Jūs atrodaties šeit

Par mums

VĪZIJA

Būt par vadošo lauku attīstības konsultāciju pakalpojumu organizāciju Latvijā.

MISIJA

Mūsu misija ir lauku uzņēmējiem, organizācijām un iedzīvotājiem sniegt nozares ražošanas procesu, grāmatvedības un biznesa plānošanas konsultācijas un pakalpojumus, kā arī veikt pētījumus, izglītošanu un informēšanu.

Mūsu klienti darbojas lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un citās lauku uzņēmējdarbības jomās. Tie ir arī dažādu lauku iedzīvotāju sociālo grupu pārstāvji.

Klienti mums uzticas, jo mums ir kompleksa un individuāla pieeja, neatkarīgs redzējums, ilggadēja pašmāju un starptautiska pieredze.

Mēs vēlamies, lai mūs pazīst kā stabilu partneri ar lojālu, uz rezultātu orientētu, profesionālu, izglītotu, pozitīvi domājošu un motivētu speciālistu komandu.

Mēs tiecamies uz efektīvu organizācijas darbību, kā arī nodrošinām mūsu darbiniekiem profesionālu izaugsmi, adekvātu atalgojumu, labu darba vidi un mikroklimatu.

Mēs izjūtam atbildību pret lauku vidi un vēlamies, lai sabiedrība būtu informēta par lauku attīstības jautājumiem.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI:

  1. 200 jaunradītie un jauno uzņēmēju pārņemtie uzņēmumi laukos ir izveidoti ar LLKC atbalstu 3 gados.
  2. Būt par sadarbības tiltu starp dažādu lauku sektorus pārstāvošiem uzņēmējiem, organizācijām, pārvaldes, izglītības un pētniecības iestādēm un iedzīvotājiem
  3. Lauku iedzīvotāju, uzņēmēju un organizāciju kapacitātes celšana iesaistot informējošos un izglītojošos pasākumos 20 000 cilvēkus gadā.
  4. Ekspertīzes un pētījumu nodrošināšana publiskā un privātā sektora pasūtītājiem lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības nozarēs.
  5. Efektīvas konsultācijas, kas sekmē klientu - mikro un mazo lauku uzņēmēju konkurētspējas un ienākumu palielināšanos, tajā skaitā caur lauku ekonomikas dažādošanu.
  6. Inovatīvu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības tehnoloģiju pārneses un labās prakses nodrošināšana, lai veicinātu procesu efektivitāti, produktivitātes un produktu kvalitātes pieaugumu, saudzīgu dabas resursu pārvaldību.
  7. Kvalificēta procesu pārzināšana visā lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības produktu radīšanas vērtību ķēdē – no izejvielu ražošanas līdz gala patērētājam, tajā skaitā atbalsts īsajām pārtikās ķēdēm.
  8. Augsta veikto darbu kvalitāte palielinot klientu apmierinātības līmeni;
  9. Apgrozījuma pieaugums no komercdarbības pakalpojumiem biznesa klientiem.
Pielikumi: