You are here

Par mums

LLKC MISIJA

Apzinoties atbildību par lauku vidi, veicināt lauku labklājību, nodrošinot klientiem pieejamību zināšanām, konsultācijām un citiem ar nozari saistītiem pakalpojumiem.

VĪZIJA

LLKC konsultāciju sistēma kā bagāta augsne klientu gudrai augsmei.

LLKC VĒRTĪBAS

 • Klientu augsme – klients pirmajā vietā.
 • Sadarbība – sadarbojoties sasniegsim vairāk klientu augsmes labā.
 • Kompetence – zināšanas, konsultāciju pamats.
 • Godīgums – godīgums pret sevi, klientu un kolēģi.
 • Neatkarība – klientam izdevīgākie risinājumi.
 • Ilgtspēja – visu LLKC darbību pamatā ir līdzsvara meklējumi starp trijiem ilgtspējas aspektiem: vides, sociālo un ekonomisko.

LLKC VISPĀRĒJAIS STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS

Būt par neatkarīgu, profesionālu un sabiedrībai pieejamu lauksaimniecības un lauku uzņēmējdarbības konsultāciju un izglītības uzņēmumu Latvijā ar daudzveidīgu pakalpojumu sniegšanas tīklu, kas aptver visu valsts teritoriju un sniedz zināšanas  par videi nekaitīgu un produktīvu lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, lauku bioekonomikas attīstību un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbību.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

 1. Sistemātiski nodrošināt informācijas analīzes un apmaiņas pasākumu kompleksu lauku attīstības politikas īstenošanai un dažādu lēmumu pieņemšanai.
 2. Nodrošināt Eiropas Savienības sadarbības tīklu darbību Latvijā.
 3. Nodrošināt makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu izplatīšanu Latvijā.
 4. Nodrošināt Latvijas lauku iedzīvotājiem, uzņēmējiem un organizācijām kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību, izvērtējot un ņemot vērā aktuālās tirgus tendences.
 5. Veidot LLKC spēcīgu un radošu infrastruktūru konsultāciju sistēmas ilgtspējīgai darbībai un augsmei.
 6. Ieviest LLKC pakalpojumu sniegšanā dabas kapitāla ilgtspējīgas pārvaldības pieeju.  
 7. Veicināt LLKC korporatīvo sociālo atbildību.
 8. Nodrošināt LLKC īstermiņa saistību segšanu, tajā pašā laikā efektīgi izmantojot apgrozāmos līdzekļus.
 9. Noturēt  LLKC pašu kapitāla īpatsvaru ne zemāku kā 0.2.
 10. Noturēt pozitīvu pašu kapitāla atdeves rādītāju (ROE), bet ne zemāku kā 0.5%.