
agrita.senberga@mkpc.llkc.lv

MKPC Centrālais birojs
Madara Černuho
Tālr. 26822003
madara.cernuho@mkpc.llkc.lv

Izglītojošo semināru mērķis ir nodrošināt bezmaksas seminārus visā valsts teritorijā par meža īpašniekiem aktuālām tēmām viņu profesionālās kompetences pilnveidošanai, rezultātā paaugstinot privāto mežu apsaimniekošanas kvalitāti un efektivitāti, ceļot meža īpašnieku kā uzņēmēju konkurētspēju. Semināru dalībniekiem iespējams iegūt infomāciju no meža nozares speciālistiem par jaunako pētījumu atziņām un to pielietošanu praksē, dažādām inovācijām meža apsimniekošanā, racionālu zemes izmantošanu mežsaimniecības produkcijas ieguvei, meža nekoksnes resursu izmantošanu un citām ar nozari saistītām tēmām.

Galvenās izglītojošo semināru tēmas:

•             Meža ne koksnes resursi to izmantošana;

•             Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana;

•             Meža koksnes resursu racionāla apsaimniekošana, izmantošana un ieguve;

•             Efektīvas medību saimniecības veidošana;

•             Meža apsaimniekošana, laba un pārņemama prakse.

 Par plānotajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var interesēties sazinoties ar MKPC speciālistiem.

Klātienes semināros piedalās tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas ar sadarbspējīgu sertifikātu, iekštelpās lietojot sejas maskas un ievērojot vispārējos epidemioloģiskās drošības nosacījumus.