Jūs atrodaties šeit

Augkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Aizvadīta e-lauka diena par augsnes apstrādi

Jau trešo gadu, šoreiz neierastā veidā – Zoom tiešsaistē, 3. jūnijā notika lauka diena par augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājumu graudaugos. E-lauka dienā tika prezentēti iepriekšējā gada rezultāti demonstrējumam, kuru 2018. gadā LLKC uzsāka ierīkot saimniecībās divos Latvijas novados – Jēkabpils  novada Dunavas pagasta zemnieku saimniecībā “Lejas Jērāni” un Limbažu novada Skultes pagasta SIA “Paparžkalni”.

Novērojumi par uztvērējaugiem demonstrējumu laukos

Projektā “Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai” 2019. gada augustā ierīkoti pirmie izmēģinājumi, kuros tiks izvērtēti optimālie uztvērējaugu maisījumi, to vieta augumaiņā un ietekme uz pēcaugiem. Uztvērējaugi tiek sēti pēc galvenā kultūrauga (priekšauga) novākšanas, lai mazinātu barības vielu, it īpaši slāpekļa, zudumus. Izmēģinājumos uztvērējaugi tiks audzēti gan pēc ziemāju, gan vasarāju kultūraugiem. Izmēģinājumos tiks izvērtēti šādi uztvērējaugu maisījumi:

Pirmie novērojumi bezaršanas demonstrējumu laukos

Projektā “Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai” ierīkoti demonstrējumi, kuros tiks vērtēti tiešās sējas un minimālā augsnes apstrādes tehnoloģija, salīdzinot ar tradicionālo augsnes apstrādi – aršanu (augsnes apvēršanu).

Ierīkoto demonstrējumu apraksti:

  1. SIA "Bullīši", Gulbenes novads

Varianti: 1. kontroles lauks – veikta aršana (augsnes apvēršana), 2. lauks – veikta minimālā augsnes apstrāde.

Augsekas plānojums

Risinājumi graudaugu mēslošanā

Jau trešo gadu Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ierīko demonstrējumu par ziemas kviešu mēslojuma lietošanas efektivitātes salīdzinājumu. Iepriekšējos gados, lai iepazīstinātu interesentus ar demonstrējuma norisi, tika rīkotas lauka dienas saimniecībās, bet šogad, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, ar 2019. gada rezultātiem un 2020. gada demonstrējuma ierīkošanas apstākļiem un novērojumiem  ziemas kviešu sējumā, LLKC konsultanti un demonstrējumu saimniecību saimnieki dalījās tiešsaistes e-lauka dienā Zoom vidē 27. maijā un 4. jūnijā.

Attālināti notiks e-lauka diena par augsnes kaļķošanas materiālu efektivitāti

LLKC sadarbībā ar SIA “Bebruciems”, z/s “Celiņi”, Latvijas Zemnieku federāciju un AREI aicina piedalīties tiešsaistes e-lauka dienā par dažādu augsnes kaļķošanas materiālu salīdzinājumu kviešu sējumā.

Tiešsaistes e-lauka diena notiks 29. jūnijā plkst. 9.00. Zoom vidē.

E-lauka diena par augsnes kaļķošanas materiālu efektivitāti

LLKC sadarbībā ar SIA “Bebruciems”, z/s “Celiņi”, Latvijas Zemnieku federāciju un AREI aicina piedalīties tiešsaistes e-lauka dienā par dažādu augsnes kaļķošanas materiālu salīdzinājumu kviešu sējumā.

Tiešsaistes e-lauka diena notiks 29. jūnijā plkst. 9.00. Zoom vidē.

E-lauka diena par bioloģisko graudaugu audzēšanu

LLKC sadarbībā ar zemnieku saimniecībām “Andžaki” un “Vidus Stukles”  aicina 30. jūnijā piedalīties e-lauka dienā par graudaugu audzēšanu bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Norises vieta: tiešsaiste Zoom vidē.
Datums un laiks: 30.06.2020., plkst. 9.00-10.30.

E-lauka dienā būs iespēja uzzināt par demonstrējumu rezultātiem, pētot  augu maiņas ietekmi uz slimību un kaitēkļu attīstību graudaugu sējumos un dažādu kaļķošanas materiālu efektivitāti laukaugu sējumos bioloģiskajā lauksaimniecībā.

E-lauka diena par bioloģisko graudaugu audzēšanu

LLKC sadarbībā ar zemnieku saimniecībām “Andžaki” un “Vidus Stukules”  aicina 30. jūnijā piedalīties e-lauka dienā par graudaugu audzēšanu bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Norises vieta: tiešsaiste Zoom vidē.
Datums un laiks: 30.06.2020., plkst. 9.00-10.30.

E-lauka dienā būs iespēja uzzināt par demonstrējumu rezultātiem, pētot  augu maiņas ietekmi uz slimību un kaitēkļu attīstību graudaugu sējumos un dažādu kaļķošanas materiālu efektivitāti laukaugu sējumos bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Neparastās lauka dienas e-vidē

Demonstrējums par kaitīgo organismu ierobežošanu ziemas kviešu sējumos dažādos Latvijas reģionos ierīkots z/s “Lejasciņi” Valkas novadā  un SIA “Upeskalni AB”, Kuldīgas novadā. LLKC ar šīm saimniecībām ir izveidojusies ļoti laba  vairāku gadu sadarbība. Demonstrējumu ierīkošana saimniekiem prasa papildu darbu, jo jāiegulda laiks un resursi, bet reizē tas ir interesanti, kā atzīst paši īpašnieki, jo tiek iegūtas jaunas atziņas un pieredze.

Lapas