You are here

Noslēguma seminārs "Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums augļu dārzu novērtēšanai"

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma 16. "Sadarbība" 16.2 apakšpasākuma: "Atbalsts jaunu
produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" projekta Nr. 18-00-A01620-000039 (LAD21) “Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums augļu dārzu novērtēšanai”.

Seminārs 15.maijā plkst.10.00

LBTU Meža un vides zinātņu fakultātes Zemes pārvaldības un ģeodēzijas institūtā Akadēmijas 19, Jelgavā 902.kab. un zoom platformā.

Kontaktinformācija: 
Tālr.: 63022584
datums: 
Wednesday, May 15, 2024
Nozare: 
Vieta: 
LBTU Meža un vides zinātņu fakultātes Zemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts
Adrese: 

Add new comment