Jūs atrodaties šeit

Ekonomika

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Atbilstības noteikšanai ES projektiem – LLKC izstrādāts rīks

Līdz 3.jūlijam iespējams pieteikties Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsludinātajā programmā “Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās”.  Lai pārliecinātos, par savas idejas atbilstību šī pasākuma nosacījumiem, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) atgādina, ka izstrādāts internetā pieejams rīks, kas palīdz noteikt atbilstību.

LLKC speciālistu sagatavotais interneta rīks ES atbalsta pieejamības noteikšanai pieejams ŠEIT

Bruto segumu aprēķini par 2023. gadu

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Ekonomikas nodaļa, sadarbojoties ar augkopības un lopkopības ekspertiem, kā arī lauksaimniecībām, sagatavojusi 258 bruto segumus dažādiem kultūraugiem un lopu grupām par 2023. gadu. Bruto segumi tiek izstrādāti, lai veicinātu lauksaimnieciskās ražošanas procesu racionalizēšanu un optimizēšanu lauksaimniecībās.

Iznācis “Lauku Lapas” maija numurs

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” maija numurā skaidrojam aktuālās izmaiņas lauksaimniekiem atbalsta saņemšanā par platībām un dzīvniekiem.

Informējam par jaunumiem “Novada Garšas” šīs vasaras pasākumos.

Plašāk par elektronisko lauku pārvaldības sistēmu “Mans Lauks”, kas var atvieglot ikviena lauksaimnieka darba ikdienu.

Atgādinām par to, ka sākas laukstrādnieku nodokļa piemērošanas periods, kas ilgs līdz 30. novembrim.

“Mans Lauks” – ikdienas palīgs lauksaimniekam

Straujajā un mainīgajā laikmetā dati ir viens no lauku saimniecību vērtīgākajiem resursiem, ko izmantot saimniecības attīstību veicinošu lēmumu pieņemšanai. Vai ir izmantotas pareizās tehnoloģijas? Vai izvēlētie minerālmēsli attaisnojuši gaidas? Vai izraudzītā graudu šķirne ir bijusi tik ražīga, kā plānots? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes var rast tikai pēc rūpīgas un korektas ražošanas datu analīzes. Bet kā to visu lauksaimniekam ikdienā paspēt, ja ir tik daudz tiešo lauksaimniecības darbu, atskaišu sagatavošanas pienākumi un tā tālāk?

Lauksaimniecības atdeves novērtējums – kompass politikai

Kopš 2015. gada Latvijā lauksaimniecības attīstība nosvērusies par labu laukkopībai, radot disbalansu ar pārējām nozarēm, kuru apjoms samazinās, vienlaikus laukkopības devums tautsaimniecībai, īpaši valsts budžetā nomaksāto nodokļu masa, krīt, neskatoties uz tai izmaksāto augošo tiešo maksājumu apjomu. Šis ir viens no secinājumiem Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) pētījumā “Lauksaimniecības nozarei piešķirtā atbalsta un atdeves efektivitātes izvērtējums dalījumā pa lauksaimniecības sektoriem”.

Lapas