You are here

Limbažu novads

Lauka diena par tauriņziežu–stiebrzāļu zālāju ierīkošanu

LLKC sadarbībā ar Limbažu novada Z. Blauas saimniecību un z/s ”Punči”, Latvijas zemnieku federāciju un AREI aicina apmeklēt demonstrējuma lauku dienu par kaļķošanas nozīmi, ierīkojot tauriņziežu-stiebrzāļu zālājus pļaušanai.

Lauka diena notiks 9. septembrī plkst. 11.00 Limbažu novada  Ainažu pagasta “Punčos”.

Notiks lauka diena par dažādiem augsnes pirmssējas apstrādes veidiem

LLKC sadarbībā ar SIA “Paparžkalni”, Latvijas Zemnieku federāciju un Agroresursu un ekonomikas institūtu aicina 8.  jūnijā apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājumu graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai.

Lauka diena notiks 8. jūnijā. Sākums plkst. 11.00 SIA “Paparžkalni”, Skultes pagasts, Limbažu novads.