You are here

Piesakies pirmajā grantu konkursā invazīvo sugu apkarošanai

Projekti

Ja zināt Latvijā vēl maz izmēģinātas, bet, iespējams, efektīvas metodes svešzemju invazīvo sugu apkarošanā, no 18. februāra līdz 18. martam aicinām pieteikties mazo grantu projektu konkursā, ko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) un Daugavpils universitāti īsteno projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros. Pavisam projektā iecerēti divi mazo grantu konkursi par kopējo finansējumu 50 000 EUR.

Pieteikties mazo grantu konkursā var kā fiziskas un juridiskas personas, tā sadarbības grupas un pašvaldības, kas savā vai pārvaldībā esošajā īpašumā vēlas izmēģināt invazīvo sugu ierobežošanu. Pieteicēji aicināti iesniegt idejas inovatīvām, pašu izdomātām, Latvijā neizmantotām vai maz izmantotām metodēm invazīvo sugu apkarošanā. Saņemtos pieteikumus izvērtēs konkursa komisija.

Edgars Dzelme, LLKC Bauskas biroja augkopības speciālists: “Aicinu tiešām pārdomāt, kādas idejas pieteikt, jo, piemēram, ar daudzām metodēm pētītā Sosonovska latvāņu apkarošana, visticamāk, atbalstu nesaņems, jo jau ir zināmas metodes, kā ar to cīnīties. Svarīga nianse – pieteikšanās notiek divās kārtās. Vispirms piesaka ideju. Ja konkursa komisija to apstiprinās, varēs pieteikt arī iecerēto projektu.”

Lai gan prioritāte konkursā būs idejām šo 6 invazīvo sugu apkarošanai – puķu sprigane Impatiens glandulifera, vārpainā korinte Amelanchier spicata, Kanādas zeltslotiņa Solidago canadensis, ošlapu kļava Acer negundo, krokainā roze Rosa rugosa, Spānijas kailgliemezis Arion vulgaris –, arī pārējām sugām ir iespēja pretendēt un saņemt finansējumu. Iepazīties ar invazīvajām svešzemju sugām Latvijā var Invazīvo sugu pārvaldniekā ŠEIT

Pirmajā grantu konkursā pieejami 20 000 EUR, vienam projektam paredzot no

1000 līdz 5000 EUR. Atbalsta apjoms plānots līdz 100%, kas nozīmē, ka daļu izmaksu var nākties segt pašam. Projekta apstiprināšanas gadījumā tas jāievieš ne ilgāk kā divu gadu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapas atrodamas: www.llkc.lv vai projekta Lat Via Nature mājaslapā

Idejas pieteikums iesniedzams:

Noderīgi! Semināra ieraksts par šī granta saņemšanas nosacījumiem: https://saite.lv/Zr 

Neskaidrību gadījumā sazinieties:

 

 

Informāciju sagatavoja

Ilze Rūtenberga-Bērziņa

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja