Jūs atrodaties šeit

Ozolnieki | Mācības ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekotājus

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina pieteikties  mācībām lauksaimniekus, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), tad ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Mācību struktūra: divas dienas. Mācībās paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskas nodarbības.

Mācību norises laiks: divas sestdienas – 07.09. un 14.09.2019. sākums plkst. 10.00.

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34 un izbraukums uz praktisko nodarbību vietām Jelgavas apkārtnē.

Mācību dalībnieku skaits grupā ir ierobežots, un dalība mācībās ir bez maksas. Nodrošināts transports uz/no praktisko nodarbību norises vietām un pusdienas.

Lūdzam obligāti pieteikties līdz 5. septembrim (ieskaitot),  zvanot/rakstot un, nosaucot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīta reģistrācijas veidlapa.

Pieteikšanās un plašāka informācija: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv.

Kontaktinformācija: 
Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv
datums: 
Sestdiena, Septembris 7, 2019
Nozare: 
Kategorija: 
LLKC
Vieta: 
LLKC centrālais birojs
Adrese: 
Reģions: 

Pievienot komentāru