You are here

Mežu apmeklējumi

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra filiāle Meža konsultāciju pakalpojumu centrs realizē mežu apmeklējumu nodrošināšanu Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2025. gada 30. septembrim.

Pasākuma mērķis ir nodrošināt mežu apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku – konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām, saimniekošanas veida dažādošanu, dalību īsās piegādes ķēdēs, jaunu darījumdarbību un jaunu tehnoloģiju izstrādi, izmantošanu, meža noturības uzlabošanu un citiem mežsaimniecības jautājumiem. Tiek piedāvāti dažādi mežsaimniecību tēmu apmeklējumi gan Latvijā, gan ārzemēs.

Lai varētu piedalīties apmeklējumos, dalībniekiem ir jāpierāda iesaiste mežsaimniecības un/vai lauksaimniecības nozarē, kā arī jārēķinās ar līdzmaksājumu – Latvijas braucienos 20%, ārzemju – 30% apmērā no kopējām viena cilvēka izmaksām.

Par dažiem līdz šim notikušajiem meža apmeklējumiem variet lasīt plašāk MKPC informatīvajā izdevumā “Čiekurs": https://ej.uz/i4i6
Visus izdevumus variet atrast apmeklējot saiti: https://ej.uz/z7hk

 


Izbrauc no

Norises laiks

Tēma

Brauc uz

Kontaktinformācija

Preiļi 18.07.2024.

Meža apsaimniekošanas prakses pielāgošana klimata izmaiņām, mežaudžu klimatu izturība, svešzemju sugu ieaudzēšanas potenciāls

Privāto mežu īpašums Balvu novadā

MKPC Preiļu nodaļa
Astrīda Rudzīte
Tālr. +371 26410476
astrida.rudzite@mkpc.llkc.lv

Iepriekšēja pieteikšanās uz apmeklējumiem ir OBLIGĀTA! Vietu skaits grupās – ierobežots.

Aicinām mežsaimniecībā iesaistītos, piedalīties mežu apmeklējumos par aktuāliem tematiem:

  • Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritorijās, sertificētu mežu apsaimniekošana (Latvija, Eiropa),
  • Meža apsaimniekošanas prakses pielāgošana klimata izmaiņām, mežaudžu klimatu izturība, svešzemju sugu ieaudzēšanas potenciāls (Latvija, Eiropa),
  • Tehnikas un tehnoloģiju izmantošana privāto mežu apsaimniekošanā (Latvija, Eiropa),
  • Medību saimniecības nozīme privāto mežu apsaimniekošanā (Latvija, Eiropa),
  • Meža ekosistēmu pakalpojumu attīstīšana meža teritorijā, iekļaujot tirdzniecības plūsmu (Latvija, Eiropa),
  • Koksnes kā atjaunojamā dabas resursa loma bioekonomikā, inovatīvas un modernas koksnes pārstrādes tehnoloģijas, produktu izmantošanas iespējas (Latvija, Eiropa),
  • Dabai tuvināta meža apsaimniekošana (Latvija, Eiropa).

Kontaktpersona par meža apmeklējumiem: mežsaimniecības projektu vadītāja Esmeralda Kalderauska-Svikule. Saziņai caur e-pastu esmeralda.kalderauska@mkpc.llkc.lv vai zvanot uz tālruņa numuru +371 26352648

Apmeklējumi tiek nodrošināti Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam, kas turpināsies līdz 2025. gada 30. septembrim “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests