You are here

Informatīvie materiāli

2024

Kokaudzētavu saraksts 2024

Meža gadagrāmata 2024


2023

Meža kokaudzētavu saraksts ar pieejamo sortimentu


2022

Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana fizisko personu veiktajiem darījumiem ar kokmateriāliem 

Nodokļi mežsaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un mežu īpašniekiem

Meža kokaudzētavu saraksts ar pieejamo sortimentu

Forext Fridays:


2021

Meža konsultāciju pakalpojumu centra informatīvais buklets

Zemkopības ministrijas vadlīnijas meliorācijas sistēmu īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem

Rokasgrāmata "Rentablas un ilgtspējīgas mežizstrādes metode"

Handbook "Cost - Effective and Sustainable Harvest methods"

Padomi meža saimniekiem

Tips For Forest Owners

Forext Fridays:


2020

Egļu astoņzobu mizgrauža apdraudējums Latvijas mežiem

Mācies gudri saimniekot mežā


Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti un fiziskās personas ienākumu

Nodokļu piemērošana fizisko presonu veiktajiem darījumiem ar kokmateriāliem

"FSC meža sertifikācija. Padomi uzsākot meža apsaimniekošanas sertifikāciju”.

Kā noteikt mežaudžu šķērslaukumu?

Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana

Jaunaudzes kopšana – investīcijas nākotnei

Stādīsim mežu!

Dabai draudzīga meža apsaimniekošana 

Izlases cirtes plānošana un īstenošana - pieredze demonstrējumu teritorijā

Latvijas valsts mežu veidotā filma - Meža stādīšana