You are here

Apmācības

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros organizējam apmācības meža īpašniekiem, meža nozarē nodarbinātajiem un medniekiem.


 

Norises laiks

Tēma

Norises vieta

Kontaktinformācija

KURZEME

       

ZEMGALE

9., 15., 18., 22., 23., un 30.jūlijs - teorijas nodarbības

19. jūlijs un 2. augusts - praktiskās nodarbības

Pamatzināšanas meža apsaimniekošanas uzsākšanai

Ar mācību dalībnieka līdzfinansējumu

Programma

Jelgavas novads MKPC Centrālais birojs
Esmeralda Kalderauska-Svikule
Tālr. +371 26352648
esmeralda.kalderauska@mkpc.llkc.lv

VIDZEME

18.,19.,jūnijs un 10.,11.,16.,17.jūlijs - teorijas nodarbības

28.jūnijs un 19.jūlijs - prakstiskās nodarbības

Pamatzināšanas meža apsaimniekošanas uzsākšanai

Ar mācību dalībnieka līdzfinansējumu

Programma

Teorijas nodarbības - Zoom platformā

praktiskās nodarbības meža objektos Valmieras un Cēsu novados

MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa
Andris Vīrs
Tālr. +371 26108426
andris.virs@mkpc.llkc.lv

LATGALE

septembris Jaunaudžu kopšana nākotnes meža ražības un noturības palielināšanai Krāslavas novads MKPC Dienvidlatgales nodaļa
Aigars Babris
Tālr. +371 26630903
aigars.babris@mkpc.llkc.lv
septembris

Pamatzināšanas meža apsaimniekošanas uzsākšanai

Ar mācību dalībnieka līdzfinansējumu

Preiļu novads MKPC Preiļu nodaļa
Astrīda Rudzīte
Tālr.+371 26410476
astrida.rudzite@mkpc.llkc.lv

Uz mācībām iepriekš jāpiesakās - vietu skaits ierobežots!

Par plānotajām mācībām interesēties sev tuvākajā MKPC reģionālajā nodaļā vai rakstot apmacibas@mkpc.llkc.lv, vai zvanot uz tālr. 26352648

Visas tēmas:

 • Svešzemju un vietējo koku sugu ieaudzēšana
 • Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls
 • Mežaudžu izturība pret klimatiskajiem faktoriem un kaitēkļu apdraudējumiem, klimatviedā mežsaimniecība
 • Jaunaudžu kopšana nākotnes meža ražības un noturības palielināšanai
 • Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā
 • Dabai tuvināta meža apsaimniekošana
 • Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība
 • Meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids, kooperācijas iespējas meža īpašniekam (praktiskās nodarbības ārzemēs)
 • Motorinstrumentu izmantošana mežizstrādes darbos, kokmateriālu kvalitātes vērtēšana
 • Digitālo tehnoloģiju izmantošana meža apsaimniekošanā
 • Pamatzināšanas meža apsaimniekošanas uzsākšanai
 • Efektīvas medību saimniecības veidošana, meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas
 • Meža ekosistēmas pakalpojumi, integrācija meža apsaimniekošanā

Plašāka informācija par mācību kursu programmām pieejama šeit.

Mācībās iespēja apgūt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās mācības mežā un citos objektos. Mācības tiek organizētas sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU), piesaistot vieslektorus no LBTU Meža un vides zinātņu fakultātes, Pārtikas veterinārā dienesta, kā arī mežzinātniekus un citu institūciju speciālistus. Klausītāji saņems izdales materiālus un apliecinājumus par mācību kursa beigšanu.  

Vietu skaits ierobežots, lūgums pieteikties laicīgi!

*Meža īpašniekam (vai tā ģimenes loceklim), kuram meža zeme ir līdz 50 ha vai mežsaimnieciskos pakalpojumu uzņēmumam, kura apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 EUR, līdzmaksājums ir 10 % no mācību kursa cenas, savukārt, ja esat meža īpašnieks, kuram meža zeme ir vairāk kā 50 ha vai mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmums, kura apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz 15 000 EUR, līdzmaksājums ir 50 % no mācību kursa cenas.

 

Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.