You are here

Demonstrējumi saimniecībās un mežos

 

Meža demonstrējumu teritorija "Pūpoli"

Dibināta 2011. gadā, kā atbalsta platforma sabiedrības izglītošanai par videi saudzīgu mežsaimniecību. Saimniecībā iespējams iepazīties ar izlases ciršu metodēm dažādos meža tipos, apskatīt bijušajās lauksaimniecības zemēs ierīkotas plantāciju audzes, kā arī gūt ieskatu par citām mežsaimniecības darbībām, piemēram, kopšanas ciršu un jaunaudžu kopšanas praksēm.

Sadarbībā ar Meža konsultāciju pakalpojumu centru, Pasaules dabas fondu un citām institūcijām, “Pūpolos” regulāri tiek rīkoti dažādi semināri un apmācības. Kopš dibināšanas “Pūpolos” notikuši jau vairāk, kā 30 izglītojoši pasākumi meža īpašniekiem, skolēniem, pedagogiem un pārējiem interesentiem. Demonstrējumu teritoriju var apskatīt sazinoties ar Raimondu Mežaku pa tālruni 29639946 vai sekojot līdzi MKPC informatīvo semināru aktivitātēm.

Meža Demonstrējuma teritorijas “Pūpoli” raksturojošie rādītāji