Jūs atrodaties šeit

Semināri meža īpašniekiem

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros sadarbībā ar Valsts meža dienesta struktūrvienībām, Lauku atbalsta dienestu, Latvijas valsts mežiem, LVMI „Silava” un citiem sadarbības partneriem organizē BEZMAKSAS informatīvos un izglītojošos seminārus meža īpašniekiem un citiem interesentiem par meža apsaimniekošanu un ar to saistītajiem jautājumiem.


Informatīvie  semināri tiek organizēti, lai informētu par aktualitātēm, kas saistītas ar:

 • Biotopu aizsardzība, atjaunošana un apsaimniekošana.
 • Klimata izmaiņas sekas – vējgāzes, meža ugunsgrēki, kaitēkļu invāzijas,
 • Kompensācijas maksājumi par Natura 2000 meža teritorijām,
 • Meža atjaunošana, stādu izvēle, augsnes sagatavošana,
 • Meža stādīšanas darbu organizācija,
 • Meža apsaimniekošanas risku prognozes un to mazināšana,
 • Meža valsts reģistrs,
 • Lietotne "Mednis",
 • Aktualitātes medniekiem - MK noteikumu Nr. 421 "Medību noteikumi" grozījumi,
 • u.c.

Semināros iespējams :

 • saņemt atbildes uz jautājumiem,
 • saņemt praktiskus padomus no nozares speciālistiem.

Informatīvie semināri tiek rīkoti gan klātienē, gan Zoom platformā.

Norises laiks Semināra tēma Norises vieta Kontaktinformācija
31.marts plkst. 10.00-13.00

Jaunaudžu kopšana ar ES atbalstu praksē

Programma

“Mežapurviņi”, Kurmenes pagasts, Bauskas novads MKPC Rīgas reģionālā nodaļa
Rita Daščiora
Tālr. 22019356
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv
5.aprīlis plkst. 10.00-13.15

Egļu astoņzobu riski, to novēršana

Programma

Skrundas pagasta pārvalde,  Raiņa iela 11, Skrunda, Kuldīgas novads MKPC Saldus nodaļa
Lidija Bredovska
Tālr.26566260
11.aprīlis plkst. 10.00-14.30

Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktuālās izmaiņas MK noteikumos par meža atjaunošanu, ieaudzēšanu un koku ciršanu mežā

Programma

Ziemeļaustrumu virsmežniecības zāle,  Pamatu iela 14, Gulbene, Gulbenes novads MKPC Madonas nodaļa
Mairita Bondare
Tālr. 28381176
mairita.bondare@mkpc.llkc.lv
18. aprīlis plkst. 15.00-18.15

Egļu astoņzobu mizgrauža izplatības riski un ierobežošanas pasākumi

Programma

Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa
Valdis Usne
Tālr. 26438175
valdis.usne@mkpc.llkc.lv
20. aprīlis plkst. 15.00-18.15

Egļu astoņzobu mizgrauža izplatības riski un ierobežošanas pasākumi

Programma

Krišjāņa Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa
Valdis Usne
Tālr. 26438175
valdis.usne@mkpc.llkc.lv
24. aprīlis plkst. 15.00-18.15

Egļu astoņzobu mizgrauža izplatības riski un ierobežošanas pasākumi

Programma

Ed. Veidenbauma iela 9, Tukums, Tukuma novads MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa
Valdis Usne
Tālr. 26438175
valdis.usne@mkpc.llkc.lv

Izglītojošo semināru mērķis ir nodrošināt bezmaksas seminārus visā valsts teritorijā par meža īpašniekiem aktuālām tēmām viņu profesionālās kompetences pilnveidošanai, rezultātā paaugstinot privāto mežu apsaimniekošanas kvalitāti un efektivitāti, ceļot meža īpašnieku kā uzņēmēju konkurētspēju.

Semināru dalībniekiem iespējams iegūt informāciju no meža nozares speciālistiem par jaunāko pētījumu atziņām un to pielietošanu praksē, dažādām inovācijām meža apsaimniekošanā, racionālu zemes izmantošanu mežsaimniecības produkcijas ieguvei, meža nekoksnes resursu izmantošanu un citām ar nozari saistītām tēmām.

Galvenās izglītojošo semināru tēmas:

 • Meža nekoksnes resursi, to izmantošana;
 • Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana;
 • Meža koksnes resursu racionāla apsaimniekošana, izmantošana un ieguve
 • Efektīvas medību saimniecības veidošana;
 • Meža apsaimniekošana, laba un pārņemama prakse.

 Izglītojošie semināri tiek rīkoti gan klātienē, gan Zoom platformā.

Norises laiks Semināra tēma Norises vieta Kontaktinformācija
30. marts plkst. 10.00-13.00

Meža koku stādu pieejamība kokaudzētavās. Kārtība kā saņemt atļauju lauksaimniecības zemju apmežošanai Madonas novadā, lauksaimniecības zemju apmežošana - dažādi risinājumi

Programma

Zoom platforma MKPC Madonas nodaļa
Mairita Bondare
Tālr. 28381176
 mairita.bondare@mkpc.llkc.lv

Par plānotajiem semināriem (konkrētām tēmām, norises vietām, laikiem un datumiem) var interesēties sazinoties ar MKPC speciālistiem.