Jūs atrodaties šeit

2016.gads LLKC skatījumā

Citi

Aizraujošs, dinamisks, pārsteigumiem un izaicinājumiem pilns – gudrību un zināšanas prasošs. Tāds 2016. gads bijis LLKC skatījumā. Tādēļ 2017. gads noteikti iezīmēsies kā gudras augsmes virzīts un tikpat piepildīts.

GADA NOTIKUMS. To šogad pat divi! Visupirms – LLKC šis bija jau 25. darbības gads! Ceturtdaļgadsimta laikā mūsu konsultanti auguši un pilnveidojušies kopā ar saimniekiem, rūpējoties, lai dzīve reģionos neapstātos un aizvien būtu rosīgi cilvēki, kuri tajos dzīvo, strādā, audzina bērnus!

Otrs būtisks notikums – šogad LLKC pirmo reizi piedalījās starptautiskajā pārtikas izstādē “Riga Food 2016”, nodrošinot iespēju tajā piedalīties vairāk nekā 150 mājražotājiem no visas Latvijas. Četru dienu garumā Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales stendos rosība nerima – izstādes apmeklētāji aizgūtnēm meklēja un iepazina Latvijas garšu, kura raksturīga katram novadam. Patiess prieks, ka tālāk atrasto garšu radītāji Latvijas vārdu dosies popularizēt uz vienu no lielākajām pārtikas izstādēm Eiropā – Berlīnes Zaļo nedēļu.

GADA SASNIEGUMS. LLKC šogad ieguva ļoti svarīgu akreditāciju lauksaimniecības konsultantu kvalifikācijas paaugstināšanai un sertifikācijai Vācijas izstrādātā starptautiski atzītā sistēmā – CECRA (Eiropas lauku reģionu konsultantu sertifikāts). Šīs sistēmas mērķis ir standartizēti, vienoti konsultantu treniņi, kas sastāv no dažādiem kursiem, kuru mērķis – uzlabot konsultantu sociālās kompetences un paplašināt redzesloku. Šajā jomā esam vienīgā iestāde Latvijā.

GADA GRŪTUMS. Nenoliedzami tas bijis zemais piena iepirkuma cenu līmenis, kā arī vairāku piensaimniecību lēmums pārtraukt ražošanu. Lai arī gada nogalē, pateicoties poļu veiktajam piena iepirkumam, situācija nozarē atkal izskatās cerīgāka, daudziem saimniekiem joprojām aktuāls ir jautājums par krīzes laikā uzkrāto parādu atmaksu un saimniekošanas kopējo stabilizēšanu. Arī augkopjiem šogad viegli neklājās – laika apstākļi tos absolūti nelutināja, dažviet teju pilnībā iznīcinot sējumus, dažviet tos krietni pabojājot un sagraujot cerības uz labas ražas gadu.

GADA IEDVESMA. Pateicoties LLKC konsultantu atbalstam, visos Latvijas reģionos šogad ļoti spēcīgi sevi turpina pieteikt mazie ražotāji un mājražotāji. Visos LLKC birojos dzirdam vien pozitīvus stāstus par aizvien jaunām idejām, ko viņi rada. No pašiem mājražotājiem skan ne vien pateicības vārdi par iespēju piedalīties izstādē “Riga Food”, bet arī rosinājumi vēl daudz aktīvāk mudināt iesaistīties ražošanā arī citus.

GADA PRIEKS. Lai vai cik daudz darbu un grūtību gada laikā pieredz lauksaimnieks, gada nogali viņš gaida ar zināmu nepacietību, lai uzzinātu, kurš kļūs par ikgadējās balvas “Sējējs” laureātu. Arī šī gada ceremonija bija piesātināta ar emocijām, pārsteigumiem un prieku, kuru LLKC uzklausīja visās Latvijas malās.

GADA IZAUGSME. Kolēģi atzīst, ka viens no lielajiem priekiem, kas piedzīvots LLKC kā izglītojošā iestādē, ir nemitīgi pieaugošais mācīties gribētāju skaits lauksaimniecības pamatu un bioloģiskās saimniekošanas apmācību grupās. To cilvēku daudzums, kuri minētās zināšanas vēlas apgūt šogad – dubultojies. Tas ir lieliski, jo nozīmē, ka saimniekot sāks aizvien zinošāki ļaudis.

GADA ZINĪBAS. Arī paši LLKC speciālisti savas zināšanas nemitīgi pilnveido. Neraugoties uz brīžam milzīgo darbu apjomu, konsultanti grib mācīties un par 2016. gada labāko apmācību sistēmu atzinuši CECRA moduļu apguvi, kas ļauj veiksmīgāk skaidrot neskaidros jautājumus zemniekam, saprasties ar to un kļūt par viņa labāko padomdevēju.

GADA ATBALSTS. Vasaras izskaņā daudzi pilsētnieki labprāt izmantoja iespēju viesoties piekrastes zvejnieku sētās un baudīt svaigi gatavotu zivju produkciju, iepazīstot arī zvejas tradīcijas. Esam priecīgi, ka LLKC sniegtais atbalsts zivsaimniecības popularizēšanas pasākumiem skolās un atbalstam piekrastes zvejnieku saražotās produkcijas noietā šogad ļāva sabiedrībai pamanīt šajā nozarē strādājošos, sniedzot viņiem iedvesmu tālākai attīstībai.

 

Ikvienam 2017.gadā vēlam izaugsmi, jaunas prasmes un veiksmi!

Jūsu LLKC

Foto Galerija: