You are here

Apaļo kokmateriālu produktu cenu tendences

Mežsaimniecība

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sadarbībā ar Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu, veicot apaļo kokmateriālu cenu monitoringu, secina, ka no 2022. gada decembra līdz 2023. gada februārim koksnes tirgū ir vērojams cenas kritums malkai, apses un baltalkšņa zāģbaļķu sortimentiem, kā arī ozola, oša vidējiem un tievajiem zāģbaļķu sortimentiem.

Salīdzinot janvāra vidējās koksnes cenas ar februāri, būtiskākais cenu kritums ir apses un baltalkšņa lietkoksnei, ozola, oša vidējai un tievajai lietkoksnei, kā arī malkas sortimentiem.

Apses resnās lietkoksnes cenas kritums ir 9,76 % (102,50 EUR/m3), apses vidējas lietkoksnes cenas kritums ir 7,48 % (69,23 EUR/m3), apses tievās lietkoksnes cenas kritums ir 7,60 % (68,71 EUR/m3), apses papīrmalkas sortimenta cenas kritums ir 8,36 % (61 EUR/m3), baltalkšņa vidējās lietkoksnes sortimenta cenas kritums ir 7,48 % (69,23 EUR/m3), baltalkšņa tievās lietkoksnes cenas kritums ir 7,60 % (68,71 EUR/m3), ozola, osā vidējās lietkoksnes cenas kritums ir 6,49 % (114,42 EUR/m3), ozola, oša tievās lietkoksnes cenas kritums ir 17,13 % (90,67 EUR/m3), ozola, oša malkas sortimenta cenas kritums ir 17,13 % (90,67 EUR/m3), bet pārējo koku sugu malkas sortimentu cenas kritums ir 11,21 % (51,37 EUR/m3).

Būtiskākais cenas kāpums februārī tika novērots ozola, oša resnajai lietkoksnei ar kāpumu 11,28 % (270,06 EUR/m3).

Lai gan katru mēnesi ir novērotas vidējās koksnes cenu svārstības, tai samazinoties un palielinoties, patlaban kokmateriālu cenas būtiski neatšķiras no vidējām koksnes cenām novembrī, izņemot bērza papīrmalkas sortimentu, kura cena, salīdzinot ar novembri, ir kāpusi par 6,09 % (89,95 EUR/m3).

Pašlaik apaļo kokmateriālu tirgū cenas turpina samazināties.

Pēdējo trīs mēnešu cenu izpēte liecina, ka no decembra līdz februārim procentuāli apaļo kokmateriālu cenas ir kritušas vidēji par 0,42 % mēnesī.

Artis Misiņš,
mežsaimniecības projektu vadītājs