Jūs atrodaties šeit

Lopkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Veselīga kaza – ilgtermiņa ieguldījums kazu ganāmpulka izveidē

Kazkopības saimniecībā „Bērzi” 9. septembrī notika seminārs par vaislas kazu izaudzēšanu, izmantojot dažādus ēdināšanas un turēšanas veidus. Semināru organizēja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Lopkopības kompetenču centrs Zālēdāju projekta ietvaros.

Kā izvairīties no karstuma stresa govīm

Svaigs gaiss ir viens no galvenajiem govju veselības priekšnoteikumiem. Slaucamās govis pašas saražo ļoti daudz siltuma, tāpēc viskomfortablāk tās jūtas no -5 līdz +5⁰C. Temperatūrai paaugstinoties, govīm ir jāsāk sevi dzesēt. Atkarībā no gaisa mitruma karstuma stress govīm sākas, temperatūrai paaugstinoties virs +20 līdz +23⁰C. Šādā temperatūrā liellopi ir izsmēluši sava organisma spējas pašatdzesēties, un dzīvniekiem ir nepieciešama mūsu palīdzība.

Zīdītājgovju teļu ēdināšana pēc piedzimšanas

Galvenais ieguvums gaļas liellopu audzēšanā ir kvalitatīvs teļš. Tādēļ ir svarīgi pārliecinieties, ka visi teļi pēc piedzimšanas iespējami ātri saņem pietiekamu jaunpiena daudzumu, lai pēc iespējas labāk sāktu dzīvi. Teļi ir ģenētiska un ekonomiska investīcija nākotnei.

Teļu pareiza un pilnvērtīga ēdināšana ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem, kas ļauj pilnībā izpausties to iedzimtajām spējām jeb ģenētiskajam potenciālam.

Žurnāla “Latvijas Lopkopis” marta numurā

Lai arī COVID-19 dēļ ieviestais ārkārtas stāvoklis valstī būtiski maina daudzu cilvēku ikdienu, LLKC informatīvie izdevumi turpina iznākt bez izmaiņām, piedāvājot lasītājiem plašu lietderīgas informācijas klāstu.

Marta “Latvijas Lopkopis” numurā lasiet interviju ar Lauksaimniecības datu centra direktora vietnieci Ernu Galvanovsku par aktuālo lopkopībā. Speciāliste skaidro, kādēļ nepieciešama novietņu infastrukūras anketēšana, kā arī vērtē aizvadītā pārraudzības gada rezultātus.

Provizoriskie lauksaimniecības bruto seguma aprēķini par 2019. gadu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) Ekonomikas nodaļa, sadarbojoties ar augkopības un lopkopības ekspertiem, kā arī lauksaimniecībām, sagatavojusi 214 provizoriskos  bruto segumus dažādiem kultūraugiem un lopu grupām par 2019. gadu. Bruto segumi tiek izstrādāti, lai veicinātu lauksaimnieciskās ražošanas procesu racionalizēšanu un optimizēšanu lauksaimniecībās (bruto segumi vēl var tikt koriģēti/papildināti līdz š. g. 1. jūnijam). 

Slaucamo govju auguma izmēri

Pēdējo 20 gadu laikā slaucamo govju auguma izmēri ir ievērojami mainījušies. Selekcijas darba rezultātā govju krustu augstums un dzīvmasa ir būtiski palielinājusies. Starp krustu augstumu un dzīvmasu novērota vidēji cieša korelācija. Līdzīgi rezultāti iegūti, arī analizējot slaucamo govju izslaukumu un ķermeņa izmērus (krustu augstumu). Tomēr govju dzīvmasas un izslaukuma sakarība nav lineāra. Pievēršot lielāku uzmanību piena ražošanas ekonomikai, svarīgi vērtēt, cik daudz piena govs saražo pret uzņemto sausnas kilogramu apjomu, kā arī, kāda ir dzīvnieka ražība vienā mūža dienā.

Lapas