Jūs atrodaties šeit

Rekvizīti

Mūsu adrese:
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Rīgas ielā 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, Latvija
Tālr.: +371 63050220
Fakss: +371 63022264
E-pasts: admin@llkc.lv
Mājas lapa internetā: http://www.llkc.lv

Rekvizīti:
Reģ. Nr.: 40003347699
Reģ. datums: 2004.11.09
PVN reģ. Nr.: LV 40003347699
Banka: A/S SEB banka
Konts: LV50UNLA 0008 0004 6901 6