Jūs atrodaties šeit

Lopkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Veselīga kaza – ilgtermiņa ieguldījums kazu ganāmpulka izveidē

Kazkopības saimniecībā „Bērzi” 9. septembrī notika seminārs par vaislas kazu izaudzēšanu, izmantojot dažādus ēdināšanas un turēšanas veidus. Semināru organizēja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Lopkopības kompetenču centrs Zālēdāju projekta ietvaros.

Kā izvairīties no karstuma stresa govīm

Svaigs gaiss ir viens no galvenajiem govju veselības priekšnoteikumiem. Slaucamās govis pašas saražo ļoti daudz siltuma, tāpēc viskomfortablāk tās jūtas no -5 līdz +5⁰C. Temperatūrai paaugstinoties, govīm ir jāsāk sevi dzesēt. Atkarībā no gaisa mitruma karstuma stress govīm sākas, temperatūrai paaugstinoties virs +20 līdz +23⁰C. Šādā temperatūrā liellopi ir izsmēluši sava organisma spējas pašatdzesēties, un dzīvniekiem ir nepieciešama mūsu palīdzība.

Gaļas liellopu ganāmpulka ekonomiskie rādītāji Zālēdāju projekta izmēģinājuma saimniecībās

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) speciālisti Zālēdāju projektā no 2013. līdz 2017. gadam izmēģinājumos iesaistītajām gaļas liellopu saimniecībām veica saimniecību darbības ekonomisko datu analīzi. Dati aprēķiniem iegūti, LLKC ekonomikas un lopkopības konsultantiem sadarbojoties ar saimniecību īpašniekiem un grāmatvežiem, kas ļāva saņemt detalizētu un nozīmīgu informāciju. Papildu dati iegūti Lauksaimniecības Datu centra (LDC) datubāzē. No 2013. līdz 2015. gadam dati tika ievākti par sešām gaļas liellopu saimniecībām (n=6), 2016.

Cietstāves perioda organizēšana

Lopkopības interešu grupa Jēkabpilī aktualizēja tēmu par govju cietstāves perioda apsaimniekošanu.

Pareiza cietstāves perioda organizēšana veicina veiksmīgu nākamās laktācijas uzsākšanu. Tas ietver sevī trīs svarīgus faktorus: tesmeņa veselību, ēdināšanu, komfortu. No tā, kā tiks organizēts cietstāves periods, būs atkarīga turpmākā govs produktivitāte un ar atražošanu saistītie jautājumi.

Raunas pusē vērtē pieredzi rupjās lopbarības sagatavošanā

LLKC Cēsu konsultāciju biroja lopkopības interešu grupas  kārtējā tikšanās noritēja 7. jūnijā zemnieku saimniecībā “Pintāni” Raunas pusē, lai diskutētu un dalītos pieredzē par savlaicīgas lopbarības gatavošanas nozīmīgumu.  Tikšanās  galvenā tēma: “Zālāji, kvalitatīvas rupjās lopbarības gatavošana, saimniecības pieredze”. Rupjās lopbarības kvalitāte ir pamatu pamats veiksmīgai saimniekošanai peinsaimniecībā.

Zem Itālijas saules lauksaimniecībā

Talsu novada lauksaimnieki arvien vairāk interesējas par bioloģisko saimniekošanu, dabas daudzveidības un vides saglabāšanu. Itālija ir kalnu reģions, kurā darbojas Kalnu programma. Tās galvenie mērķi ir unikālo dabas vērtību un cilvēka potenciāla saglabāšana un augstas labklājības nodrošināšana.

Šīs vērtības ir aktuālas arī Latvijas laukos. Zemniekiem bija jautājumi par to, kādu ietekmi uz vidi rada intensīva saimniekošana mazās platībās. Tādēļ Itālijā tika apskatīti divi reģioni, kuros saimniekošana ir atšķirīga, lai varētu gūt daudzpusīgāku pieredzi.

Iznākusi jūnija “Lauku Lapa”

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” jūnija numurs. Tajā par Eiropas Komisijas budžeta priekšlikumiem ES Kopējai lauksaimniecības politikai 2021.-2017. gadam, kam paredzēti 365 miljardi eiro, kā arī aicinājums lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem līdz 10. jūlijam piedalīties Valsts Lauku tīkla Sekretariāta sadarbībā ar Zemkopības ministriju sagatavotajā aptaujā par EK piedāvājumu.

Lapas