You are here

LIFE programma

LIFE programma ir Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā, ar mērķi veicināt, aktualizēt, attīstīt un īstenot ES vides un klimata politiku, līdzfinansējot projektus ar Eiropas pievienoto vērtību.

Galvenais LIFE programmas mērķis ir veicināt Eiropas Savienības (ES) vides un klimata politikas īstenošanu, attīstību un aktualizēšanu, piešķirot līdzfinansējumu projektiem, kas atbilst LIFE programmas mērķiem un rada papildus pievienoto vērtību ES. Uz programmu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES Nr. 1293/2013) par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi.

Tiek izdalītas divas LIFE apakšprogrammas:

Vides apakšprogramma, kuras galvenās prioritātes ir:

  • Vide un resursu efektivitāte
  • Daba un bioloģiskā daudzveidība
  • Vides pārvaldība un informācija

Klimata pasākumu apakšprogramma, kuras galvenās prioritātes ir:

  • Klimata pārmaiņu mazināšana
  • Pielāgošanās klimata pārmaiņām
  • Klimata pārvaldība un informācija

Plašāka informācija par LIFE+ programmu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/easme/en/life