Jūs atrodaties šeit

Iznācis “Lauku Lapas” februāra numurs

Augkopība
Ekonomika
Grāmatvedība
Mežsaimniecība
Dārzkopība

Iznācis informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” februāra numurs. Tas galvenokārt veltīts LLKC dibināšanas 30 gadu jubilejai. Valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis stāsta par centra izaugsmi un savām darba gaitām tajā. Ar savām atmiņām dalās centra dibināšanā stratēģiski svarīgas personības, izsakot vēlējumus arī turpmākajam darbam. Savukārt LLKC reģionālo biroju vadītāji sniedz “Zelta padomus” sadarbībai ar klientiem un veiksmīgam darbam kopumā.

Sertificēta nodokļu eksperte Linda Puriņa raksta par samazināto patentmaksu, un šī informācija var būt noderīga cilvēkiem, kas laukos nodarbojas ar dažādām amatniecības nozarēm.

LLKC vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils pierāda, cik nozīmīga loma darzkopībā ir savlaicīgai plānošanai.

Publicēts plašs Zemkopības ministrijas sagatavots materiāls par ES un valsts atbalstu lauksaimniecībai 2021. gadā.

Turpinot atskatu uz LLKC organizētajiem augkoības demonstrējumiem – par pākšaugu audzēšanas izaicinājumiem.

Sadaļā “Čiekurs” – kā pasargāt jaunaudzes no meža dzīvnieku postījumiem.

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst nākamajā mēnesī.

Lauku Lapa Nr. 2 (191)

Dace Millere,
izdevuma “Lauku Lapa” redaktore