You are here

Meža nozares konference 2016

Mežsaimniecība
Meža nozares konferences

Zemkopības ministrija 2016. gada  7. decembrī aicināja meža īpašniekus, apsaimniekotājus, mežsaimniecības uzņēmējus, nozarē nodarbinātos un citus interesentus uz ikgadējo meža nozares konferenci “Izaicinājumi un iespējas meža apsaimniekošanā”.

Meža nozares konference ir ikgadējs pasākums, kurā Zemkopības ministrija un saistītās institūcijas informē par aktualitātēm meža apsaimniekošanā.

Galvenie šī gada konferencē aplūkojamie jautājumi:

  • ES atbalsta saņemšanas iespējas un risinājumi Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros;
  • Mežzinātnes pētījumi privātās mežsaimniecības atbalstam un apsaimniekošanas perspektīvām;
  • Medību saimniecības aktuālie jautājumi;
  • Plānotā ES nozīmes biotopu kartēšana Latvijas mežos.

Konferencē piedalījās Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu pārstāvji, Valsts meža dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas meža īpašnieku biedrības un citu organizāciju pārstāvji.   

Konference notika 2016. gada 7. decembrī plkst. 11.00, Rīgā, AS “Latvijas valsts meži” zālē, Vaiņodes ielā 1.

Konferenci organizē saskaņā ar LR Zemkopības ministrijas un SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 2016. gada 29. janvārī noslēgto līgumu Nr. 2016/8 pasākuma „Reģionālo konferenču organizēšana” ietvaros.

Meža nozares konferences 2016 prezentācijas:
Atbalsts meža īpašniekiem LAP programmas 2014. - 2020. gadam - N.Strūve ZM
Atbalsts meža īpašniekiem LAP programmas 2014. - 2020. gada ietvaros - R.Bērmanis - LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs
LAP 2014. - 2020. pasākums Sadarbība - I.Jansone ZM
Meža īpašnieku kooperatīvu attīstība Latvijā - A.Muižnieks MIB
Valsts meža dienests meža īpašniekiem - A.Krēsliņš Valsts meža dienests
Produktu un pakalpojumu kopa LVM GEO - M.Kuzmins LVM
LVM stādu piedāvājums meža īpašniekiem 2017. un 2018. gadam - GGrandāns LVM
Privāto meža īpašumu apsaimniekošanas iespējas Latvijā - D.Dubrovskis LLU
Pētījumi privātās mežsaimniecības atbalstam K.Liepiņš LVMI SILAVA
ES nozīmes biotopu kartēšana G.Gabrāne DAP

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.