Jūs atrodaties šeit

Zināms minimālās mēnešalgas apmērs 2016. gadā

Grāmatvedība

Ministru kabineta  24.11.2015. noteikumi Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”, kas publicēti 26. novembrī,  nosaka minimālās algas apmēru 2016. gadā.

Minimālā mēnešalga ir noteikta 370 eiro apmērā (šogad – 360 eiro).

Būtiskas izmaiņas ir saistībā ar minimālās stundas likmes apmēru. Līdz šim noteikumos vienmēr bija noteikta fiksēta stundas likme. Jaunie noteikumi paredz, ka minimālo stundas likmi aprēķina, izmantojot šādu formulu:

TLmin = MDA/h, kur:

TLmin – minimālā stundas tarifa likme eiro;

MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (2016. gadā 370 eiro);

h – normālā darba laika stundu skaits mēnesī (piecu dienu darba nedēļa un 40 stundas nedēļā vai piecu dienu darba nedēļa un 35 stundas nedēļā, vai sešu dienu darba nedēļa un 40 stundas nedēļā, vai sešu dienu darba nedēļa un 35 stundas nedēļā), tai skaitā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā.

Tas nozīmē, ka stundas likme katru mēnesi būs atšķirīga, jo normālā darba laika stundu skaits pa mēnešiem atšķiras.

Labklājības ministrijas mājaslapā (http://www.lm.gov.lv/text/2525) ir ievietots stundas likmes aprēķins 2016. gadam:

Normālā darba laika stundu skaits mēnesī un minimālās stundas tarifa likmes apmērs (5 darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā) pa mēnešiem 

Normālā darba laika stundu skaits mēnesī un minimālās stundas tarifa likmes apmērs (6 darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā) pa mēnešiem 

Mēnesis 

Normālā darba laika stundu skaits mēnesī 

Minimālā stundas tarifa likme, eiro 

Mēnesis 

Normālā darba laika stundu skaits mēnesī

Minimālā stundas tarifa likme, eiro 

Janvāris

168

2,2024

Janvāris

172

2,1512 

Februāris

168

2,2024 

Februāris 

167 

2,2156 

Marts

184

2,0109 

Marts 

181 

2,0442 

Aprīlis

168

2,2024 

Aprīlis 

172 

2,1512 

Maijs

176

2,1023 

Maijs 

174 

2,1264 

Jūnijs

176

2,1023 

Jūnijs 

174 

2,1264 

Jūlijs

168

2,2024 

Jūlijs 

172 

2,1512 

Augusts

184

2,0109 

Augusts 

181 

2,0442 

Septembris

176

2,1023 

Septembris

174 

2,1264 

Oktobris

168

2,2024 

Oktobris 

172 

2,1512 

Novembris

176

2,1023 

Novembris 

174 

2,1264 

Decembris

176

2,1023 

Decembris 

179 

2,0670 

Normālā darba laika stundu skaits mēnesī un minimālās stundas tarifa likmes apmērs pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam (5 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā) pa mēnešiem 

Normālā darba laika stundu skaits mēnesī un minimālās stundas tarifa likmes apmērs pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam (6 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā) pa mēnešiem 

Mēnesis

Normālā darba laika stundu skaits mēnesī  

Minimālā stundas tarifa likme, eiro 

Mēnesis  

Normālā darba laika stundu skaits mēnesī 

Minimālā stundas tarifa likme, eiro 

Janvāris  

147

2,5170

Janvāris  

151 

2,4503

Februāris 

147 

2,5170

Februāris 

146 

2,5342 

Marts 

161 

2,2981 

Marts 

158 

2,3418 

Aprīlis 

147 

2,5170 

Aprīlis 

151 

2,4503 

Maijs 

154 

2,4026 

Maijs 

152 

2,4342 

Jūnijs 

154 

2,4026 

Jūnijs 

152 

2,4342 

Jūlijs 

147 

2,5170 

Jūlijs 

151 

2,4503 

Augusts 

161 

2,2981 

Augusts 

158 

2,3418 

Septembris

154 

2,4026 

Septembris

152 

2,4342 

Oktobris 

147 

2,5170 

Oktobris 

151 

2,4503 

Novembris 

154 

2,4026 

Novembris 

    152 

2,4342 

Decembris 

154 

2,4026 

Decembris 

157 

2,3567 

 

Darbiniekiem, kuriem noteikta summētā darba laika uzskaites sistēma un kuri nostrādājuši pārskata periodā vairāk nekā normālā darba laika ietvaros noteikto darba laiku (stundas), pārskata perioda beigās, aprēķinot virsstundu piemaksu, izmanto pārskata perioda vidējo minimālo stundas tarifa likmi, kuru aprēķina pēc formulas:

TLminv = MDA * n/hp, kur:

TLminv – pārskata perioda vidējā minimālā stundas tarifa likme virsstundu piemaksas aprēķināšanai eiro;
MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;
n – kalendāra mēnešu skaits pārskata periodā;
hp – normālā darba laika stundu skaits pārskata periodā, tai skaitā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā.

Pārskata perioda vidējās minimālās stundas tarifa likmes virsstundu piemaksas aprēķināšanai aprēķināšanas piemērs par pārskata periodu 2016. gada janvārī – martā:

TLminv = MDA * n/hp, kur:

TLminv – pārskata perioda vidējā minimālā stundas tarifa likme virsstundu piemaksas aprēķināšanai eiro;
MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (370);
n – kalendāra mēnešu skaits pārskata periodā (3 mēneši);
hp – normālā darba laika stundu skaits pārskata periodā, tai skaitā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā (168 stundas janvārī + 168 stundas februārī + 184 stundas martā = 520 stundas pārskata periodā).

TLminv = 370 * 3/520 = 2,1346 eiro

Linda Puriņa,

LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

Pievienot komentāru