Jūs atrodaties šeit

FOODART

FOODART
(Projekts kulinārijas cienītājiem un gatavotājiem)

Projekta nosaukums
""Cross-border cooperation for the improvement of the competitiveness and qualification of homemade ‘special’ culinary products” - ”Mājās ražoto interesanto kulinārijas produktu konkurētspējas un kvalifikācijas uzlabošana pārrobežu sadarbības ietvaros” FOODART

Projekta mērķis: 
1. Attīstīt tālāk un profesionālāk nacionālās kulinārijas iemaņu tradīcijas, pieejamas plašai sabiedrībai (restorānos, kafejnīcās, pārtikas produktu veikalos) – mājās gatavotiem produktiem.
2. Veicināt mājās ražoto produktu ražotāju kulinārās prasmes un savu produktu mārketinga aktivitātes. Līdzīgi-veicināt kulinārijas produktu piedāvājuma klāstu restorānos, kafejnīcās un pārtikas produktu tirdzniecības vietās.
3. Projekta rezultātam ir jārada jaunas kustības aizsākums – kustība ‘Nacionālo produktu’ vērtība citu valstu interesanto kulinārijas produktu vidū.

Piemēram: Latvijas saldais ēdiens "buberts" izvēlē līdzvērtīgs ar "tiramisu".

Projekta norises laiks: 
01.10.2011. – 10.2013.

Projekta partneri:

 • Siguldas novada dome (Latvija)
 • SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs filiāles Pierīgas un Valmieras konsultāciju biroji (Latvija)
 • Pōlvas Attīstības centrs (Igaunija)
 • Igaunijas Zinātņu Universitāte (Igaunija)

Finansētāji:

 • Igaunijas-Latvijas programma 2007-2013 ‘Pārrobežu sadarbības programma Eiropas Teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros’.
 • Programmu finansē Eiropas Teritoriālās attīstības fonds (ERAF), Igaunijas Republika un Latvijas Republika.

Projekta īstenošanas teritorija:
Tartu, Pōlvas, Vōru un Valgas apgabali (EE),
Valmieras, Valkas, Cēsu, Siguldas, Ogres, Limbažu bijušo rajonu teritoriju novados (LV).

Projektā iesaistāmie mājražotāji:

 • 5 mājražotāji Latvijas pusē gaļas produktu, miltu izstrādājumu, piena izstrādājumu, konservēto kulinārijas izstrādājumu, garšvielu/ mērces/ piedevas izstrādājumi; 5 – Igaunijas pusē.
 • Ražotāji saņems kvalificētu, nacionāla līmeņa kulinārijas ekspertu konsultācijas produktu kvalitātes uzlabošanai un uzņēmējdarbības un lauksaimniecības ekspertu padomus produktu konkurētspējas veicināšanai.
 • Papildus 70 mājražotāji Latvijas un Igaunijas pusē (kopā) varēs apmeklēt informatīvos seminārus un pieredzes apmaiņas pasākumus kulinārijas produktu ražošanas metodikas, efektivitātes uzlabošanai.
 • Projektā iesaistāmo saimniecību noteikšana plānota konkursa atlases veidā.

Projekta rezultāts

 • "Īpašo" kulinārijas produktu ražotāju tīkls un ‘Īpašo’ kulinārijas produktu izplatītāju (restorānu, bistro, veikalu) tīkls Latvijā/ Igaunijā – 96 uzņēmumu datu bāze;
 • "Īpašo" kulinārijas produktu ražotāju tīkls Latvijā/ Igaunijā – 70 uzņēmumu datu bāze;
 • Latvijas/ Igaunijas ‘īpašo’ kulinārijas recepšu grāmata (LV valodā);
 • Latvijas/ Igaunijas ‘īpašo’ kulinārijas recepšu mājas lapa (LV valodā);
 • TV šova pārraide (1 LV/ 1EE) par projektā paredzēto ‘īpašo’ kulinārijas produktu sagatavi;
 • 4 nacionāla līmeņa mēdiju publikācijas ar projekta aktivitāšu aprakstu (2LV);
 • 4 nacionāla līmeņa e-publikācijas (2LV);
 • Igauņu kulinārijas dienas Latvijā – 3 dienas Siguldā ar Igaunijas kulinārijas produktu materiāliem, izstādēm un igauņu kulinārijas ēdieniem vietējos restorānos, bistro;
 • Latvijas kulinārijas dienas Igaunijā – 5 dienas;
 • Vietējo kulinārijas produktu ražotāju izstāde un kontaktpunkts Siguldā;
 • Projekta noslēguma, starptautiska konference Siguldā ar kulinārijas produktu ražošanā un izplatīšanā iesaistītu, nacionāla līmeņa lēmējinstitūciju līdzdalību

Projekta mērķa auditorija:
Projekta aktivitātēs iesaistāmie (LV):

 • Tiešā mērķa grupa (1.5gada aktivitātēm konkurētspējas palielināšanai) Kulinārijas produktu ražotāji (mājražotāji) Siguldas un Valmieras pusē (5 saimniecības-gaļas, piena, miltu, konservēto produktu, garšvielu ražotāji);
 • Mājražotāji (jebkuru produktu) 35 uzņēmumi
 • Restorāni, bistro un citi ‘īpašo’ kulinārijas produktu pārdevēji (35  uzņēmumi);
 • Mājražotāju datu bāze/tīkls (48LV/48EE)

Projekta rezultātu mērķa auditorija:

 • Vietējie iedzīvotāji – kulinārijas produktu patērētāji;
 • Tūristi – latviskās virtuves ‘īpašo’ kulinārijas garšu izzinātāji;
 • Jaunu kulinārijas produktu ražotāji un pārdevēji

Semināri:

Informatīvie izdevumi:

 

Vairāk informācijas:
Kristīne Ragaine-Volnianko
Adrese: Dārza iela 2a, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Tālr./Fakss: 67973491
Mob. tālr.: 26307940
E-pasts: kristine.ragaine@llkc.lv

Daiga Siliņa
Adrese: Mūrmuižas iela 9, Valmiera, LV-4201
Tālr.: 64207459
Fakss: 64221790
Mob. tālr.: 29188612
E-pasts: vidzeme@llkc.lv