You are here

Horizon Europe

Programma “Apvārsnis Eiropa” (Horizon Europe)

Programma “Apvārsnis Eiropa” ir galvenā ES pētniecības un invoāciju finansēšanas programma 2021. – 2027. gadam ar kopējo budžetu 95.5 miljardi eiro:

  • cīņa pret klimata pārmaiņām,
  • ieguldījums ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā,
  • ES konkurētspējas un izaugsmes vairošana
  • sadarbības veicināšana un pētniecības un inovācijasietekmes nostiprināšana ES politikas izstrādes, atbalstīšanas un īstenošanas jomā, risinot globālas problēmas,
  • atbalsts izcilu zināšanu un tehnoloģiju radīšanai un labākai izplatīšanai,
  • darbvietu radīšana, pilnībā iesaistot ES talantu fondu, ekonomiskās izaugsmes vairošana, rūpnieciskās konkurētspējas veicināšana un ieguldījumu ietekmes optimizācija nostiprinātā Eiropas Pētniecības telpā.

Programmā “Apvārsnis Eiropa” ir noteiktas uzdevuma raksturiezīmes un pārvaldības

elementi, kā arī piecas uzdevumu jomas.

Konkrētie uzdevumi tiks plānoti globālo problēmu un Eiropas rūpniecības konkurētspējas pīlārā, taču tie var gūt labumu arī no citās programmas daļās īstenotajām darbībām, kā arī papildinošajām darbībām, kuras tiek īstenotas citās Savienības programmās.

Plašāka informācija par “Apvārsnis Eiropa” programmu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_en