Jūs atrodaties šeit

Augkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Raunas pusē vērtē pieredzi rupjās lopbarības sagatavošanā

LLKC Cēsu konsultāciju biroja lopkopības interešu grupas  kārtējā tikšanās noritēja 7. jūnijā zemnieku saimniecībā “Pintāni” Raunas pusē, lai diskutētu un dalītos pieredzē par savlaicīgas lopbarības gatavošanas nozīmīgumu.  Tikšanās  galvenā tēma: “Zālāji, kvalitatīvas rupjās lopbarības gatavošana, saimniecības pieredze”. Rupjās lopbarības kvalitāte ir pamatu pamats veiksmīgai saimniekošanai peinsaimniecībā.

Zem Itālijas saules lauksaimniecībā

Talsu novada lauksaimnieki arvien vairāk interesējas par bioloģisko saimniekošanu, dabas daudzveidības un vides saglabāšanu. Itālija ir kalnu reģions, kurā darbojas Kalnu programma. Tās galvenie mērķi ir unikālo dabas vērtību un cilvēka potenciāla saglabāšana un augstas labklājības nodrošināšana.

Šīs vērtības ir aktuālas arī Latvijas laukos. Zemniekiem bija jautājumi par to, kādu ietekmi uz vidi rada intensīva saimniekošana mazās platībās. Tādēļ Itālijā tika apskatīti divi reģioni, kuros saimniekošana ir atšķirīga, lai varētu gūt daudzpusīgāku pieredzi.

Valkas novads | Lauka diena graudaudzētājiem Vidzemē

LLKC aicina apmeklēt demonstrējumu lauka dienu par miežu audzēšanas pieredzi Vidzemē un z/s „Lejasciņi”. Lauka diena notiks 29. jūnijā plkst. 11 Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas tautas namā.

Uz lauka dienu aicināti visi interesenti, kas audzē miežus, un arī tie, kuri tikai domā to darīt. Lauka dienā varēs saņemt informāciju par miežu audzēšanas tehnoloģijām, uzzināt par jaunākajām miežu šķirnēm, kas ir selekcionētas Latvijā, gūt ieskatu par integrēto augu aizsardzību.

Notiks lauka diena graudaudzētājiem Vidzemē

LLKC aicina apmeklēt demonstrējumu lauka dienu par miežu audzēšanas pieredzi Vidzemē un z/s „Lejasciņi”. Lauka diena notiks 29. jūnijā plkst. 11 Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas tautas namā.

Uz lauka dienu aicināti visi interesenti, kas audzē miežus, un arī tie, kuri tikai domā to darīt. Lauka dienā varēs saņemt informāciju par miežu audzēšanas tehnoloģijām, uzzināt par jaunākajām miežu šķirnēm, kas ir selekcionētas Latvijā, gūt ieskatu par integrēto augu aizsardzību.

Iznākusi jūnija “Lauku Lapa”

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” jūnija numurs. Tajā par Eiropas Komisijas budžeta priekšlikumiem ES Kopējai lauksaimniecības politikai 2021.-2017. gadam, kam paredzēti 365 miljardi eiro, kā arī aicinājums lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem līdz 10. jūlijam piedalīties Valsts Lauku tīkla Sekretariāta sadarbībā ar Zemkopības ministriju sagatavotajā aptaujā par EK piedāvājumu.

Kā novērst ziemas ķiploku galu dzeltēšanu

Nav tādas dārzkopības sezonas, kad ķiploku audzētāji nesastaptos ar tādu nepatīkamu lietu kā lakstu galu dzeltēšanu, kas var parādīties visdažādākajās veģetācijas periodu ķiploku attīstības fāzēs.

Vai tas var ietekmēt ražu? Neapšaubāmi, jo tas norāda, ka lapu virsma visdažādāko iemeslu dēļ nespēj pilnvērtīgi funkcionēt, un tādēļ raža var samazināties. Vai, zinot iemeslu, varētu noteikt potenciālo ražas samazinājumu, visdrīzāk tikai aptuveni, jo ir liela varbūtība, ka iemesli var būt pat vairāki.

​Nepieciešama būvniecības procesu kontrole

Būves celtniecības galarezultāts ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Pirmkārt, no  būvprojekta un darbu plānošanas kvalitātes; otrkārt, no izvēlēto būvmateriālu un būvniecības sistēmu kvalitātes; treškārt, no darbu veicēju kvalifikācijas un pieredzes.

Aspekts, pret kuru dažreiz attieksme mēdz būt vieglprātīga, ir darbu izpildes kvalitātes atbilstība un novērtējums. Atkarībā no sezonas biežāk sastopamo darbu veidiem ir vērts izvērtēt turpmāk minētās prasības.

Ķieģeļu mūrēšana:

Lapas