Jūs atrodaties šeit

Pievienot komentāru

Apmācības AAL lietošanas operatora apliecības iegūšanai

LLKC, 2.novembrī pulksten 10.00 Ozolniekos rīko vienas dienas apmācības apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem – personām, kuras lieto 2. reģistrācijas klases AAL (izsmidzina).

Galvenās apmācību tēmas:

Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu;

Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks;

Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana;

Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem;

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas.

Uz apmācībām līdzi jāņem fotogrāfija (izmērs 3x4 cm).

Kursa maksa: 60,00 eiro (t. sk. PVN). Cenā iekļauta apmācība, izdales materiāli, Valsts augu aizsardzības dienesta tests un apliecība, ko uzreiz saņem kursa noslēgumā.

Uzziņai. Jāatzīmē, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 147 “Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību” persona, kas saņēmusi augu aizsardzības līdzekļa lietošanas operatora apliecību, apgūst apmācību kursu par jaunumiem augu aizsardzības normatīvajos aktos, lai atjaunotu zināšanas pēc katriem 10 gadiem.

 

Kontaktinformācija: 
Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv.
datums: 
Trešdiena, Novembris 2, 2016
Nozare: 
Vieta: 
LLKC centrs
Adrese: 
Reģions: