Jūs atrodaties šeit

Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) ir uzsācis saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšanu Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2021. gada 1. oktobrim.

Iepriekšēja pieteikšanās uz apmeklējumiem ir OBLIGĀTA! Vietu skaits grupās – ierobežots.

Saimniecību apmeklējumi

Norises vieta

Apmeklējuma kursa nosaukums

Apmeklējuma

norises laiks

Kontaktpersona         

Grupas

informācija

Programma

Latvija Kooperatīvu darbības attīstības un konkurētspējas palielināšanas pieredze dažādu nozaru kooperatīvos. 09.09.2020 līdz 10.09.2020

Anita Bērziņa,

tel.nr. 29227465; e-pasts: anita.berzina@llkc.lv

  Programma
Latvija

Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība

02.09.2020 līdz 03.09.2020
Inna Kolomijčuka
Tālr.:27824131
  Programma
Latvija

Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas.

09.09.2020 lídz 10.09.2020
Sarmīte Svilāne
Telefons: 64307012
Mobilais telefons: 26384907
  Programma
Latvija

Integrētās augu aizsardzības sistēmas augkopībā, sekmējot vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu

21.08.2020 lídz 28.08.2020
Dace Kalniņa
Tālr.: +371 28381477
  Programma
Latvija Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana 28.08.2020 līdz 29.08.2020
Daiga Siliņa
Tālr.: +371 64207459
Mob. tālr.: +371 29188612
  Programma
Latvija

Sadarbības tīklu veidošanas pieredze pārtikas produktu ražotāju lokālo izejvielu piesaistē, dalība īsās piegādes ķēdēs

03.09.2020 līdz
Zanda Dimanta - Svilpe
Tālr.: 26135858
  Programma
Latvija

Dzīvnieku turēšana, mītņošana (piena un gaļas lopkopībā) dzīvnieku veselības nodrošināšanai un SEG emisiju mazināšanai.

17.09.2020
Elīna Egle
Telefons: 22000235
  Programma
Latvija Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana 09.09.2020
Jana Tramdaha
Telefons: 63123452
Mobilais telefons: 20227566
  Programma
Latvija Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība 29.09.2020
Valentīna Beča
Mobilais telefons: 26158775
  Programma
Latvija

Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība

07.09.2020
Īrisa Roze - Posuma
Tālr. +371 29277011
  Programma
Latvija Dzīvnieku turēšana, mītņošana (slaucamās govis) dzīvnieku veselības nodrošināšanai un SEG emisiju mazināšanai 11.09.2020
Ziedīte Bimšteine
Tālr.: +371 65207070
Mob. tālr.: +371 28361750;
  Programma
Latvija Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā 22.09.2020
Daiga Mellere
Tel.: 20264175; 63323519
  Programma
Latvija Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība 18.09.2020
Inga Freimane
Tālr.:    +371 25634417
  Programma
Latvija Kooperatīvu darbības attīstības un konkurētspējas palielināšanas pieredze dažādu nozaru kooperatīvos. 09.09.2020 līdz10.09.2020 Anita Bērziņa, tel.nr. 29227465; e-pasts: anita.berzina@llkc.lv Nokomplektēts! Programma
Latvija

Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana.

22.09.2020
Iveta Vīdersone
Tālr.: +371 63481216
Tālr.: +371 28665129
  Programma
Latvija Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā 16.09.2020
Aija Luse
Tālr.: +371 25483221
  Programma
Latvija Kvalitatīvas lopbarības sagatavošana, zālāju apsaimniekošana 24.09.2020
Daiga Mellere
Tel.: 20264175; 63323519
  Programma
Latvija Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā 29.09.2020
Daiga Mellere
Tel.: 20264175; 63323519
  Programma
Latvija Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi 16.09.2020
Īrisa Roze - Posuma
Tālr. +371 29277011
  Programma
Latvija Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana 18.09.2020
Ziedīte Bimšteine
Tālr.: +371 65207070
Mob. tālr.: +371 28361750;
  Programma
Latvija

Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana

14.09.2020
Jana Tramdaha
Telefons: 63123452
Mobilais telefons: 20227566
  Programma
Latvija Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā. 25.09.2020
Alfons Spēks
tel.: 26460878
  Programma
Latvija Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana 29.09.2020 līdz 30.09.2020
Zaiga Blaua
Uzņēmējdarbības konsultante
Tālr.: +371 29397490
  Programma
Latvija Bioekonomikas attīstības pieredze dažādu nozaru saimniecībās 22.09.2020
Zanda Dimanta - Svilpe
Tālr.: 26135858
  Programma
Latvija Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana. 23.09.2020
Iveta Vīdersone
Tālr.: +371 63481216
Tālr.: +371 28665129
  Programma
Latvija

Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība-vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana

29.09.2020
Elza Spodra Elste
tel: 29426188;
  Programma
Latvija Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā. 29.09.2020
Alfons Spēks
tel.: 26460878
  Programma
Latvija

Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā.

01.10.2020
Īrisa Roze - Posuma
Tālr. +371 29277011
  Programma
Latvija

Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana

29.09.2020
Dace Griķe
Mobilais telefons: 29180377
  Programma
Latvija Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana 06.10.2020
Jana Tramdaha
Telefons: 63123452
Mobilais telefons: 20227566
  Programma
Latvija Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana. 08.10.2020
Īrisa Roze - Posuma
Tālr. +371 29277011
  Programma
Latvija Dzīvnieku ēdināšana (liellopi) ražības, veselības un ilgmūžības nodrošināšanai 28.09.2020
Daiga Siliņa
Tālr.: +371 64207459
Mob. tālr.: +371 29188612
  Programma

Mežu apmeklējumi

Skatīt ŠEIT

Pasākuma mērķis ir nodrošināt saimniecību un mežu apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku – konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām, saimniekošanas veida dažādošanu, dalību īsās piegādes ķēdēs, jaunu darījumdarbību un jaunu tehnoloģiju izstrādi, izmantošanu, meža noturības uzlabošanu un citiem lauksaimniecības vai mežsaimniecības jautājumiem. Tiek piedāvāti 30 dažādu tēmu apmeklējumi gan Latvijā, gan ārzemēs. Lai varētu piedalīties apmeklējumos, dalībniekiem ir jāpierāda iesaiste minētajās nozarēs, kā arī jārēķinās ar līdzmaksājumu.

Aicinām lauksaimniecībā un mežsaimniecībā iesaistītos, piedalīties saimniecību un mežu apmeklējumos par aktuāliem tematiem.

 1. Kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju pilnveidošanas iespējas bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā strādājošām saimniecībām, inovatīvi risinājumi. (Latvija, Eiropa)
 2. Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas. (Latvija, Eiropa)
 3. Integrētās augu aizsardzības sistēma augkopībā, sekmējot vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. (Latvija, Eiropa)
 4. Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana. (Latvija, Eiropa)
 5. Tauriņziežu audzēšanas agrotehniskie un ekonomiskie ieguvumi. (Latvija, Eiropa)
 6. Slāpekļa emisijas samazināšanas iespējas augkopības produkcijas ražošanā - mēslošanas efektivitātes paaugstināšana, precīzo tehnoloģiju izmantošana, augsnes apstrāde. (Latvija, Eiropa)
 7. Lauksaimnieciskās ražošanas blakusproduktu izmantošanas un pārstrādes tehnoloģijas, inovatīvu produktu ražošana. (Latvija, Eiropa)
 8. Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi. (Latvija, Eiropa)
 9. Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība. (Latvija, Eiropa)
 10. Dzīvnieku turēšana, mītņošana (suga pēc izvēles) dzīvnieku veselības nodrošināšanai un SEG emisiju mazināšanai. (Latvija, Eiropa)
 11. Dzīvnieku ēdināšana (suga pēc izvēles) ražības, veselības un ilgmūžības nodrošināšanai. (Latvija)
 12. Inovatīvu tehnoloģiju izmantošana ekonomiski pamatotas lopkopības produkcijas ražošanā. (Latvija, Eiropa)
 13. Kvalitatīvas lopbarības sagatavošana, zālāju apsaimniekošana (suga pēc izvēles). (Latvija, Eiropa)
 14. Kooperatīvu darbības attīstības un konkurētspējas palielināšanas pieredze dažādu nozaru kooperatīvos. (Latvija, Eiropa)
 15. Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošanas, ražošanas un realizācijas procesa tendences Eiropā. (Eiropa)
 16. Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana. (Latvija, Eiropa)
 17. Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā. (Latvija, Eiropa)
 18. Sadarbības tīklu veidošanas pieredze pārtikas produktu ražotāju lokālo izejvielu piesaistē, dalība īsās piegādes ķēdēs. (Latvija, Eiropa)
 19. Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana. (Latvija, Eiropa)
 20. Lauksaimniecības būvju (noliktavu, tehnikas novietņu, graudu kalšu u.c.) rekonstrukcijas, būvniecības aktuālie jautājumi un tehnoloģiskie risinājumi. (Latvija, Eiropa)
 21. Kokaugu plantāciju un stādījumu izveide, mežaudžu ieaudzēšana. (Latvija, Eiropa)
 22. Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritorijās. (Latvija, Eiropa)
 23. Meža reproduktīvā materiāla ieguve un ražošana. (Latvija, Eiropa)
 24. Tehnikas un tehnoloģiju izmantošana privāto mežu apsaimniekošanā. (Latvija, Eiropa)
 25. Savvaļas dzīvnieku audzēšana ierobežotās meža platībās. (Latvija)
 26. Meža nekoksnes resursu ieguve un pārstrāde. (Latvija)
 27. Koksnes kā atjaunojamā dabas resursa loma bioekonomikā, inovatīvas un modernas koksnes pārstrādes tehnoloģijas, produktu izmantošanas iespējas. (Latvija, Eiropa)
 28. Sertificētu privāto mežu apsaimniekošana. (Latvija, Eiropa)
 29. Preventīvie pasākumi meža dzīvnieku un kaitēkļu nodarīto postījumu ierobežošanai. (Latvija, Eiropa)
 30. Sabiedrībai sociāli nozīmīgu mežu apsaimniekošana un labiekārtošana. (Latvija, Eiropa)

Apmeklējumi tiek nodrošināti Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros. LAD Līguma nr. LAD011018/P43

Projekta numurs:18-00-A00103-000001

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA