You are here

Meikatons “Agritech 2022” – planētas Zeme ilgtspējīgai pastāvēšanai

Projekti

Jau 18. martā Jelgavas pilī pirmo reizi Latvijā notiks lauksaimniecības meikatons “Agritech 2022”, kurā taps jaunas, praktiski lietojamas idejas ne vien lauksaimniecībā, bet arī mežsaimniecībā un zivsaimniecībā. Aktīvi to tapšanai sekos arī pasākuma atbalstītāji un dažādi tehnoloģiju uzņēmumi, kuru viedokļus par šī pasākuma nozīmīgumu piedāvājam uzzināt. Pasākumu, sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).

Meikatona ģenerālsponsors SIA “Agritech” (STOKKER) savā darbā apvieno lauksaimniecības nozari un jaunākās tehnoloģijas, jo ir pārliecināti, ka inovācijām un radošai pieejai ir būtiska loma turpmākajā nozares attīstībā. “Inovācijas palielina darba ražīgumu, samazina izmaksas un veicina ilgtspējīgu nozares attīstību. Lauksaimniecībā arvien vairāk jādomā par atjaunojamo energoresursu izmantošanu, emisiju samazināšanu un ilgtspējīgu, dabai draudzīgāku lauksaimniecības tehnoloģiju pielietošanu,” uzsver  SIA “Agritech” Tirdzniecības nodaļas vadītājs Vairis Freimanis piebilstot: “No šī pasākuma sagaidām jaunas idejas un risinājumus lauksaimniecības nozares izaugsmes veicināšanai. Īpaši atbalstīsim jaunos nozares speciālistus, kurus ar jaunām idejām un mūsdienīgu skatījumu jau gaidīsim kā jaunos kolēģus mūsu uzņēmumā.”

Viens no atbalstītājiem ir arī Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT). Institūta zināšanu un inovāciju kopiena “EIT Food” atbalsta inovācijas un ilgtspējīgas ekonomikas iniciatīvas, kas vairo piekļuvi kvalitatīvai pārtikai, uzlabo vidi un veselību, kā arī rada jaunas darbavietas un palielina Eiropas konkurētspēju. “EIT Food” uzņēmējdarbības programmas ir vērstas uz zinātņietilpīgiem un tehnoloģiskiem risinājumiem pārtikas un lauksaimniecības nozarē, kuriem ir potenciāls to transformēt.

Alīna Dolmate, “EIT Food Hub Latvia” vadītāja: “No laboratorijās audzēta ēdiena līdz lauksaimniecības robotiem – patlaban strādāt pārtikas nozarē ir ļoti aizraujoši! ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšana līdz 2030. gadam varētu radīt inovāciju iespējas Eiropas agropārtikas nozarē 200 miljardu ASV dolāru vērtībā. Galvenais izaicinājums – kā piesaistīt tai labākos speciālistus, lai viņu talantus un prasmes liktu lietā pasaules sāpīgāko problēmu risināšanai? Esmu pārliecināta, ka Latvijā šie talanti ir. Meikatons ir iespēja iepazīties tuvāk ar nozares izaicinājumiem, satikt citu jomu pārstāvjus un kopā radīt risinājumus.”

Meikatonā tapušās idejas vērtēs arī paši lauksaimnieki – jaunie saimnieki, kuri nereti zina, kādas inovācijas būtu nepieciešamas, taču – darbīgajā ikdienā nav vaļas tās īstenot.

Sandra Eimane, Jauno zemnieku kluba valdes priekšsēdētāja: “Uzskatām, ka labi un lietderīgi risinājumi rodas, kad praktiskā pieredze, zināšanas un atbalsta iespējas satiekas vienuviet. Tas ļauj radīt inovācijas, kas tiešām spēj uzlabot uzņēmumu efektivitāti un veicināt iedzīvotāju pašizaugsmi, kā arī attīstīt lauku vidi. Meikatona norises process ir ļoti nozīmīgs visiem tajā iesaistītajiem, jo tas dos iespēju iepazīt reālās problēmas un vajadzības, kā arī uzklausīt profesionāļu ieteikumus, lai radītu ko praksē pielietojamu.”

Uzņēmums “GEMOSS”, kas savus klientus nodrošina ar pārtiku, kā arī kafejnīcu un restorānu aprīkojumu, vienmēr seko līdzi arī inovatīviem produktiem, ko piedāvāt saviem pircējiem. Būtisks “GEMOSS” darbības mērķis ir nozares profesionāļu izglītošana par vides ilgtspējas aspektiem pārtikas apritē – no saimniecības līdz klienta grozam. Uzņēmums aktīvi atbalsta inovatīvu, efektīvu un videi draudzīgu ražošanu, kas vērsta uz dabas daudzveidību, resursu taupīšanu un vides piesārņojuma mazināšanu. 

Katrīna Rubene, “GEMOSS” mārketinga vadītāja:  “Ir svarīgi piedalīties bagātīgākas, veselīgākas un ilgtspējīgākas Latvijas pārtikas nozares un vides veidošanā, tādēļ priecājamies būt “Agritech” meikatona atbalstītājs, lai kopā īstenotu dzīvotspējīgas idejas un jaunus risinājumus resursu apritē un ražošanā. Kopā ar meikatona dalībniekiem mēs aktīvi iestājamies par veselīga uztura un dzīvesveida kopšanu indivīda un nākotnes sabiedrības līmenī, kā arī efektīvu un ilgtspējīgu nozares attīstību.” 

Valters Zelčs, apvienības “Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi” vadītājs: “Kaut arī Latvijas lauksaimniecība attīstās gana stabili un līdzsvaroti, tas neizslēdz to, ka mums ir nepieciešams domāt par vidi, klimatu, ekonomisko dzīvotspēju un sociālo aspektu. Nereti tiek uzskatīts, ka atbildes uz lauksaimniecības izaicinājumiem meklējamas sentēvu gudrībās un vecajās tehnoloģijās, tomēr mēs ticam, ka patiesi ilgtspējīgi risinājumi rodami zinātnē, inovācijās un jaunajos prātos. Tieši tādēļ Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi atbalsta meikatonu.”

Specializētais IoT mobilo sakaru operators, uzņēmums “1NCE”, kurš pašlaik vairāk nekā 100 valstīs nodrošinaglobālu pārklājumu IoT sakaru IoT iekārtam  2G, 3G, 4G, 5G, NB-IoT un LTE-M tīklos vairāk nekā 7000 klientu un 10 miljoniem SIM karšu visā pasaulē uzskata –  lauksaimniecība nodrošinājusi, nodrošina un aizvien nodrošinās galvenās un svarīgākas pamatvajadzības cilvēku vienīgajā dzīvesvietā – planētā Zeme. 

Jans Jeļinskis, uzņēmuma “1NCE” tehniskais direktors: “Mēs kā cilvēce pašlaik  ieejam antropocēna laikmetā, kur cilvēka saimniekošana ir galvenais iemesls dabas un klimata pārveidošanai. Cilvēku daudzums uz Zemes nemitīgi pieaug, bet kvadrātkilometru zem mūsu kājām vairāk nekļūst. Tas nozīmē, ka arī katram lauksaimniekam jāiemācas efektīvi, atbildīgi un ilgstspējīgi apsaimniekot viņam uzticēto planētas Zeme gabaliņu. Tam lieliski kalpo mūsdienu risinājumi, tādi kā Lietu Internets! Tehnoloģijas jau ir – tās tikai viedi jāpielieto! Tādēļ meikatons “Agritech 2022” ir lielisks piemērs, kā Latvijā ne tikai veicināt atvērtu sarunu par aktuālajām problēmām lauksaimniecībā, bet arī praktiski tās risināt.”

Meikatona ideju vērtēšanā piedalīsies arī LLKC ilglaicīgais sadarbības partneris – finanšu institūcija ALTUM.

Ilze Zandberga, ALTUM Kurzemes reģiona vadītāja: “Lauksaimniecībā, tāpat kā ikvienā citā uzņēmējdarbības nozarē, ir vieta jauniem risinājumiem vai jaunam skatījumam uz ierastajiem risinājumiem. Un tikpat svarīga kā pati ideja ir arī tās ieviešana dzīvē, tāpēc ar lielu gandarījumu iesaistos “Agritech 2022” meikatonā, kur  ar savu biznesa ideju finansēšanas pieredzi palīdzēšu jauniešu enerģijai un zināšanām satikties, lai varētu dzimt inovatīvas un īstenojamas idejas lauksaimniecības attīstībai.”

Pasākuma noslēgumā uzvarētāju komandas varēs cīnīties par balvām, 1000, 600 un 400 eiro apmērā, kā arī “EIT Food Hub Latvia” kādai no komandām pasniegs specbalvu 800 eiro apmērā.

Pieteikšanās vēl tikai līdz 28. februārim!

Uz iedvesmojošu tikšanos “Meikaton Agritech 2022”!