You are here

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) filiāle, kura nodrošina meža īpašnieku un sabiedrības informēšanu, konsultēšanu un apmācību par meža apsaimniekošanas jautājumiem, kā arī sniedz ar meža apsaimniekošanu saistītus pakalpojumus visā valsts teritorijā.

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) atbalsta meža īpašniekus ar padomu un praktiski ikdienas meža apsaimniekošanā, Eiropas Savienības atbalsta projektu piesaistē, kā arī rūpējas par meža īpašnieku un mednieku zināšanu papildināšanu un skolēnu izglītošanu par mežu.

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs:

  • informē un konsultē meža īpašniekus un sabiedrību, izdod informatīvo izdevumu „Čiekurs”;
  • māca meža īpašniekus, organizē seminārus un apmācības meža īpašniekiem un medniekiem, izglīto skolēnus, ģimenes un citus interesentus par mežu;
  • palīdz Eiropas Savienības fondu piesaistē, konsultē ES atbalsta projektu jautājumos, izstrādā projekta pieteikumus, sagatavo projekta atskaites;
  • sniedz meža apsaimniekošanas pakalpojumus.

MKPC sastāvā ir centrālais birojs Jelgavas novadā, teritoriālās struktūrvienības – nodaļas visā valsts teritorijā.

MKPC savu darbību sāka 2007. gadā kā Valsts meža dienesta struktūrvienība – Konsultāciju pakalpojumu centrs, kas tika izveidota ar mērķi, lai aktīvāk, mērķtiecīgāk un plašāk sniegtu atbalstu meža īpašniekiem kā zināšanu, tā arī praktiskas meža apsaimniekošanas jomā.

Sākot ar 2010. gada martu Konsultāciju pakalpojumu centrs ar iepriekš veicamajām funkcijām turpina darbību kā SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra" filiāle − "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs".

Visos MKPC darbības uzdevumos par prioritāti noteikta Lauku attīstības programmas mežsaimniecības pasākumu sekmīgas apguves veicināšana.

Sākot ar 2019. gadu MKPC ir Eiropas meža konsultāciju organizāciju asociācijas (Forext) biedrs - http://forext.eu/

Meža konsultāciju pakalpojumu centra nolikums

Meža konsultāciju pakalpojumu centra informatīvais buklets

Tālr. 63050477
e-pasts mkpc@mkpc.llkc.lv
facebook.com LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs
twitter.com LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs
 

Rekvizīti

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra"
Filiāle "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs"
Reģ. Nr.    40003991724
PVN reģ.Nr.    LV 40003347699
Banka:    AS SWEDBANKA
Konts:    LV21HABA0551020367117
Adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV 3018