You are here

Meža nozares konference 2015

Mežsaimniecība
Meža nozares konferences

2015. gada 26. novembrī, Zemkopības ministrijā notika ikgadējā meža nozares konference. “Jau šodien varam būt lepni par meža nozares būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Meža nozares devums Latvijas iekšzemes kopproduktā ir 5,2 procenti, savukārt Latvijas eksporta kopapjomā meža nozares produkcija ir 19 procentu vērtībā, turklāt pagājušajā gadā mūsu meža nozares produkcija eksportēta gandrīz divu miljardu eiro vērtībā,” konferences atklāšanā uzsvēra zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols klātesošos konferencē informēja par valdības nesen apstiprinātājām Meža un saistīto nozaru pamatnostādnēm 2015.-2020. gadam.

Valsts meža dienesta (VMD) ģenerāldirektors Andis Krēsliņš stāstīja par sadarbību ar meža īpāšniekiem un jaunu elektronisko pakalpojumu ieviešanu. Par Lauku attīstības programmas aktuālajiem atbalsta pasākumiem meža īpašniekiem 2014.-2020. gada plānošanas periodā informāciju sniedza Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāvis Raimonds Bērmanis.

Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks informēja par aktualitātēm privāto mežu apsaimniekošanā un aicināja privāto meža īpašniekus jau savlaikus plānot stādāmā materiāla iegādi meža atjaunošanai 2016. gada pavasarī. Savukārt AS “Latvijas valsts meži” struktūrvienības “LVM Sēklas un stādi” direktors Guntis Grandāns stāstīja par meža koku selekcijas rezultātu sekmīgo izmantošanu mežsaimniecībā.

Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss ziņoja par meža nozares ekonomisko nozīmi Latvijas tautsaimniecībai.

Par Āfrikas cūku mēra izplatību un ietekmi uz medību saimniecību informēja Pārtikas un veterinārā dienesta eksperts Mārtiņš Seržants un Latvijas Mednieku savienības vadītājs Jānis Baumanis.

 


Meža nozares konferences 2015 prezentācijas:
Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015. - 2020. gadam - A.Ozols ZM Meža departaments
Valsts meža dienests - meža īpašniekiem, A.Krēsliņš VMD ģenerāldirektors
Meža nozares ekonomiskā nozīme Latvijas tautsaimniecībā - K.Klauss Latvijas kokrūpniecības federācija
Aktualitātes privāto mežu apsaimniekošanā - A.Muižnieks Latvijas Meža īpašnieku biedrības priekšsēdētājs
Meža koku selekcijas rezultātu izmantošana mežsaimniecībā AS “Latvijas valsts meži” stādu audzēšanas programma - G.Grandāns LVM sēklas un stādi direktors
Āfrikas cūku mēris - M.Seržants PVD
Āfrikas cūku mēris - izplatība, pašreizējā situācija un prognozes - J.Baumanis, Latvijas mednieku savienība
Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam ietvaros - R.Bērmanis, SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra direktors

Add new comment