You are here

Erasmus+

Erasmus+ ir ES programma, kas atbalsta aktivitātes izglītības, apmācību, jaunatnes un sporta jomās. Programma piedāvā iespējas gan individuālām personām, gan organizācijām. Organizācijas izveidojot sadarbības projektus var darboties, piemēram, profesionālās izglītības jomā, apmainoties ar pieredzi un risinot aktuālas problēmas.

Erasmus+ sekmē izaugsmes, nodarbinātības, sociālās vienlīdzības un iekļautības stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanu, kā arī stratēģiskās sistēmas “Izglītība un apmācība 2020” mērķu sasniegšanu. Ar Erasmus+ ir iecerēts sekmēt partnervalstu ilgtspējīgu attīstību augstākās izglītības jomā un veicināt to mērķu sasniegšanu, kas izvirzīti ES jaunatnes stratēģijā.

Programma risina vairākas konkrētas problēmas:

  • Samazina bezdarbu, jo īpaši jaunatnes vidū
  • Veicina pieaugušo izglītību, sevišķi jaunu prasmju un darba tirgū pieprasītu prasmju iegūšanu
  • Mudina jauniešus iesaistīties Eiropas demokrātijas procesos
  • Atbalsta inovāciju, sadarbību un reformas
  • Mazina mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu
  • Sekmē sadarbību un mobilitāti ar ES partnervalstīm

Plašāka informācija par Erasmus+ programmu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_lv