You are here

Atskats uz Mežsaimniecības konferenci meža īpašniekiem 2023

Mežsaimniecība
Meža nozares konferences

Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība un radītais kaitējums, iespējas un  metodes tā apkarošanai, koksnes cenu dinamika un pieejamais Eiropas Savienības (ES) atbalsts mežsaimniecībai bija šī gada Mežsaimniecības konferences uzmanības centrā. Pasākumu rīko Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Meža konsultāciju pakalpojumu centru (MKPC).

Konferenci 22. novembrī varēja vērot tiešsaistē www.laukutikls.lv un www.llkc.lv.  Konferenci ar uzrunu atklāja LR Zemkopības ministrs Armands Krauze.

Saistībā ar egļu astoņzobu mizgraužu izplatību konferencē varēja uzzināt ne vien par  kopējo situāciju ar kaitēkļa izplatību un šogad jau ieviestajiem pasākumiem masveida savairošanās ierobežošanai, bet arī par ierobežojumiem mežsaimnieciskajai darbībai egļu mežaudzēs, veicinot svaigi invadēto mežaudžu nociršanu. Speciālisti no Valsts meža dienesta (Andis Purs, VMD Meža un vides aizsardzības daļas vadītājs) un LVMI “Silava” (Agnis Šmits, LVMI Silava vadošais pētnieks) iepazīstināja kā ar jau pieņemtajiem lēmumiem, tā par sagaidāmo rīcību 2024. gadā. Par situāciju kaimiņvalstīs ar egļu astoņzobu mizgraužu izplatību un tur īstenotajiem pasākumiem izplatības mazināšanai, informēja speciālisti no Lietuvas meža institūta (Jurate Lynikiene) un Zviedrijas meža aģentūras (Kerstin Strom).

Konferencē varēja uzzināt par turpmāko ES atbalstu meža īpašniekiem saistībā arī ar šī gada dažādu cēloņu meža bojājumiem (sausuma, meža kaitēkļu u.c.), koksnes cenu dinamiku. Tāpat bija ieteikumi meža īpašniekiem, kas jāņem vērā, veicot augošu koku pārdošanu, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem un darījuma summa būtu atbilstoša cirsmas patiesajai vērtībai. Latvijā pieredzes bagātākais cirsmu izsoļu portāls Meža Birža informēja par savu pieredzi un ieteikumiem meža īpašniekiem veicot cirsmu pārdošanu izsolē.

Zemkopības ministrijas Meža departamenta pārstāve Iveta Vaite izklāstīja par ES atbalstu  mežsaimniecībai KLP Stratēģiskā plāna 2023 – 2027 ietvarā, sagaidāmajiem atbalsta pasākumiem 2024. gadā.

Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Arvīds Ozols sniedza ieskatu par notiekošajām izmaiņām VMD  sniegtajos pakalpojumos, par to plašāku pieejamību elektroniskā formātā, arī saistībā ar gaidāmo ES atbalstu mežsaimniecībai.  

Latvijas Kokrūpniecības federācijas viceprezidents Kristaps Klauss informēja par kokmateriālu tirgus cenu tendencēm, situāciju tajā šobrīd un arī turpmāk.

Meža īpašnieku kooperatīva “Mežsaimnieks” valdes priekšsēdētājs Māris Dreija iepazīstināja ar  kooperatīva darbību, koksnes pārdošanas praksi, ieguvumiem un iespējām meža īpašniekiem, ko sniedz koksnes pārdošana caur kooperatīvu, to ilustrējot ar konkrētiem gadījumiem.

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra direktors Raimonds Bērmanis informēja par svarīgo cirsmu pārdošanas procesā, par cirsmu pārdošanas līgumos noteikti iekļaujamām sastāvdaļām un kam nepieciešams pievērst uzmanību, kā arī par 2024. gadā sagaidāmajām apmācībām un konsultāciju pakalpojumiem meža īpašniekiem, kas tiek nodrošināti ar ES atbalstu.

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra projektu vadītājs Normunds Strūve iepazīstināja ar veidojamo CO2 un SEG emisiju novērtēšanas sistēmu meža platībām - kalkulatoru, kas meža īpašniekiem dos iespēju noskaidrot konkrētu mežsaimniecisko darbību vai meža īpašuma apsaimniekošanas darbību  kopumā ietekmi uz CO2 piesaisti, kā arī aktualitātēm ES likumdošanā, kas var ietekmēt arī privāto meža apsaimniekošanu Latvijā.

Konferences noslēgumā tika sniegtas atbildes uz dalībnieku jautājumiem.

Konferenci moderēja Valsts Kopējas Lauksaimniecības politikas tīkla Sekretariāta pārstāve Liene Feldmane un LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra direktors Raimonds Bērmanis, konferences pārraide norisinājās no LLKC studijas, Ozolniekos, Rīgas ielā 34.    

“Mežsaimniecības konferences meža īpašniekiem 2023” prezentācijas:

Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība Latvijā 2023. gadā - Andis Purs, VMD Meža un vides aizsardzības daļas vadītājs

Egļu astoņzobu mizgrauža bojājumu uzskaite 2023. gada vasarā - Agnis Šmits, LVMI Silava vadošais pētnieks

ES atbalsts mežsaimniecībai KLP Stratēģiskā plāna ietvarā - Iveta Vaite, ZM Meža departamenta Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Valsts meža dienesta aktualitātes meža īpašniekiem - Arvīds Ozols, VMD ģenerāldirektors

Kokmateriālu tirgus cenu tendences, situācija šobrīd un turpmāk - Kristaps Klauss, Latvijas Kokrūpniecības federācijas viceprezidents

Meža īpašnieku kooperatīvu ieguldījums meža nozarē - Māris Dreija, MPKS Mežsaimnieks valdes priekšsēdētājs

Cirsmu pārdošana elektroniskajā izsolē - Ernests Gabrāns, Meža Birža līdzdibinātājs

Meža īpašniekiem būtiskais un svarīgais slēdzot cirsmu pirkšanas - pārdošanas līgumus - Raimonds Bērmanis, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra direktors

Eiropas inovāciju partnerības projekts “CO2 piesaistes un SEG emisiju mazināšanas pasākumi mežsaimniecībā un ietekmes novērtēšanas sistēma” - Normunds Strūve LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra projektu vadītājs

 

Konferences atklāšanas uzruna

Egļu astoņzobu mizgraužu bojājumu uzskaite 2023. gada vasarā

Egļu astoņzobu mizgraužu bojājumu uzskaite 2023. gada vasarā

Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība Lietuvā, ieviestie pasākumi, rezultāti, prognozes 2024. gadam

Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība Zviedrijā, ieviestie pasākumi, rezultāti, prognozes 2024. gadam

Diskusija - Mežsaimniecības konference meža īpašniekiem 2023

ES atbalsts mežsaimniecībai KLP Stratēģiskā plāna 2023-2027 ietvarā

Valsts meža dienesta aktualitātes privāto mežu īpašniekiem

Kokmateriālu tirgus cenu tendences, situācija šobrīd un turpmāk

Meža īpašnieku kooperatīvu ieguldījums meža nozarē: "Mežsaimnieks" - prakse, ieguvumi un iespējas

Cirsmu pārdošana elektroniskajā izsolē, vērts zināt

Meža īpašniekiem būtiskais un svarīgais slēdzot cirsmu pirkšanas – pārdošanas līgumus

“CO2 piesaistes un SEG emisiju mazināšana meža apsaimniekošanā un ietekmes novērtēšanas sistēma”

Noslēguma jautājumu – atbilžu sesija

Foto Galerija: 
AttachmentSize
bermanis.pptx3.77 MB
dreija.pptx5.8 MB
gabrans.pptx46.69 MB
klauss.pptx2.45 MB
ozols.ppt5.07 MB
purs.pptx5.28 MB
smits.pptx26.09 MB
struve.pptx1.71 MB
vaite.pptx252.73 KB