You are here

Mazo grantu projektu konkursa otrajā kārtā sešas idejas

Augkopība
Projekti

Noslēgusies iesniegto ideju atlase pirmajam projektu konkursam “Mazo grantu shēma invazīvo sugu pārvaldībai”. Kopumā konkursa otrai kārtai izvirzītas sešas idejas – četrās no tām piedāvāts izmēģināt dažādas Spānijas kailgliemeža un pa vienai – vārpainās korintes un Kanādas zeltgalvītes izskaušanas metodes. 

Saņemtās idejas vērtēja konkursa organizatori – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) un Daugavpils Universitāti, vērtējot ideju atbilstību konkursa mērķiem, piedāvātās invazīvo sugu pārvaldības metodes inovitāti, efektivitāti un tās iespējamo ietekmi uz citām sugām.

Santa Pāvila, LLKC Ekonomiaks nodaļas vadītāja: “Pieteikumi parādīja, ka Latvijā ir nopietnas problēmas ar Spānijas kailgliemezi, jo - par tā apkarošanu saņemts visvairāk pieteikumu. Iesniegtās idejas tiešām ir labas. Īpaši vēlos izcelt Siguldas pašvaldību, kas gatavojas kompostēt organiskos atkritumus, iznīcinot tajos gliemežus. Jāsaka, ka gliemežus cilvēki piedāvā apkarot ar ļoti dažādiem paņēmieniem - sākot no lamatām un pīļu ganāmpulka izmantošanu, beidzot ar elektrību un FERRAMOL granulām.”

Jēkabs Dzenis, LatViaNature projekta eksperts no DAP.  “Jāatzīmē, ka pretendenti piedāvājuši metodes, kas izmantojamas arī citās teritorijās. Līdz ar to iegūtie rezultāti un atziņas par to pielietošanas efektivitāti būs pārnesamas un noderīgas ikvienam, kas vēlas ierobežot konkrētās invazīvās sugās. Šīs grantu programmas ietvaros arī plānojam veikt dažādas zināšanu pārneses aktivitātes.”

Konkursā pirmajā kārtā  ikviens, kas savā vai pārvaldībā esošajā īpašumā vēlas izmēģināt invazīvo sugu ierobežošanu, varēja iesniegt idejas inovatīvām, pašu izdomātām, Latvijā neizmantotām vai maz izmantotām metodēm invazīvo sugu apkarošanā. 

Apstiprinātās projektu idejas piedalās konkursa 2.kārtā, kur pretendentiem jāsagatavo detalizēts projekta pieteikums, kas atbilst komisijas apstiprinātajai projekta idejai. 

Pieteikumi jāiesniedz līdz 29.aprīļa darba dienas beigām tuvākajā LLKC birojā klātienē vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz epasta adresi latvianature@llkc.lv līdz 1.maija plkst. 23:59. 

Invazīvo sugu pārvaldības jomā šāds projektu konkurss notiek pirmo reizi. Pirmajā grantu konkursā pieejami 20 000 EUR, vienam projektam paredzot no 1000 līdz 5000 EUR. Konkurss tiek īstenots projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros.

 

Plašāka informācija: