Jūs atrodaties šeit

Mācības par prasībām pārtikas uzņēmumā

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs komplektē mācību grupu apliecības iegūšanai par minimālo higiēnas prasību apguvi pārtikas uzņēmumā.

Mācības jāapgūst personām:

  • kas uzsāk darbu pārtikas apritē, bet nav ieguvušas profesionālo kvalifikāciju nevienā pārtikas nozares specialitātē;
  • kas ir ieguvušas profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē.

Mācības notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”.

Apmācību struktūra: 3 stundu nodarbības, kuru noslēgumā dalībnieki saņem apliecinājumus par kursa apguvi.

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34.

Mācību norises laiks: 14. novembris

Galvenās apmācību tēmas:

1. Galvenie pārtikas apriti reglamentējošie Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti; pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība; pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.

2. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums:

3. Personāla higiēnas prasības.

4. Pārtikas higiēna.

Mācību maksa: 10,00 eiro (t. sk. PVN).

Plašāka informācija un pieteikšanās:

Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv.

Piesakoties jānosauc dalībnieka vārds, uzvārds, kontakttālrunis.

Kontaktinformācija: 
Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv
datums: 
Otrdiena, Novembris 14, 2017
Kategorija: 
LLKC
Vieta: 
LLKC centrs
Adrese: 
Reģions: 

Pievienot komentāru