Jūs atrodaties šeit

Valmieras konsultāciju biroja gaļas liellopu interešu grupa '' Atnešanās vieglums un to ietekmējošie faktori gaļas liellopu ganāmpulkos''

Grupas vadītāja: Rita Gluha, konsultante

 

2018. gadā iepazināmies un analizējām četrus faktorus, kas ietekmē zīdītājgovju atnešanās vieglumu:

  1. Saimniecības vaislas buļļa izvēles kritēriji un nozīme pēcnācēju kvalitātē.

Apmeklējot pirmo vaislas jaunbuļļu izsoli SIA “Liellopu izsoļu namā”  papildinājām zināšanas vaislas dzīvnieku atlasei savā saimniecībā. Vaislinieks ir puse no ganāmpulka. Tas ir visa

ganāmpulka veiksmes un ekonomiskuma garants.

  Secinājumi:

  1. Svarīgi ir noturēt vaislinieka ķermeņa kondīciju lecināšanas periodā.
  2.  Vaislinieka temperaments atkarīgs 30% no šķirnes, 70% turēšanas apstākļiem.
  1. Biežāk vēlams apskatīt vaislinieka kājas, gaitu un jārūpējas par nagu kopšanu.
  2. Nepieciešamas papildus zināšanas un iedziļināšanās vaislinieka eksterjera lineārā vērtējuma sistēmā.
  3.  Arī nelielās saimniecībās, kur izdevumi par pirmo bulli ir relatīvi liela budžeta daļa, šī investīcija atmaksājas.
  1. Zālāju botāniskā sastāva un barības vērtības analīze. Mērķis - pareizi sastādīt daudzkomponentu zelmeni, kurš nodrošinātu augstu un stabilu ražas ieguvi.  Saimniecībā Naukšēnu novadā sadarbībā ar augkopības konsultantu analizējām dažādus zālājus.

Lētu un augstvērtīgu zāli, sienu un skābsienu var iegūt tikai tad, ja iekopts augstražīgs, pilnvērtīgs zālājs ar piemērotu zālaugu sēju un regulāru zelmeņa kopšanu.

1) Ļoti labi, ja ierīkoti dažādu zālāju maisījumu vairākos laukos, jo raža atkarīga no neprognozējamiem laika apstākļiem.Šogad labi auga tauriņzieži, jo dziļāka sakņu sistēma.

2) Ieteicamas augsnes analīzes pirms zālāju sēšanas;

3) Visiem laukiem nepieciešama kaļķošana un vēlama mēslošana;

4) Apgana aploku sistēmā, kurus appļauj un ecē iespējami bieži.

3.Minerālbararību nozīme liellopu nobarošanā un atražošanā.

Apskatījām dažādu firmu piedāvāto minerālbarību, gan ko katrs IG dalībnieks izmanto savā saimniecībā, gan nepieciešamo pēc fizioloģiskā stāvokļa un sezonalitātes.

Labas saimniekošanas prakses pamats ir veselīgas zīdītājgovis un jaundzimušie teļi. Ekonomiski izdevīga gaļas liellopu audzēšana un labāki saimniecības rezultāti ir iespējami tikai ar veseliem dzīvniekiem. Lai sasniegtu šos mērķus, līdzās augstvērtīgai pamatbarībai un spēkbarībai, ļoti svarīgs ir labāko minerālvielu un bioloģiski aktīvo vielu nodrošinājums. Tikai vajadzībām pielāgota ēdināšana, ļauj dzīvniekiem pilnībā izmantot savu ģenētisko potenciālu, tādējādi nodrošinot saimniecības ekonomisko mērķu sasniegšanu

Secinājumi:

1) Visērtāk izmantot spaiņus un lielās bļodas. Ir iespējams pašiem sagatavot laizāmo minerālbarību no beramas minerālbarības.

2) Vajadzētu ievērot sezonalitātei un govs fizioloģisko stāvoklim nepieciešamās minerālbarības.

3) Nedrīkst aizmirst jaundzimušos teļus, vēlamas Seun vitamīnu injekcijas un pasta ar papildbarību. Arī gaļas govju saimniecībās ieteicams veidot saldēta pirmpiena rezerves.

  1. Pareiza govju dzemdību procesa nodrošināšana un palīdzība.

Mērķis- papildinātzināšanas par govju dzemdību procesa nodrošināšanu un palīdzību dažādās situācijās.Vetārste dalījās ar zināšanām par govju dzemdību procesa nodrošināšanu, palīdzību dzemdību procesā un teļa saglabāšanā. Labas saimniekošanas prakses pamats ir veselīgas zīdītājgovis un jaundzimušie teļi. Tā kā zīdītājgovju ganāmpulkā dzīvs un veselīgs teļš ir galvenais produkts, tad katra teļa ieguve ir ārkārtīgi nozīmīga.
Ja teļš dzimstot aiziet bojā, tie saimniecībai ir zaudējumi un lopkopim bēdīga pieredze, ko vienmēr vajag analizēt un novērst riskantos momentus. Savlaicīga sagatavošanās un precīza rīcība palīdzēs veiksmīgi ritēt atnešanās sezonai saimniecībā.

Būtiski saprast govs uzvedību pirms un pēc dzemdībām, kā arī pārzināt dabiskos procesus govs un teļa saiknes veidošanā, lai novērstu cilvēka iejaukšanos nepiemērotā brīdī, tādējādi radot dzīvniekiem stresu un sev liekas problēmas. Teļi piedzimst ar mazām enerģijas rezervēm, un tiem ir ļoti svarīgi iespējami ātri pēc piedzimšanas paēst. Īpaši svarīgi to atcerēties aukstā laikā. Vietai, kur dzimst teļš, ir jābūt sausai, pasargātai no ekstremāliem laika apstākļiem-vēja, sniega, lietus. Dzemdību vieta var būt gan pakaisīts uzkalns ar speciāli veidotu vēja aizsegu no rituļiem, gan meža nostūris u. c..Labāk ir, ja govs atrodas atsevišķā boksā uz mīkstiem pakaišiem.  Dzemdības ir jānovēro, protams, netraucējot dzīvnieku. Ir jāzina, ka dzīvnieks dzemdē, un jāvēro dzemdību process. Cēloņi apgrūtinātām dzemdībām var būt daudzi, piemēram, govs vecums, teļa lielums, teļa dzimums, govs lielums, ķermeņa kondīcija, dzemdību ilgums, šķirne, ēdināšana, augļa guļa. Top of FormApgrūtinātas dzemdības palielina neizdzīvojušo teļu skaitu, govju brāķēšanu, veterinārās un darba patēriņa izmaksas, kā arī vēlāku govju meklēšanos un sliktākus grūsnības rādītājus.

1. tabula. Vaislinieka šķirnes ietekme uz dzemdībām  IG saimniecībās

Vaislinieka šķirne

Apgrūtinātas dzemdības, %

Limuzīnas

8,5

Simentāles

3,5

Šarolē

12,4

Secinājumi:

  1. Ģenētiski svarīgākais ir vaislinieka izvēle teļu ieguvei ar relatīvi mazāku dzimšanas svaru, bet saglabājot ātraudzību pēc tam.
  2. Zīdītājgovju turēšanā ir jāuzmanās no govju aptaukošanās, jo resnām govīm noteikti būs smagākas dzemdības. Tāpat problēmas dzemdībās ir gaidāmas arī vājām, pilnvērtīgi nepabarotām govīm.

Atnešanās ir fizioloģisks process, kas pa lielākai daļai neprasa cilvēka iejaukšanos. Palīdzība ir jāsniedz gadījumos, ja auglis nevirzās vai tas dzimst ar pakaļgalu pa priekšu. 2.tabulā ir apkopoti apgrūtināto dzemdību iemesli daļai no interešu grupas saimniecībām.

 2 tabula. Apgrūtināto dzemdību galveno iemeslu analīze IG saimniecībās

Saimniecības

Apgrūtināto dzemdību iemesli:

nepareiza guļa

 liels teļš

problemātiska govs

Nr. 1

2

6

4(teles)

Nr. 2

2

5

1

Nr.3

1

3

5(teles)

Nr.4

 

4

3

Nr.5

 

5

4

Interešu grupā 6 saimniecībām ir iegādāta teļu vilkšanas iekārta. Šī iekārta palīdz smagās dzemdībās izvilkt teļu, ja govs nespēj pati to izstumt.    Šai ierīcei uzlikas ap astes kaulu ir drošība, ka velkot teļu ar šo sviras mehānismu tas nāk pareizi, tāpat kā normāli dzimstot  tikai  svarīgi ir ievērot govs elpošanas un stumšanas ritmu. Iekārta  ļauj prasmīgi un droši darboties vienam nenodarot pāri govij un teļam, nav nepieciešami papildus cilvēki gurnu uzliku turēšanai.

Teļi piedzimst ar mazām enerģijas rezervēm, un tiem ir ļoti svarīgi iespējami ātri pēc piedzimšanas paēst. Īpaši svarīgi to atcerēties aukstā laikā. Vietai, kur dzimst teļš, ir jābūt sausai, pasargātai no ekstremāliem laika apstākļiem-vēja, sniega, lietus. Dzemdību vieta var būt gan pakaisīts uzkalns ar speciāli veidotu vēja aizsegu no rituļiem, gan meža nostūris u. c.. Labāk ir, ja govs atrodas atsevišķā boksā uz mīkstiem pakaišiem.