Jūs atrodaties šeit

Semināri meža īpašniekiem

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros sadarbībā ar Valsts meža dienesta struktūrvienībām, Lauku atbalsta dienestu, Valsts ieņēmumu dienestu, LVMI „Silava” un citiem sadarbības partneriem arī šogad turpina organizēt BEZMAKSAS informatīvos seminārus meža īpašniekiem un citiem interesentiem par meža apsaimniekošanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

Informatīvie  semināri tiek organizēti, lai informētu par aktualitātēm, kas saistītas ar valsts un ES likumdošanu un tās izmaiņām, valsts un ES atbalstu, Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam aktualitātēm un citām meža, vides, lauku nozares un valsts pārvaldes institūciju aktualitātēm. Semināros iespējams arī saņemt atbildes uz jautājumiem, praktiskus padomus, kā arī individuālas konsultācijas semināra noslēgumā.

MKPC organizē informatīvos seminārus par tēmām:

  • Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem
  • Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu
  • Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiemPar Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem


Par plānotajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var interesēties MKPC mājas lapā  sadaļā Jaunumi vai VLT mājas lapā www.laukutikls.lv sadaļā Notikumu kalendārs vai sazinoties ar MKPC speciālistiem.

Šobrīd plānotie semināri - skatīt šeit

Datums

Nosaukums

Norises vieta

Kontaktinformācija

9. oktobris

Aktualitātes par ES atbalstu mežiem, meža atjaunošana, jaunaudžu kopšana un to aizsardzība pret dzīvnieku bojājumiem.

“Mežvidi”, Novadnieku pagasta pārvaldes zāle, Saldus novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļa
Maruta Pragulbicka
mob. 20222041

9. oktobris

Par kompensācijām NATURA 200 teritorijās. Mežirbei draudzīga meža apsaimniekošana. Projekts “Dabas skaitīšana”. ES atbalsts mežiem

Latvijas Dabas muzejs, Kr. Barona iela 4, Rīga

Sākums plkst. 17.30

MKPC Rīgas reģionālā nodaļa
Rita Daščiora
mob. 22019356

10. oktobris

Aktualitātes par ES atbalstu mežiem, meža atjaunošana, jaunaudžu kopšana un to aizsardzība pret dzīvnieku bojājumiem.

Kultūras nama mazā zāle, Lielā iela 1a, Skrunda, Skrundas novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļa
Maruta Pragulbicka
mob. 20222041

10. oktobris

Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

“Lībieši-2”, LVM teritorijas, Mazsalacas novads

Sākums plkst. 9.00

MKPC Madonas nodaļa
Mairita Bondare
mob. 28381176

12. oktobris

Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Pagastmāja, Vestienas pag., Madonas novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Madonas nodaļa
Mairita Bondare
mob. 28381176

12. oktobris

Meža atjaunošana un abiotiskie bojājumi jaunaudžu kopšana un to aizsardzība pret dzīvnieku bojājumiem

1905. gada iela 10, Kuldīga, Kuldīgas novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa
Valdis Usne
mob. 29462977

12. oktobris

Meža atjaunošana un abiotiskie bojājumi jaunaudžu kopšana un to aizsardzība pret dzīvnieku bojājumiem

Kr. Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu nov.

Sākums plkst. 15.00

MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa
Valdis Usne
mob. 29462977

13. oktobris

Medību infrastruktūras objektu ierīkošana

Jaunlutriņu pagasta dienas centrs, Saldus novads

Sākums plkst. 10.00

MKPC Dienvidkurzemes nodaļa
Maruta Pragulbicka
mob. 20222041

Par plānotajiem informatīvajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem)

var interesēties MKPC mājaslapā vai Valsts Lauku tīkla mājaslapā, vai, sazinoties ar MKPC speciālistiem.