Jūs atrodaties šeit

Iznākusi jūlija “Lauku Lapa”

Augkopība
Ekonomika
Grāmatvedība
Mežsaimniecība

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” jūlija  numurs. Tajā plašs materiāls par graudkopības ekonomisko analīzi. Pieejama informācija par jauno Latvijas kulinārās apceļošanas akciju “Atklāj Novada Garšu!”

Atgādinām, ka izstrādāti tipveida risinājumi slaucamo govju fermu būvniecībai, kurus var izmantot lauksaimnieki saziņā ar LLKC būvinženieri.

Labas saimniekošanas pieredzes stāsti no novadiem: Ance Dandena Iecēnos sākusi dabīgās kosmētikas ražošanu – ziedūdeņus u.c.; Stapkeviču ģimene audzē govis Dvietes palienes pļavās un ražo garšīgu saldējumu.

Grāmatvedības un nodokļu rubrikā – par kustamā vai nekustamā īpašuma nomu no fiziskas personas.

Finanšu institūcija “Altum” informē, ka ir liels pieprasījums pēc lauksaimniecības zemes un piedāvā izsniegt aizdevumus tās iegādei.

Stāstām par kviešu dzeltenplankumainības raksturojumu un tās ierobežošanas iespējām. Dārzkopības rubrikā par apputeksnēšanos ilggadīgajos stādījumos.

Sadaļā “Čiekurs” – kādas ir žogu ierīkošanas iespējas, lai novērstu meža dzīvnieku postījumus koku stādījumos.

Rubrikā “Briseles gaiteņos” informācija par situāciju ES pārtikas tirgos un pieprasījuma atjaunošanās prognozi, kā arī par to, kāpēc finanšu sektors ES lauksaimniekiem kopumā nav labvēlīgs.

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst nākamajā mēnesī.

Lauku Lapa Nr. 7 (184)

Dace Millere,
izdevuma “Lauku Lapa” redaktore