Jūs atrodaties šeit

TootCoop+i TECH

Programma: Erasmus +

Projekts: Technology for the Training Innovation in the European Agri-food Cooperatives of the digital era.

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2018-30.09.2020.

Vadošais partneris: ICOS (Īru kooperatīvo organizāciju asociācija) no Īrijas

Projekta partneri:

 • Profesionālās izglītības un apmācības pakalpojumu sniedzējs CHANGMAKER no Zviedrijas
 • Galīcijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija AGACA no Spānijas
 • SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” no Latvijas
 • MedAtlantia Consultoría Europea, S. Coop.Galega kooperatīvs no Spānijas, kas specializējies zaļās ekonomikas projektu izstrādē lauksaimniecības sektora uzņēmumiem
 • Grifomultimedia, S.r.l. Itāļu uzņēmums, kas piedāvā inovatīvus e-apmācības un spēļu risinājumus
 • Association of Social Cooperatives Sociālo kooperatīvu asociācija no Polijas

Projekta mērķi:

 1. Uzlabot pašreizējo profesionālās apmācības piedāvājumu Eiropas lauksaimniecības kooperatīvajā sektorā, attīstot tehnoloģiju izmantošanu un jaunu digitālā laikmeta rīku izmantošanu.
 2. Nostiprināt lauksaimniecības kooperatīvu vadītāju un vadības komandas uzņēmējdarbības vadības spējas tieši iesaistoties apmācību procesā.

Projekta specifiskais mērķis: Stiprināt un pielāgot digitālajam laikmetam treneru, kuri piedāvā lauksaimniecības un pārtikas kooperatīviem mācību un konsultāciju pakalpojumus, pedagoģiskās, metodiskās un procesuālās spējas.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

 • Rokasgrāmata par inovatīviem tehnoloģiju resursiem, kas paredzēti mācību procesam. Rokasgrāmatā infografiku veidā tiks iekļauti vismaz 10 digitāli mācību rīki, lai palīdzētu lektoriem labāk izprast, kāds digitālais mācību rīks piemērotāks konkrētai mācību situācijai.
 • Labās prakses piemēru rokasgrāmata par inovācijām mācību procesā. Rokasgrāmatā ietvers projekta partneru identificētās jaunākās metodes, kas pārbaudītas praksē un aprakstītas veidā, lai partneri un citi interesenti tās saprotami varētu izmantot darbā.
 • 10 videomateriāli kā interaktīvs rīks un palīgs lektoram klātienes apmācību vadīšanā par šādām 10 tēmām: kooperācijas likumiskais ietvars, kooperatīva vadītāju/direktoru loma, finanšu risku vadība, finanšu atskaites, stratēģiskā plānošana, mārketings, lauksaimniecības politika, finanšu un investīciju vadība, stratēģiskā risku vadība, komunikācija.
 • Spēle ar 50 aktivitātēm (5 aktivitātes katrai tēmai, kas minētas iepriekšējā punktā), kuru saturs izveidots ToTCOOP+i projekta ietvaros. Aktivitātes apvienos izklaidējošus elementus ar izglītojošu nolūku.
 • Mobilo telefonu aplikācija ar integrētiem spēļu elementiem, lai veicinātu un uzlabotu mācību dalībnieku aktīvu līdzdalību mācību procesā.
 • 10 rīki (metodes) mācību novērtēšanai.
 • Atvērta mācību platforma, kas piemērota digitālo mācību rīku izmantošanai.
 • Iesaistīto partnerorganizāciju lektoru apmācības.
 • Klātienes mācību sesija gala labuma guvējiem (kooperatīvu vadītājiem) Īrijā, Spānijā, Polijā un Latvijā.

Papildu informācija:

Facebook: https://www.facebook.com/partnership.totcoop/

Twitter: https://twitter.com/Totcoop

LinkedIn:https://www.linkedin.com/showcase/totcoop-i-tech

Home page:  http://totcoopitech.eu/