You are here

Profesionālo skolu pedagogi gūst pieredzi Jēkabpilī

Lauku attīstība
Projekti

Jūnija sākumā profesionālo skolu pedagogi no Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledžas, Smiltenes tehnikuma un Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikuma un devās mācību braucienā “Mehanizētā lopkopība” uz Jēkabpils novadu.

Mācību brauciena mērķis bija sniegt atbalstu lauksaimniecības profesionālo skolu pedagogiem, iepazīstinot ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Jēkabpils biroja darbību, sniegtajiem pakalpojumiem piensaimniecībām un informēt par pieejamo atbalstu sadarbībai ar skolām, kā arī apmeklēt 3 dažādi mehanizētas piensaimniecības.

Pedagogiem tika nodrošināti atšķirīga lieluma lopkopības saimniecību apmeklējumi, lai iepazītos ar dažāda veida lauksaimnieciskās mehanizācijas risinājumiem saimniecībās un tehnoloģijām, uzklausītu saimniecību vadītāju labās prakses piemērus.

Dienas pirmajā pusē pedagogi devās uz zemnieku saimniecību “Lejas Palsāni” Jēkabpils novada Saukas pagastā, kur īpašniece Diāna Broka pastāstīja par saimniecības darbību. Galvenais attīstības virziens ir piensaimniecība. Saimniecībā ir 480 slaucamas govis, bet saimniecībā kopumā ir aptuveni 860 dzīvnieki, tai skaitā slaucamas govis, teles un teļi. Saimniecībā tiek izmantota nepiesietā turēšana un slaukšanu nodrošina astoņi DeLaval slaukšanas roboti. Šādi roboti strādā visu diennakti, nodrošinot optimālus slaukšanas apstākļus. Ļoti svarīga ir dzīvnieku labturības prasību nodrošināšana. Regulāri tiek monitorēts dzīvnieku veselības stāvoklis, veikti piena kvalitātes mērījumi ar mūsdienīgu Herd Navigator piena analīzes iekārtu, kas iegūst un apstrādā piena paraugus no katras govs individuāli. Vidējais piena izslaukums diennaktī 38 litri. D. Broka uzsver, ka ļoti nozīmīga ir veterinārārsta asistenta klātbūtne saimniecībā, kurš pēc nepieciešamības veic visas vajadzīgās manipulācijas. Ja saimniecībā visi procesi sakārtoti, tiem regulāri seko līdzi, tad veterinārārsta liela apjoma pakalpojumi nav nepieciešami, bet konsultējoties un vadoties pēc norādēm, visus darbus saimniecībā paveic veterinārārsta asistents. Šajā saimniecībā tā ir absolvente, kura Smiltenes tehnikumā uzsākusi mācības, bet izglītību ieguvusi Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajās vidusskolā. Saimniece iedrošina, lai piesākās audzēkņu grupas un brauc pieredzes vizītē uz saimniecību.

Nākamā pieredzes vizīte zemnieku saimniecībā “Kalna Dambrāni” Viesītes pagastā. Saimniecība kopš 2008. gada nodarbojas ar piensaimniecību, gaļas liellopu audzēšanu, graudkopību un mežsaimniecību. Īpašniece Iveta Tīrumniece pedagogu grupu informēja, ka saimniecībā kopumā ir 1800 dzīvnieku, no kuriem 700 ir slaucamas govis. Tiek apsaimniekoti 1000 ha zemes, audzējot kukurūzu, graudus un zālājus. Arī šajā saimniecībā tiek piekopta nepiesietā turēšana, bet slaukšanu veic ar karuseļa tipa slaukšanas aparātu trīs reizes dienā. Kā atzina saimniece, būtu jādomā par slaukšanas jaudas palielināšanu, jo slaucamo govju skaits kopš pirmsākumiem ir gandrīz dubultojies. Patlaban vienā stundā iespējams izslaukt 110 govis. Saimniecība pilnībā pati sevi nodrošina ar lauksaimniecības tehniku, tā nepārtraukti tiek izmantota dažādos lauksaimniecības darbos. Ikdienā tiek nodarbināti 40 darbinieki. Saimniece uzsver, ka jau tagad  saimniecībām ir nepieciešami veterinārārsti, veterinārārstu asistenti, zootehniķi. Liela saimniecība spēj nodrošināt darbiniekiem labus atalgojumus (apkalpojošajam personālam vairāk par tūkstoti, speciālistiem no četriem līdz pieciem tūkstošiem), pievienojot veselības apdrošināšanas polises, ieviešot jaunas tehnoloģijas, lai pilnveidotu ergonomiskus un ērtus darba apstākļus.

Lai pedagogiem parādītu dažādas saimniekošanas pieejas, tika apmeklēta zemnieku saimniecība “Ābeļi” Viesītes pagastā, kurā ir 50 slaucamas govis. Arī šeit dzīvniekiem tiek nodrošināta nepiesietā turēšana, bet slaukšanai tiek izmantota skujiņas tipa slaukšanas iekārta. Plānā ir slaukšanas robota iegāde. Ikdienas darbu saimniecībā nodrošina četri cilvēki, tai skaitā paši īpašnieki. Kā atzina īpašniece Irēna Širokova, ir grūti atrast uzticamus darbiniekus.

Apmeklēto saimniecību īpašnieces norādīja, ka ļoti seko līdzi dzīvnieku  ciltsrakstiem. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, tiek audzēti tikai tīršķirnes Holšteinas dzīvnieki. Lai paplašinātos un attīstītos, saimniecības startē dažādos projektos, gūstot papildu  finansējumu investīcijām.

Visas saimniecības izrādīja interesi un atsaucību uzņemt praksēs arī lauksaimniecības profesionālo skolu audzēkņus. Dažāda veida speciālisti saimniecībās ir un būs nepieciešami. Arī piedāvātais atalgojums labiem speciālistiem ir konkurētspējīgs.

Pedagogiem bija iespēja dalīties savstarpējā pieredzē, uzdot jautājumus saimniecību vadītājiem, smelties jaunas idejas ikdienas darbam.

Uz saimniecībām pedagogus pavadīja un savā pieredzē dalījās Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Jēkabpils biroja vadītāja, kompetenta un pieredzes bagāta lopkopības konsultante Ziedīte Bimšteine.

Dita Mauraga,
LLKC Tālākizglītības nodaļas izglītības projektu vadītāja

Foto: Maija Sirvide

 

Foto Galerija: 
“Kalna Dambrānos” govis tiek slauktas karuseļa tipa slaukšanas iekārtā
Aug jaunā paaudze