You are here

Meža nozares konference 2019

Mežsaimniecība
Meža nozares konferences

28. novembrī Ogres tehnikumā norisinājās Meža nozares konference 2019.

Konferences atklāšanā Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards uzsvēra meža nozares lomu Latvijas ekonomikā, kā arī nepieciešamību stiprināt vietējo meža īpašnieku konkurētspēju meža zemes tirgū.  

Šī gada Meža nozares konferences galvenais temats bija sagatavotais ziņojums Eiropas Komisijai par biotopu un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā periodā 2013.-2018. gads, vērtējot stāvokļa izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā perioda ziņojuma rezultātiem un situāciju ar meža biotopu un putnu sugu saglabāšanās stāvokli. Šo ziņojumu sniedza Dabas aizsardzības pārvalde.

Lai apzinātu risinājumus meža ekonomikas un dabas daudzveidības saglabāšanas mērķu līdzsvarošanā, Paivi Tiiva, Somijas meža centra (Suomen metsakeskus) meža un dabas vērtību apsaimniekošanas konsultante, konferences dalībniekus iepazīstināja ar Somijas pieredzi komerciāli izmantojamo meža platību apsaimniekošanā integrējot dabas vērtību saglabāšanas pasākumus.

Konferencē informāciju sniedza arī pārstāvji no Zemkopības ministrijas Meža departamenta, Valsts meža dienesta, Latvijas Ornitoloģijas biedrības, AS Latvijas valsts meži un LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra.

Konferencē piedalījās privāto meža īpašnieki, mežu apsaimniekotāji, mežsaimniecības uzņēmēji, meža nozarē nodarbinātie un citi interesenti, kopumā ap 200 dalībniekiem. Konferences dalībnieki aktīvi izteica viedokļus un uzdeva sev interesējošos jautājumus ziņotājiem.

Meža nozares konference ir ikgadējs pasākums, kurā Zemkopības ministrija un saistītās institūcijas informē par aktualitātēm un norisēm meža apsaimniekošanā. Konferenci organizēja Zemkopības ministrija sadarbībā ar LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centru.

Meža nozares konferences 2019 prezentācijas:

Video materiāli no Meža nozares konferences 2019:

Foto Galerija: