Jūs atrodaties šeit

Piedalies saimniecību un mežu apmeklējumos!

Iepriekšēja pieteikšanās uz apmeklējumiem ir OBLIGĀTA! Vietu skaits grupās – ierobežots.

Saimniecību apmeklējumi

 Norises vieta 

Apmeklējuma kursa nosaukums

 Apmeklējuma

norises laiks 

 Pieteikšanās

 Programma 

Dienvidkurzemes novads

(organizē Saldus birojs)

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Augkopības    produkciju     ražojošo     saimniecību     konkurētspējas palielināšana,   inovatīvu   metožu   pielietošana   un   dabas   resursu ilgtspējīga izmantošana 17.05.2024.

Anita Bērziņa

Tālr.: +371 29227465

e-pasts:  anita.berzina@llkc.lv

programma

Siguldas un Limbažu novads

(organizē Alūksnes birojs)

Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana 23.05.2024.

Sarmīte Svilāne

Tālr.: +371.26384907

e-pasts:

sarmite.svilane@llkc.lv

programma

Gulbenes novads

(organizē Bauskas birojs)

GRUPA NOKOMPLEKTĒTA!

Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas 30.05.2024.

Dace Griķe

Tālr.: +371 29180377

e-pasts: dace.grike@llkc.lv

programma

Talsu novads

(organizē Ventspils birojs)

Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana 23.05.2024.

Īrisa Roze-Posuma

Tālr.: +371 29277011

e-pasts: irisa.roze@llkc.lv

programma

Polija

(organizē Alūksnes birojs)

Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana 11.06.2024- 14.06.2024.

Sarmīte Svilāne

Tālr.: +371.26384907

e-pasts:

sarmite.svilane@llkc.lv

programma
Talsu un Tukuma novads (organizē Ventspils birojs) Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana 13.06.2024.

Īrisa Roze-Posuma

Tālr.: +371 29277011

e-pasts: irisa.roze@llkc.lv

programma

Mežu apmeklējumi

Skatīt ŠEIT

Pasākuma mērķis ir nodrošināt saimniecību un mežu apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku – konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām, saimniekošanas veida dažādošanu, dalību īsās piegādes ķēdēs, jaunu darījumdarbību un jaunu tehnoloģiju izstrādi, izmantošanu, meža apsaimniekošanas metodes un citiem lauksaimniecības vai mežsaimniecības jautājumiem. Tiek piedāvāti 22 dažādu tēmu apmeklējumi gan Latvijā, gan ārzemēs. Lai varētu piedalīties apmeklējumos, dalībniekiem ir jāpierāda iesaiste minētajās nozarēs, kā arī jārēķinās ar līdzmaksājumu.

Aicinām lauksaimniecībā un mežsaimniecībā iesaistītos, piedalīties saimniecību un mežu apmeklējumos par aktuāliem tematiem.

 1. Kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju pilnveidošanas iespējas bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā strādājošām saimniecībām, inovatīvi risinājumi. (Latvija, Eiropa II)
 2. Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas . (Latvija, Eiropa I, Eiropa II)
 3. Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana. (Latvija, Eiropa II)
 4. Slāpekļa un amonjaka emisiju samazināšanas iespējas augkopības produkcijas ražošanā - mēslošanas efektivitātes paaugstināšana, precīzo tehnoloģiju izmantošana, augsnes apstrāde. (Latvija, Eiropa II)
 5. Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi. (Latvija, Eiropa II)
 6. Ganāmpulka apsaimniekošana (suga pēc izvēles) dzīvnieku veselības nodrošināšanai un SEG emisiju mazināšanai. (Latvija, Eiropa II)
 7. Inovatīvu tehnoloģiju izmantošana ekonomiski pamatotas lopkopības produkcijas ražošanā. (Latvija, Eiropa II)
 8. Kooperatīvu darbības attīstības un konkurētspējas palielināšanas pieredze dažādu nozaru kooperatīvos. (Latvija, Eiropa I, Eiropa II)
 9. Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošanas, ražošanas un realizācijas procesa tendences Eiropā. (Eiropa I, Eiropa II)
 10. Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana. (Latvija, Eiropa I, Eiropa II)
 11. Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā. (Latvija, Eiropa II)
 12. Sadarbības tīklu veidošanas pieredze pārtikas produktu ražotāju lokālo izejvielu piesaistē, dalība īsās piegādes ķēdēs. (Latvija, Eiropa II)
 13. Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana. (Latvija, Eiropa I, Eiropa II)
 14. Lauksaimniecības būvju (noliktavu, tehnikas novietņu, graudu kalšu u.c.) rekonstrukcijas, būvniecības aktuālie jautājumi un tehnoloģiskie risinājumi. (Latvija, Eiropa II)
 15. Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritorijās, sertificētu mežu apsaimniekošana . (Latvija, Eiropa II)
 16. Meža apsaimniekošanas prakses pielāgošana klimata izmaiņām, mežaudžu klimatu izturība, svešzemju sugu ieaudzēšanas potenciāls. (Latvija, Eiropa II)
 17. Tehnikas un tehnoloģiju izmantošana privāto mežu apsaimniekošanā . (Latvija, Eiropa II)
 18. Medību saimniecības nozīme privāto mežu apsaimniekošanā. (Latvija, Eiropa I, Eiropa II)
 19. Meža ekosistēmu pakalpojumu attīstīšana meža teritorijā, iekļaujot tirdzniecības plūsmu. (Latvija, Eiropa)
 20. Koksnes kā atjaunojamā dabas resursa loma bioekonomikā, inovatīvas un modernas koksnes pārstrādes tehnoloģijas, produktu izmantošanas iespējas. (Latvija, Eiropa I, Eiropa II)
 21. Dabai tuvināta meža apsaimniekošana. (Latvija, Eiropa II)
 22. Bioekonomikas attīstības pieredze dažādu nozaru saimniecībās. (Latvija, Eiropa I)
Eiropa I- nodrošina Lietuvā, Igaunijā, Polijā
Eiropa II - nodrošina Eiropas citās valstīs (izņemot Lietuvu, Igauniju, Poliju)

Apmeklējumi tiek nodrošināti Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros. LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P23

Projekta numurs: 23-00-A00103-000001

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA