Jūs atrodaties šeit

„Neaizņemies nākotni!”

Finansētāji
Projekts tiek līdzfinansēts no  „Sabiedrības izpratnes attīstīšanas par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” programmas. Programmu finansē Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

Projekta mērķis
Projekta stratēģiskai mērķis ir veicināt Vidzemes teritorijā esošo mežu īpašnieku izpratni par koksnes nozīmīgo potenciālu kā atjaunojamo energoresursu (AER) klimata pārmaiņu ietekmei.

Projekta stratēģiskajam mērķim pakārtotais mērķis ir veicināt Vidzemes mežu īpašnieku un potenciālo AER patēriņa komersantu informētību un izpratni par:

 • AER nozīmi ilgtspējīgā vides attīstībā (iespēju taupīt fosilos energoresursus, samazināt izmešu daudzumu atmosfērā, augsnē un ūdenī),
 • AER iespējām attīstīt mežsaimniecību Vidzemes teritorijā,
 • citu ES dalībvalstu pieredzi AER izmantošanā.

Projekta norises laiks
2011. gada aprīlis  - 2012. gada marts

Partneri

 • Projekta iesniedzējs: Rūjienas mežu īpašnieku biedrība
 • Sadarbības partneri:
  • SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Pierīgas konsultāciju birojs
  • SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valmieras konsultāciju birojs

Projekta īstenošanas teritorija
Projekta ieviešanas teritorija aptver 6 bijušo rajonu teritorijas – Valkas, Valmieras, Alūksnes, Cēsu, Limbažu, Rīgas.

Projektā plānotās aktivitātes

Projekta ietvaros plānots realizēt:

 • 2 dienu apmācību seminārus,
 • 1 dienu semināri mežu īpašniekiem un AER ražotājiem/komersantiem,
 • veidot publikācijas par vides ilgtspējas aktualitāti, AER lomu enerģijas ražošanā, iedzīvotāju iespēju līdzdarboties AER potenciāla popularizēšanā un pielietojumā,
 • informatīvo bukletu izstrāde par siltumnīcefekta samazināšanas iespējām,
 • metodiku AER ražotājiem,
 • noslēguma konferenci par siltumnīcefekta ietekmi un tās samazināšanas iespējām.

Līdz 2011.gada beigām ir realizētas jau vairākas no projektā paredzētajām aktivitātēm:

 • vairāki 1 dienas semināri,
 • 7 publikācijas par enerģijas taupīšanu un atbalsta iespējām, par projekta norisi.
 • izstrādāti 2 informatīvie bukleti,
 • izvietota informācija par projekta norisi www.llkc.lv un www.rujienasmib.lv

Ar publikācijām un bukletu maketiem iespējams iepazīties www.llkc.lv un www.rujienasmib.lv 

Semināru grafiks: ŠEIT

Bukleti:

Noderīgas saites: