Jūs atrodaties šeit

LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis reģionālos medijus informē par centra aktualitātēm

Augkopība
Ekonomika
Lauku attīstība
Lopkopība
Mežsaimniecība
Zivsaimniecība

LLKC šā gada nozīmīgākie darbi veicami mazās lauku uzņēmējdarbības attīstīšanā, jo īpaši jauniešu vidū, kā arī mazo ražotāju produkcijas noieta palielināšanā. Par šā gada aktualitēm Mārtiņš Cimermanis informēja Latvijas novados strādājošos žurnālistus Valsts Lauku tīkla Sekretariāta pasākumu ietvaros 11. aprīlī Zemkopības ministrijas rīkotajā tradicionālajā reģionālo mediju preses dienā. Tās tēma bija: Aktualitātes Latvijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un mežsaimniecībā 2013. gadā. Sekmīga informācijas apmaiņa starp Zemkopības ministriju un tās institūcijām ar Latvijas reģionālo presi.

Latvijas zemkopības ministre Laimdota Straujuma

 

Pasākuma ievadā Latvijas zemkopības ministre Laimdota Straujuma pastāstīja par šāgada aktualitātēm Latvijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku attīstībā, kā arī Eiropas Savienība kontekstā nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020.gadam. Daudzo aktualitāšu skaitā Laimdota Straujuma pieminēja arī LLKC konsultantu darbu, uzsverot, ka šobrīd viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir veicināt mazo saimniecību kooperāciju, jo tas ir ceļš, kā šos nelielos lauksaimniecības uzņēmumus iesaistīt ražošanā. Tajā skaitā, rūpējoties par to, lai mazās saimniecības ar laiku kļūtu par vidējām, bet vidējās – par lielām, tādējādi nodrošinot arī lielāku valsts un ES finansiālo atbalstu.

 

LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis, stāstot par šā gada nozīmīgākajiem darbiem, uzsvēra, ka tieši reģionālie preses izdevumi ir nozīmīgi LLKC partneri, lai informētu par to, kā veicināt nelielo uzņēmēju kopdarbību un lauku ekonomisko aktivitāti. Tie sniedz informāciju par atbalsta iespējām lauku jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai, vietējo produktu noieta palielināšanai un nelielu uzņēmumu iespējām startēt sabiedriskajos iepirkumos. Patīkami, ka šajā jomā aktivizējas novadu pašvaldības, vēloties nodibināt saikni starp lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un patērētājiem. 

Svarīgākais no LLKC ziņojuma:
LLKC sekmīgi sācis darbu mazās lauku uzņēmējdarbības veicināšanai, un to turpinās arī 2013. gadā. Līdz gada beigām vairāk nekā 700 topošie un esošie mazie lauku uzņēmēji visos Latvijas novados, bet īpaši Latgalē, būs saņēmuši LLKC konsultantu profesionālo palīdzību uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.

Darbs pie mazās uzņēmējdarbības veicināšanas sākts pirms vairāk nekā gada Valsts Lauku tīkla pasākuma Lauku teritoriju ekonomiskās aktivitātes programma ietvaros. Šajā laikā LLKC konsultanti palīdzējuši 590 klientiem, no kuriem 76% jeb 447 klienti sākotnēji bija privātpersonas. Lielākā daļa šo lauku cilvēku ar konsultantu palīdzību izvēlējušies sev izdevīgāko un ērtāko saimnieciskās darbības formu un nodibinājuši savus uzņēmumus, kas ir augsts rādītājs (par divreiz pārsniedzot paredzēto 200 uzņēmumu skaitu). Šie uzņēmumi darbojas lauksaimnieciskās un arī nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības jomās laukos. Līderi šajā jomā bijuši Daugavpils, Gulbenes un Rēzeknes reģioni. Pozitīvi, ka vairāki cilvēki, apgūstot pieredzi ārzemēs, ar LLKC konsultantu palīdzību šīs zināšanas izmanto, dibinot savus uzņēmumus Latvijā (piemēram, Saldus un Madonas apkaimē).

Lauku ekonomiskās aktivitātes programma darbojas ilgtermiņā, sadarbojoties ar LLKC speciālistiem, un ļauj jau pēc dažiem gadiem sasniegt labus ekonomiskās darbības rezultātus.

Šogad sadarbība sākta ar vēl 130 topošajiem vai esošajiem lauku uzņēmējiem, un tādējādi 2013. gada beigās LLKC konsultanti strādās jau ar 720 uzņēmējiem.

Šī pasākuma rezultāti: Programmas ietvaros ir izveidoti un saskaņoti 618 uzņēmumu attīstības plāni un projekti dažādās atbalsta programmās. LLKC sniedz kompleksu uzņēmuma vērtējumu par lauksaimniecisko darbību, ekonomiku, grāmatvedību u.c. Kopdarbības rezultātā izveidojusies sapratne, ka attīstības plāns nepieciešams pašiem saimniekiem, nevis iestādēm, kurām tas jāiesniedz.

LLKC šogad turpinās darbu jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai laukos, Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros aicinot piedalīties konkursā Laukiem būt! Tā gaitā 18 līdz 30 gadus veci cilvēki var piedalīties mācībās, izstrādāt savus projektus, saņemt speciālistu konsultācijas, kā arī finālā – saņemt finansiālu atbalstu. Šogad pasākums risināsies jau 15 LLKC reģionālajās nodaļās, bet iepriekšējā gadā aktīvākie bija Kurzemes pārstāvji. Šo aktivitāšu rezultātā tika nodibināts desmit jaunu uzņēmumu.

LLKC turpina aktivitātes arī vietējo lauksaimniecības produktu noieta veicināšanā, tajā skaitā sabiedriskajos iepirkumos. Novados sākts darbs pie vietējo produktu popularizēšanas, aptaujājot ražotājus un mājamatniekus, apkopojot informāciju par pieejamo produkciju, kā arī to publiskojot.

Informāciju par šīm un daudzām citām aktivitātēm var iegūt interneta mājaslapās: www.llkc.lv un www.laukutikls.lv.

Uzņēmējdarbības veicināšana lauku teritorijās (.pdf)

 

VTUA direktors Armands Binovskis demonstrē jaunās traktoru numurzīmes. 
Tās par papildus samaksu iespējams iegādāties arī ar īpaši izvēlētiem uzrakstiem,
un pirmo šādu numurzīmi saņems kāds Tukuma novada zemnieks

Reģionālos medijus par aktualitātēm informēja arī ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore Liene Jansone, ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktore Rigonda Lerhe, Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktore Anna Vītola-Helviga, ZM Lauksaimniecības departamenta direktore Ilga Līdaka, Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Agroķīmijas departamenta direktore Skaidrīte Rulleun VAAD Augu aizsardzības departamenta direktore Inese Margeviča, ZM Veterinārā un pārtikas departamenta direktore Zanda MatuzalePārtikas un veterinārā dienesta (PVD) ģenerāldirektorsMāris Balodis, ZM Meža departamenta direktora vietniece Ilze Silamiķele, Valsts meža dienesta (VMD) ģenerāldirektors Andis Krēsliņš, ZM Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) direktorsArmands Binovskis un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta Bior direktora p. i. Olga Valciņa.

Pasākuma noslēgumā, aptaujājot vairākus reģionālās preses žurnālistus, izskanēja atziņa, ka šāds pasākums ir ļoti noderīgs, jo informē par svarīgāko lauksaimniecības nozarē, kas dod iespēju, iezīmējot aktuālākās tēmas, to risinājumam konkrētā reģionā sekot visa gada garumā. Vienlaikus šāda tikšanās arī palīdz iepazīt konkrētos Zemkopības ministrijas un to institūciju speciālistus, kuriem var uzdot jautājumus par aktuāliem jautājumiem.

Sagatavoja Dace Millere,
LLKC Informācijas nodaļas vecākā komunikāciju speciāliste

Foto: Māris Millers

Pievienot komentāru