Jūs atrodaties šeit

Tehnikas un iekārtu katalogs – palīgs zemniekiem

Lauku attīstība

Kopš 2021. gada jūnija vietnē https://eps.lad.gov.lv/etk_public ikvienam pieejams elektroniskais tehnikas un iekārtu katalogs (turpmāk Katalogs). Tas paredzēts iepirkumu procedūras vienkāršošanai, sagatavojot pieteikumus ES līdzfinansētiem projektiem. Šajā rakstā par to, kā strādāt ar Katalogu.

Jānis Kažotnieks, LLKC Inženiertehniskās nodaļas vadītājs: “Igauņu pieredze rāda, ka vislabākais rezultāts sasniedzams tieši potenciālā pircēja un pārdevēja ciešā sadarbībā – klients skaidri zina, ko vēlas, tirgotājs tieši tādu specifikāciju ievieto katalogā, vērtētāji to izvērtē un klients šo sev specifisko tehnikas vienību iekļauj projekta pieteikumā, optimistiskajā scenārijā vēlāk arī iegūstot īpašumā.”

Lai novērstu nepamatoti lētu piedāvājumu ievietošanu katalogā, kā arī maksimāli pasargātu klientus no negodprātīgiem tirgotājiem, informāciju Katalogā ievietot tiesīgi tikai autorizētie konkrētās ražotājas rūpnīcas pārstāvji vai paši ražotāji. Katrai tehnikas vienībai atļauti trīs dažādi aprīkojuma līmeņi – bāzes, vidējais un premium. Kataloga publiskajā sadaļā redzams tikai tehnikas piedāvājums ar specifikāciju, aprīkojuma aprakstu, kataloga numuru un cenu. Katalogā ar nolūku nav minēti tehnikas tirgotāji. Potenciālajam pircējam ir brīva izvēle, ar kuru konkrēto tehnikas tirgotāju sadarboties.

Kataloga ieviešana tirgotājiem, pircējiem un kontrolieriem ievērojami samazina ES līdzfinansēto projektu ieviešanai nepieciešamā darba apjomu, – process ir nesalīdzināmi vienkāršāks, pilnībā caurspīdīgs un pārskatāms. Nu jau trešo gadu projektu ieviešanai nav nepieciešami trīs dažādu tehnikas tirgotāju piedāvājumi, no kuriem pārsvarā tikai viens bija vajadzīgais, bet pārējie divi lieki. Tāpat nav nepieciešama šo lieko piedāvājumu vērtēšana, jo Katalogā esošos pieteikumus jau ir izvērtējuši vērtētāji.

Kataloga darbību regulējošā Metodika ir pieejama tīmekļvietnē https://www.lad.gov.lv/lv/media/2291/download?attachment, bet tīmekļvietnē https://www.lad.gov.lv/lv/tehnikas-un-iekartu-katalogs atrodamas visas nepieciešamās instrukcijas un skaidrojumi gan tirgotājiem, gan projektu rakstītājiem, gan potenciālajiem labuma guvējiem.

Jāpiezīmē, ka doma par kataloga nepieciešamību LLKC aizsākās jau 1997. gadā – mācību brauciena laikā apmeklējot Anglijas dienvidrietumu saimniecības. Latvijā tobrīd katastrofāli trūka sistematizētas informācijas kā par tehnikas un augu aizsardzības līdzekļu, tā lopbarības un sēklas materiāla pieejamību, cenām un sortimentu. Anglijā tas viss bija apkopots vienā apjomīgā katalogā. Tādēļ pēc atgriešanās no mācībām, kopā ar tehnikas tirgotājiem LLKC izveidoja ko Latvijā līdz šim nebijušu un savu – 80 lapaspuses  biezu Tehnikas katalogu, kas vēlāk 2003.gadā tika atjaunots un pēc tam uzturēts jau elektroniskā formā. Pateicoties igauņu kolēģu pozitīvajai pieredzei, kā arī LAD un ZM ieinteresētībai un atsaucībai, Katalogs arī Latvijā nu ir kļuvis par ērtu un vienkāršu elektronisku rīku ES līdzfinansēto projektu iepirkumu vienkāršošanai.

Kā jau vēstīts, Katalogs sagatavots, sadarbojoties vairākām iestādēm – LAD, LLKC, Zemkopības ministrijai un Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācijai. Tas pieejams ikvienam interesentam tīmekļvietnē https://eps.lad.gov.lv/etk_public

Kataloga nozīme ir daudz lielāka kā sākumā šķiet. Papildus iepriekš minētajām ērtībām, jebkurš interesents var uzzināt aktuālās tehnikas un iekārtu tirgus cenas. Katalogā ievietojamās tehnikas un iekārtu cenas ir atbilstošas tirgus cenām, jo tiek izvērtētas, ņemot vērā ražotāja cenas apliecinājumus. Kataloga veidotāji izvērtē iesniegtos piedāvājumus un ievieto tos kataloga publiskajā daļā tikai tad, ja Kataloga cena ir robežās -50…+5% no Ražotāja cenas apliecinājumā minētās. Jebkurā gadījumā Katalogs nekādā gadījumā nav paredzēts kā interneta veikals, kur atrast sev nepieciešamo mantu – tas ir tikai un vienīgi rīks, kas palīdz vienkāršot ES līdzfinansēto projektu iepirkuma procedūru.

Loģiskā Kataloga izmantošanas darbību secība ir tāda, ka klients jau laicīgi zina kāda tehnikas vienība tam nepieciešama, sazinās ar šīs tehnikas tirgotāju un abi vienojas par nepieciešamo specifikāciju, bet tirgotājs izveido piedāvājumu un ievieto to Katalogā. Tālāk jau vērtētāji izvērtē un apstiprina pieteikumu, bet klients to “ielasa” savā projektu pieteikumā tieši no LAD EPS sistēmas.

Tehnikas kataloga lietošana un tehnikas pievienošana projekta iesniegumam

Ja izvēlēto tehniku plānots pievienot ES līdzfinansēta projekta pieteikumam, tad jākļūst par LAD klientu un jāpieslēdzās (EPS) sistēmai ar savu lietotājvārdu/paroli.


Pieslēdzoties EPS sistēmai, Katalogs atrodams lapas labajā malā. Projekta iesnieguma pievienošanai nepieciešams spiest uz “Projekti un investīcijas”, savukārt zem šīs sadaļas nepieciešams izvēlēties apakšsadaļu “Projekta iesnieguma saraksts”. 

Atverot “Projektu iesniegumu saraksts”, atveras saraksts ar iepriekš izveidotajiem projektiem. Jaunam projekta iesniegumam jāizveido jaunu projekta formu, kurā pievieno savu izvēlēto tehnikas vienību. Izveidojot jaunu projekta iesniegumu, atveras informācija par aktuālajiem projektiem un investīcijām, uz kurām var pieteikties, un izveidot savu projekta iesniegumu. Piemēram, projekta pieteikumam, kurš atbilst 004 pasākumam jeb «Ieguldījumi materiālajos aktīvos», varēsiet pievienot tehnikas katalogā pieejamo tehniku vai iekārtu.

Izvēloties 004 – “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” – aizpildām prasītos laukus un nospiežam “Saglabāt”, lai turpinātu projekta iesnieguma izveidošanu. Aizpildot vispārējo informāciju, spiežam “Pārbaudīt”. Kad ievadītā informācija pārbaudīta, varam “Saglabāt un turpināt”. Tehnikas pievienošana projekta iesniegumam iespējama “B” sadaļā – “Informācija par projektu”.

Atverot “B” sadaļā “Informācija par projektu”, parādīsies “B3” sadaļa “Projekta izmaksas”.

Izvēlamies nepieciešamo tehniku vai iekārtu no kataloga un spiežam “Pievienot”. Veicam izvēles apstiprinājumu norādītajos logos un tehnika tiks pievienota projektam. Kad tehnika pievienota, spiežam “Atgriezties uz pieteikumu”, kur varam redzēt savu pievienoto tehniku un labot, ja gadījumā pārdomājam. Atgriežoties uz pieteikumu, redzams, ka projekta izmaksās iekļautas izvēlētās tehnikas vienības, ko varam “Atvērt”, “Dzēst” vai papildināt ar citiem pamatlīdzekļiem, kas nav iekļauti katalogā un nav tehnikas vienības. Noteikti spiežam pogu “Saglabāt”. Veiksmīgi saglabājot e-iesniegumu, izvēlētā tehnika tiks saglabāta arī jūsu projekta iesniegumā.

Pieteikumus Katalogā iespējams pievienot jebkurā brīdī, izņemot, kad Katalogs tiek aizvērts uz brīdi dēļ apstākļa, kad izsludināta kārtējā projektu kārta. Pieteikuma cena ir spēkā ir 24 mēnešus, pēc kā pieteikums tiek automātiski arhivēts. Mainoties cenai, tehnikas tirgotājam ir tiesības izdzēst neaktuālo pieteikumu, pēc nepieciešamības aizstājot to ar aktuālo.

Viens no LLKC uzdevumiem ir palīdzēt Latvijas lauksaimniekiem attīstīties, tādēļ arī palīdzam veidot vidi, kurā lauksaimniekam nav lieki jātērē laiks tehnikas un iekārtu izvēlei.

Ja rodas jautājumi, droši zvaniet 26660676, rakstiet janis.kazotnieks@llkc.lv vai brauciet ciemos uz Rīgas iela 34, Ozolnieki, Jelgavas novads.

Foto Galerija: 
PielikumsIzmērs
tk_prezentacija.pdf1.75 MB