Jūs atrodaties šeit

Apmācības pārrauga tiesību iegūšanai gaļas šķirņu govkopībā Ozolniekos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Ozolniekos februārī rīko apmācības pārrauga tiesību iegūšanai gaļas šķirņu govkopībā darbam savā ganāmpulkā.

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: 11. un 23. februāris (divu dienu mācības).

Galvenās apmācību tēmas:

•           Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba pamati;

•           Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un labturība;

•           Ganāmpulku un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un dzīvnieku apzīmēšana;

•           Pārraudzības darba organizācijas sistēma un dokumentu aizpildīšana;

•           Veterinārās prasības un pirmās palīdzības sniegšana lauksaimniecības dzīvniekiem.

Lektori:

•           Zemnieku saimniecības „B-Krasti” saimniece Aija Ādama;

•           Lauksaimniecības datu centra Ciltsdarba nodaļas vadītāja Daina Lodiņa;

•           Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācijas (LGLA) ciltsdarba speciāliste Ieva Freidenfelde;

•           LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja Silvija Dreijere.

Kursu maksa: 70 eiro (t.sk. PVN).

Plašāka informācija un pieteikšanās:

•           Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv;

•           Ivars Kalnītis, tālr. 29175921, 63050235, e-pasts: ivars.kalnitis@llkc.lv.

Kontaktinformācija: 
Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv
datums: 
Ceturtdiena, Februāris 11, 2016
Nozare: 
Kategorija: 
LLKC
Vieta: 
LLKC centrs
Adrese: 

Pievienot komentāru