Jūs atrodaties šeit

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2015. gadu

Aizvadītajā 2015. gadā par 0,03% salīdzinājumā ar 2014. gadu pieaudzis vidējais tehnisko pakalpojumu cenu līmenis Latvijā, liecina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālistu apkopotās tehnisko pakalpojumu cenas. No tā var secināt, ka vidēji tehnikas pakalpojumu cenas pēdējos divos gados būtiski nav mainījušās.

Pakalpojumu cenu izmaiņas lielākoties bijušas amplitūdā līdz 10%.  Lielākas izmaiņas vērojamas tikai dažiem pakalpojumiem. Cenas samazinājums bijis: frēzēšanai – par 12,68%, sējumu ecēšanai – par 17,93%, graudu tīrīšanai – par 16,15%, traktoru (4x4, 80 zirgspēki (Zs)) nomai – par 10,39%, traktoru (4x4, virs 120 Zs) nomai – par 14,08 %, kāpurķēžu traktora nomai – par 14,02%.

Cenas palielinājums bijis: augsnes apstrādei ar kombinēto agregātu (augsnes apstrāde + sēšana) – par 11,11%, kartupeļu stādīšanai – par 18,85%, minerālmēslu izkliedēšanai – par 12,01%, graudu kaltēšanai – par 14,60%, šķeldošanai – par 20,64%.

Salīdzinot tehnisko pakalpojumu cenas pa reģioniem, var secināt, ka cenu atšķirības ir nelielas.  Vidēji tehnisko pakalpojumu cenas viszemākās ir Kurzemes reģionā. Salīdzinot ar to, Vidzemes un Latgales reģionos tās ir par 2% augstākas, Pierīgas reģionā – par 5% augstākas un Zemgales reģionā – par 7% augstākas.  Arī 2014. gadā Zemgales reģionā bija visaugstākās cenas, ko, iespējams, var skaidrot ar to, ka darbojas vismaksātspējīgākie lauksaimnieki. Turklāt lielākā daļa saimnieku ir nodrošinājušies ar nepieciešamo tehniku un nav ieinteresēti pakalpojumus ne pirkt, ne pārdot.

Tehnikas pakalpojumu cenu atšķirības reģionos lielā mērā ietekmē saimniecību specializācija tajos un pieprasījuma atšķirības pēc atsevišķiem pakalpojumiem. Piemēram, kūtsmēslu izkliedēšana dārgāka ir Latgalē, minerālmēslu izkliedēšana – Zemgalē, Vidzemē, Kurzemē, rapša kulšana – Pierīgā.

LLKC novadu lauku attīstības speciālisti, kuri piedalījās tehnisko pakalpojumu cenu apkopošanā, atzīst, ka daudzos novados nav specializētu pakalpojumu sniedzēju, un šis tirgus valstī ir ļoti neliels. Tehnikas pakalpojumus lielākoties sniedz saimnieki, kuri paši nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu un pakalpojumus sniedz laikā, kad saimniecības darbi ir izdarīti, kā arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvi. Tas, ka pakalpojumu sniedzēju skaits ir mazs un līdz ar to konkurence nav liela, bieži vien ietekmē cenu. Cena mēdz būt atkarīga arī no tā, vai tiek apstrādāta liela platība vai maza (sevišķi izteikti tas ir kartupeļu audzēšanā).

LLKC ekonomikas nodaļas vadītāja Santa Pāvila: “Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tehnisko pakalpojumu cenas nav būtiski mainījušās, kas liecina par to, ka pieprasījums un piedāvājums pēc pakalpojumiem ir stabils. Nedaudz samazinājies pieprasījums pēc zāles smalcināšanas pakalpojumiem, jo mainījās Platībmaksājumu saņemšanas noteikumu prasības. Atsevišķiem pakalpojumu veidiem, piemēram, kartupeļu stādīšanai cenas ir pieaugušas, kas, visdrīzāk, norāda uz to, ka ir samazinājies šī pakalpojuma sniedzēju skaits.

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums par 2015. gadu ir pieejams LLKC mājaslapā www.llkc.lv sadaļā “Noderīgi”. 

UZZIŅAI

Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums veikts, pamatojoties uz novadu lauku attīstības speciālistu iesūtīto informāciju par 56 dažādu tehnisko pakalpojumu cenām visos Latvijas reģionos – šķīvošanu, organisko un minerālmēslu izkliedēšanu, aršanu, kultivēšanu, dziļirdināšanu, frēzēšanu, šļūkšanu, graudaugu sēšanu, pievelšanu, kombinēto augsnes apstrādi, sējumu ecēšanu, kartupeļu stādīšanu un vagošanu, smidzināšanu, zāles pļauju, ganību appļaušana, grāvju un ceļmalu appļaušana, zāles vālošanu, presēšanu ķīpās un rituļos, savācējpiekabes izmantošanu, graudaugu kulšanu, salmu un zāles smalcināšanu, kartupeļu lakstu pļaušanu, kartupeļu kratīšanu un novākšanu ar kombainu, graudu kaltēšanu, tīrīšanu, malšanu, kodināšanu, sniega šķūrēšanu, šķeldošanu, kā arī dažādu jaudu traktoru nomu un kravas automobiļa izmantošanu.

Tehnisko pakalpojumu cenas veidojas, saskaitot degvielas, darbaspēka un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas, kā arī pakalpojuma sniedzēja vēlamo peļņu.

Tehnisko pakalpojumu cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa (bez PVN).

Apkopotie dati neatspoguļo Latvijas vidējos rādītājus un izmantojami tikai informatīvos nolūkos.

Liene Kalniņa, LLKC ekonomikas konsultante

 

TEHNISKO CENU APKOPOJUMU SKATĪT ŠEIT

 

N.p.k.

Tehniskie pakalpojumi

Mērvienība

Vidējā cena 2015. g., eiro

Vidējā cena 2014. g.,  eiro

Izmaiņas (2015. g. pret 2014.g.)

Maksimālā cena

2015. g., eiro

Minimālā cena

2015. g., eiro

 

1

2

3

4

 

5

6

1

Šķīvošana

eiro/ha

30,65

30,74

-0,28%

33,64

28,33

2

Organisko mēslu izkliedēšana

eiro/t

3,18

2,95

7,88%

3,72

2,49

 

Aršana (korpusu skaits)

 

 

 

 

 

 

3

 

3 korpusu arkls

eiro/ha

47,23

45,83

3,05%

51,26

45,41

4

 

4 korpusu arkls

eiro/ha

47,03

50,28

-6,47%

49,23

41,83

5

 

5 korpusu arkls

eiro/ha

50,33

50,09

0,48%

51,20

47,67

6

 

virs 5 korpusu arkls

eiro/ha

49,38

48,56

1,68%

55,00

45,00

 

Kultivēšana (darba platums)

 

 

 

 

 

 

7

 

līdz 4 m

eiro/ha

28,54

28,52

0,06%

29,26

21,00

8

 

4-6 m

eiro/ha

29,38

30,23

-2,82%

31,67

25,00

9

 

virs 6 m

eiro/ha

29,00

28,67

1,15%

33,33

25,50

10

Dziļirdināšana

eiro/ha

44,44

43,70

1,69%

50,00

39,17

11

Frēzēšana

eiro/ha

37,94

43,45

-12,68%

44,00

33,13

12

Šļūkšana

eiro/ha

20,91

21,16

-1,17%

22,67

19,44

13

Augsnes kombinētā pirmssējas apstrāde*

eiro/ha

36,75

40,33

-8,88%

40,27

35,00

14

Graudaugu sēšana

eiro/ha

28,15

28,06

0,32%

30,32

25,80

15

Kombinētais agregāts (augsnes apstrāde+sēšana)**

eiro/ha

45,93

41,34

11,11%

49,14

32,50

16

Pievelšana

eiro/ha

15,87

17,56

-9,63%

22,50

14,09

17

Sējumu ecēšana

eiro/ha

17,24

21,00

-17,93%

20,00

15,00

18

Kartupeļu stādīšana

eiro/ha

64,66

54,40

18,85%

78,95

46,39

19

Kartupeļu vagošana

eiro/ha

28,21

26,82

5,17%

30,66

24,30

20

Smidzināšana (traktorvilkmes)

eiro/ha

20,08

20,24

-0,78%

20,83

15,83

21

Minerālmēslu izkliedēšana

eiro/ha

18,20

16,25

12,01%

18,70

15,97

 

Zāles pļaušana:      

 

 

 

 

 

 

22

 

traktors+pļaujmašīna

eiro/ha

34,00

35,08

-3,08%

35,67

32,32

23

 

pašgājējpļaujmašīna

eiro/ha

36,08

34,96

3,21%

40,00

33,13

24

Ganību appļaušana

eiro/ha

30,47

28,95

5,26%

33,00

26,25

25

Grāvjmalu un ceļmalu appļaušana

eiro/h

28,40

27,72

2,45%

35,00

25,00

26

Vālošana -ārdīšana

eiro/ha

22,01

21,88

0,61%

23,75

19,92

27

Presēšana ķīpās (siens)

eiro/ha

42,21

43,72

-3,44%

75,00

34,60

 

Presēšana rituļos:

 

 

 

 

 

 

28

 

siens

eiro/gab.

4,81

4,58

5,09%

5,35

3,82

29

 

siens

eiro/ha

41,74

42,68

-2,21%

50,00

39,00

30

 

skābsiens (ieskaitot plēvi un tīklu)

eiro/gab.

14,80

15,68

-5,64%

16,17

13,08

 

Zāles smalcināšana:

 

 

 

 

 

 

31

 

piekabināms smalcinātājs

eiro/ha

36,93

40,62

-9,10%

44,57

32,15

32

 

pašgājējsmalcinātājs

eiro/ha

40,57

41,23

-1,60%

64,33

29,83

33

Savācējpiekabe

eiro/ha

31,58

29,00

8,91%

33,80

28,75

 

Graudaugu kulšana:

 

 

 

 

 

 

34

 

ar salmu smalcināšanu

eiro/ha

61,47

61,24

0,38%

63,86

59,05

35

 

bez salmu smalcināšanas

eiro/ha

57,48

54,40

5,65%

61,95

53,64

36

 

rapsis

eiro/ha

64,36

63,33

1,63%

67,50

63,75

37

Salmu smalcināšana

eiro/ha

28,27

29,08

-2,79%

43,33

18,00

38

Kartupeļu lakstu pļaušana

eiro/ha

29,88

28,62

4,39%

36,89

21,00

39

Kartupeļu kratīšana

eiro/ha

83,91

78,06

7,50%

93,33

60,88

40

Kartupeļu novākšana ar kombainu

eiro/ha

216,18

212,63

1,67%

256,67

161,43

41

Graudu kaltēšana

eiro/t%

5,15

4,49

14,60%

7,35

3,81

42

Graudu tīrīšana

eiro/t

7,09

8,46

-16,15%

9,19

5,99

43

Graudu malšana

eiro/t

16,51

16,34

1,06%

20,43

14,90

44

Graudu kodināšana

eiro/t

14,23

13,25

7,37%

16,00

8,75

 

Traktoru noma (dzinēja jauda)

 

 

 

 

 

 

45

 

4x2 līdz 80 Zs

eiro/h

16,85

18,43

-8,60%

28,00

14,54

46

 

4x2 līdz 100 Zs

eiro/h

19,22

21,31

-9,82%

20,71

17,25

47

 

4x2 virs 100 Zs

eiro/h

23,61

24,60

-4,01%

25,88

20,00

48

 

4x4 80 Zs

eiro/h

17,83

19,90

-10,39%

25,00

16,22

49

 

4x4 80-120 Zs

eiro/h

22,93

22,30

2,84%

30,00

17,33

50

 

4x4 virs 120 Zs

eiro/h

25,13

29,25

-14,08%

35,00

21,22

51

 

kāpurķēžu traktors

eiro/h

28,20

32,80

-14,02%

40,00

21,00

 

Kravas automobilis (kravnesība)

 

 

 

 

 

 

52

 

1,5-10,0 t

eiro/km

0,80

0,77

3,53%

0,99

0,65

53

 

virs 10,0 t

eiro/km

0,90

0,96

-6,51%

1,00

0,80

54

Sniega šķūrēšana

eiro/h

24,67

25,08

-1,63%

27,50

20,16

55

Sniega šķūrēšana

eiro/km

12,82

12,61

1,63%

16,67

10,50

56

Šķeldošana

eiro/m3

3,46

2,87

20,64%

4,00

3,00