Jūs atrodaties šeit

Preiļu konsultāciju biroja piena lopkopības interešu grupa ''​ Proteīns rupjajā lopbarībā un piena ieguve no rupjās lopbarības''

Grupas vadītāja: Zita Briška, konsultante

Jau vairāku gadu garumā mūsu  interešu grupas galvenā tēma –  kvalitatīvas  rupjās lopbarības sagatavošana.  Ja 2016. gadā IG darbojās 4 saimniecības, tad ar katru gadu saimniecību skaits palielinājās,  2017.g.  darbojās 6 saimniecības, bet šogad  jau  8 saimniecības aktīvi  iesaistījās  IG, lai dalītos savstarpējā pieredzē, gūtu  jaunas zināšanas un atkārtotu jau zināmas lietas. 2017. un 2018. gada klimatiskie apstākļi bija īsts pārbaudījums lopbarības sagatavošanā - gan 2017. gada lietavu, gan 2018.gada sausuma dēļ.  Sagatavotās lopbarības analīzes saimniecībām tika veiktas vairāku gadu garumā. Ar katru gadu analizējamo lopbarības paraugu skaits palielinās. Šogad tika analizēti 18 skābbarības paraugi.

2018. gadā uzsākot IG darbu aprīlī pirmajā  tikšanās reizē saimniecībā tika diskutēts un gūta pieredze par zālāju ierīkošanu, kopšanu, zāles maisījumu izvēles kritērijiem.  Tiekoties 2x maija beigās lielākā daļa saimniecību bija uzsākušas zāles pļaušanu sienam un skābbarībai.  Tad bija labvēlīgi laika apstākļi arī siena gatavošanai.  Pēc tam sākās ilgstošs sausums,  nopļautā zāle neatauga, zemniekiem nācās izbarot sagatavoto lopbarību. Tiekoties 25. jūlijā visiem bija pamatotas bažas par to, ka lopbarība sagatavota tikai 30 % no vajadzības ziemošanas periodam. Divām IG saimniecībām nemaz nebija sagatavota skābbarība, bet maijā beigās, jūnija sākumā  nopļautais siens jau daļēji izbarots.  Šī gada pieredze īpaša, jo intensīva lopbarības gatavošana atsākās augustā, pat septembrī, kad pēc lietus zāle sāka ataugt.  Un labāki, ražīgāki bija atjaunotie, koptie zālāji. Lai iegūtu kvalitatīvu rupjo lopbarību, jābūt augstražīgiem zālājiem. Jāievēro optimālais pļaušanas laiks, jo ar katru nokavēto dienu zaudējam proteīnu, enerģiju, savukārt palielinās kokšķiedras daudzums.  Piemēram, saimniecībai nr 8 ir izdevies vairāku gadu laikā samazināt  NDF no 53.76 uz 43.28, bet proteīnu palielināt no 11.12 līdz 18.07. Saimniecība skābbarību gatavoja septembrī un no pavasarī sētā zālāja. Šis zālājs,  salīdzinot ar blakus esošo lauku ar vecāku zālāju bija kā ļoti uzskatāms piemērs tam, ka attaisnojas zālāja ierīkošanas izmaksas, jo jaunais bija 3x ražīgāks. Tās jau it kā sen zināmās lietas, bet darbojoties IG un īpaši 2018.gada lopbarības gatavošanas sezonā ieguvējas ir tās saimniecības, kuras strādā pie augstvērtīgu zālāju ierīkošanas un uzturēšanas.  Darbojoties IG saimniecības notic, uzticas gan konsultantu rekomendācijām, gan savstarpējai pieredzes apmaiņai un vērojama izaugsme, attīstība, lai arvien uzlabotos lopbarības kvalitāte.

1.tabula. Saimniecību skābbarības analīžu dati  2016.,2017., 2018.g

Saimniecība

 

gads IG

pa rau gs

zālājs

Pļaušanas laiks

Sausna%

Kopproteīns, % sausnā

NDF, % sausnā

ADF, % sausnā

NEL, MJ/kg sausnas

Koppelni % sausnā

Ca % sausnā

P % sausnā

 

DDM,%

 

1

 

2018

1

āboliņa stiebrzāļu mix

25.05.

44.91

13.37

53.61

35.16

5.8

11.39

0.82

0.33

61.51

2

āboliņa stiebrzāļu mix

15.06.

26.79

11.11

58.52

36.15

5.72

8.32

0.75

0.27

60.74

2

 

2018

 

1

āboliņa stiebrzāļu mix

10.06.

50.96

13.78

45.05

32.71

6

9.33

1.13

0.26

63.42

2

āboliņa stiebrzāļu mix

10.07. 2017. atāli

26.4

16.16

43.63

34.97

5.82

12.26

1.4

0.28

61.66

3

ganību  zālāju mix

07.08. atāli

27.26

17.39

47.44

29.71

6.24

9.92

1.02

0.33

65.76

3

 

2018

 

 

 

 

1

āboliņa stiebrzāļu mix

05.06.

37.28

12.97

49.71

31.59

6.09

9.14

0.81

0.28

64.29

2

āboliņa stiebrzāļu mix

02.08. atāli

44.6

14.01

45.96

31.52

6.09

7.98

1.24

0.24

64.35

3

āboliņa stiebrzāļu mix

06.06.

41.28

8.68

55.77

32.08

6.05

7.15

0.63

0.25

63.91

4

auzas, stiebrz. mix

08.07.

34.04

12.91

53.09

32.06

6.05

8.83

0.6

0.24

63.93

 

5

āboliņa stiebrzāļu mix

10.06.

49.18

9.34

54.68

32.37

6.03

7.32

0.65

0.24

63.68

4

 

2016

1

āboliņa stiebrzāļu mix

20.07

35.14

13.04

53.05

35.37

5.79

9.33

0.89

0.22

61.35

 

 

2017

1

āboliņa stiebrzāļu mix

15.06

46.46

10.65

53.08

36.76

5.68

8.55

0.81

0.98

60.26

2

lucerna, āboliņa stiebrzāļu mix

01.07. atāli

28.2

13.95

51.53

37.33

5.63

10.94

0.23

0.29

59.82

 

2018

 

1

auzas, stiebrz. mix

14.08.

49.88

12.95

52.42

34.13

5.89

12.28

1.01

0.2

62.31

 

2

āboliņa stiebrzāļu mix

12.08. atāli

23.76

14.93

48.66

34.65

5.84

13

1.14

0.24

61.91

5

 

2016

1

āboliņa stiebrzāļu mix

24.05.

44.78

14.48

45.47

30.37

6.15

8.7

0.87

0.24

65.24

 

 

2017

1

āboliņa stiebrzāļu mix

08.06.

37.59

10.29

55.75

39.56

5.45

13.54

0.5

0.14

58.08

2

āboliņa stiebrzāļu mix

10.06

39.44

7.85

56.83

35.41

5.78

9.06

0.4

0.25

61.32

 

2018

1

āboliņa stiebrzāļu mix

24.05.

39.15

13.18

47.48

28.9

6.3

9.62

0.64

0.31

66.39

2

āboliņa stiebrzāļu mix

31.05.

35.49

12.58

52.88

34.45

5.86

11.89

0.72

0.3

62.06

6

 

2017

1

āboliņa stiebrzāļu mix

16.06

22.21

15.83

41.15

28.64

6.32

8.29

0.96

0.26

66.59

 

 

2018

1

āboliņa stiebrzāļu mix

29.05.

39.33

12.2

51.07

31.81

6.07

7.84

0.65

0.3

64.12

 

7

 

2017

1

āboliņa stiebrzāļu mix

17.06.

23.95

10.9

49.19

34.66

5.84

11.47

1.07

0.25

61.90

 

 

2018

1

āboliņa stiebrzāļu mix

31.05.

40.16

10.53

54.71

34.88

5.83

12.42

0.58

0.29

61.73

 

8

 

1

āboliņa stiebrzāļu mix

05.06.

35.92

11.65

52.39

32.9

5.98

7.69

0.83

0.28

63.27

 

2016

 

1

āboliņa stiebrzāļu mix

10.06.

33.49

11.12

53.76

32.6

6.01

9.48

0.66

0.29

63.50

 

2017

 

1

āboliņa stiebrzāļu mix

10.09. atāli

46.92

18.07

43.28

32.23

6

15.57

1

0.34

63.79

 

2018

 

Tabulā pēdējā aile DDM%- sagremojamā sausna, jo rādītājs lielāks, jo augstāka sagatavotās skābbarības kvalitāte un labāka barības uzņemšana, līdz ar to arī iespēja iegūt augstākus ganāmpulka ražības rādītājus.

 

                         2.tabula  Dažu IG saimniecību piena izslaukumi  vidēji gadā tonnas  no govs

 

A

B

C

D

2017

5.12

7.91

5.49

5.73

2018

6.35

8.17

5.80

5.87

 

+1.23

+0.26

+0.31

+0.14

 Šīm 4 saimniecībām 2018. gadā, salīdzinoši ar iepriekšējo gadu tika sagatavota lopbarība ar augstākiem lopbarības kvalitātes rādītājiem

3. tabula Barības devu salīdzinājums 2 saimniecībām ar līdzīgiem govju ražības rādītājiem (uz piena izslaukumu 25 kg līdz 100 laktācijas dienai)

D (konvencionāla) s-ba

C (bioloģiska) s-ba

Barības līdzekļi

2017.g.

2018.g.

Barības līdzekļi

2017.g.

2018.g.

kg

kg

kg

kg

skābbarība 2016 (proteīns 13.11)

35

 

skābbarība 2017 (proteīns 13.04)

35

 

skābbarība 2018 (proteīns 14.01)

 

30

skābbarība 2018 (proteīns14.93)

 

35

siens

1

1

siens

1

1

lopbarības graudi

8

8

lopbarības graudi

8

8

rapšu rauši

1.5

1

lopbarības pupas

2.5

1.5

melase

0.5

0.5

melase

0.5

0.3

minerālvielas

0.17

0.15

minerālvielas

0.15

0.15

Sagatavojot kvalitatīvāku lopbarību , saimniecībām būs mazākas iepirktās lopbarības izmaksas.