You are here

Seminārs par grantu konkursu invazīvo sugu ierobežošanai

Augkopība
Projekti

Lai palīdzētu sagatavoties projektu iesniegšanai mazo grantu saņemšanai invazīvo sugu apkarošanai Latvijā, kas notiks projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina piedalīties informatīvajā seminārā, kurā varēs uzzināt, kādi būs nosacījumi granta saņemšanai un kam tie pienāksies.

Seminārs tiešsaistē Zoom platformā notiks 2. februārī no plkst. 13.00 līdz 15.30.

Pieteikties dalībai pasākumā var līdz 31. janvārim, aizpildot pieteikuma anketu:  https://www.mitto.me/invazivas-sugas/pieteikties

Kopumā projektā iekļautas 113 invazīvās augu un bezmugurkaulnieku sugas. Seminārā  pastiprinātu uzmanību pievērsīs Spānijas kailgliemeža, rotana, puķu spriganes, krokainās rozes, Kanādas zeltgalvītes, vārpainās korintes, ošlapu kļavas, pīlādžlapu sorbārija, daudzlapu lupīnas un baltās robīnijas apkarošanai. Invazīvās sugas ir ne vien būtisks apdraudējums bioloģiskajai daudzveidībai, bet nodara arī ievērojamus ekonomiskus zaudējumus. Piemēram, Spānijas kailgliemeža izskaušana ir laikietilpīgs process, un šī Latvijā ievazātā svešzemju suga nelabvēlīgi ietekmē kā ražu un krāšņumaugus, tā pārnēsā slimību ierosinātājus un var pat ietekmēt īpašuma vērtību.

Mazo grantu programmā paredzētais atbalsta finansējums vienam projektam būs līdz 5000 EUR.  Invazīvo sugu pārvaldības jomā šāds projektu konkurss notiks pirmo reizi. Dalībniekiem būs iespēja ne tikai saņemt finansiālu atbalstu invazīvo sugu apkarošanai, bet arī konsultēties ar pieredzējušiem ekspertiem darbu plānošanas un īstenošanas laikā.

LLKC semināru rīko sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) un Daugavpils universitāti.

Semināra darba kārtība pieejama šeithttps://saite.lv/jYNzb

Papildinformācija: Sandra Misa, LLKC projektu vadītāja, tālrunis: 28021916.

LIFE programmas projekta LatViaNature mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam. 

Projekta partnerību veido 10 organizācijas: vadošais partneris Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar  partneriem – Vides  aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes Augstskolu, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu.

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE-IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Informāciju sagatavoja
Ilze Rūtenberga-Bērziņa
LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja