You are here

Informēs par pieteikumu sagatavošanu mazo grantu konkursā

Augkopība
Projekti

Lai palīdzētu veiksmīgāk sagatavot projekta idejas pieteikumu mazo grantu konkursā invazīvo sugu apkarošanai, aicinām interesentus jau 1. martā piedalīties informatīvajā seminārā, ko rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) un Daugavpils universitāti projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros.

Seminārs Zoom platformā notiks no pulksten 15.00 līdz 16.00. Aicinām savu dalību pieteikt: https://www.mitto.me/invazivas-sugas/pieteikties

Seminārā skaidrosim, kas jāņem vērā, lai pieteikumu precīzi sagatavotu, kādi būs nākamie soļi, vērtēšanas kritēriji, laika grafiks un citi būtiski jautājumi konkursa sakarā.

Pirmajā mazo grantu konkursā invazīvo sugu apkarošanai ideju pieteikumus varēs iesniegt līdz 18. martam, piesakot Latvijā vēl maz izmēģinātas, bet, iespējams, efektīvas metodes svešzemju invazīvo sugu apkarošanā. Atgādinām, ka – lai gan prioritāte konkursā būs idejām šo 6 invazīvo sugu apkarošanai – puķu sprigane Impatiens glandulifera, vārpainā korinte Amelanchier spicata, Kanādas zeltslotiņa Solidago canadensis, ošlapu kļava Acer negundo, krokainā roze Rosa rugosa, Spānijas kailgliemezis Arion vulgaris –, arī pārējām sugām ir iespēja pretendēt un saņemt finansējumu. Iepazīties ar invazīvajām svešzemju sugām Latvijā var Invazīvo sugu pārvaldniekā ŠEIT

Pavisam projektā iecerēti divi mazo grantu konkursi ar kopējo finansējumu 50 000 EUR. Pirmajā pašlaik izsludinātajā grantu konkursā pieejami 20 000 EUR, vienam projektam paredzot no 1000 līdz 5000 EUR. Atbalsta apjoms plānots līdz 100%, kas nozīmē, ka daļu izmaksu var nākties segt pašam. Projekta apstiprināšanas gadījumā tas jāievieš ne ilgāk kā divu gadu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapas atrodamas LLKC mājaslapā vai projekta LatViaNature mājaslapā.

Idejas pieteikums iesniedzams:

•           parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz:  latvianature@llkc.lv,

•           klātienē tuvākajā LLKC birojā http://new.llkc.lv/lv/biroji

Noderīgi! Semināra ieraksts par šī granta saņemšanas nosacījumiem: https://saite.lv/Zr 

Neskaidrību gadījumā sazinieties:

•           zvanot Edgaram Dzelmem: tālrunis 20060859, LLKC Bauskas birojs;

•           rakstot uz: latvianature@llkc.lv,

•           ieskatoties: https://latvianature.daba.gov.lv/jautajumi-un-atbildes/