Jūs atrodaties šeit

Bauskā uzsāktas divas arodapmācības programmas

Citi
LAP mācību projekts 2016-2018

LLKC Bauskas konsultāciju birojā uzsākta divu arodapmācības programmu īstenošana. Vienā no tām 32 akadēmisko stundu garumā lauksaimnieki iepazīstas ar Latvijas un citu valstu kooperatīvu formām, iespējām un pieredzi, savukārt otras grupas dalībnieki apgūst bioloģisko lauksaimniecību. Mācības bioloģiskajā lauksaimniecībā norisināsies līdz decembrim, kopumā – 160 akadēmisko stundu garumā.

Abu mācību grupu nodarbības sākās 17. augustā Polijā. Atbalstu apmācību īstenošanā sniedza arī Vecumnieku novada dome, nodrošinot ar autobusu un finansējot visus transporta izdevumus abām mācību grupām. Ar mācībām nepieciešamo materiāltehnisko bāzi Polijā nodrošināja Lauksamniecības konsultāciju centrs Radomā.

Radomas apkārtnē ir daudz dārzkopības un augļkopības saimniecību, to starpā attīstīta arī bioloģiskā saimniekošana. Polijas Lauksaimniecības konsultāciju centra vadītājs ar pārliecību teic, ka šis apvidus ir lielākā dārzu teritorija Eiropā.  Polijā ir 350 000 aktīvu zemnieku saimniecību, no kurām 24 000 ir bioloģiskās saimniecības, kas kopā apsaimnieko ap 600 000 ha zemes. Lauksaimniecības produkcija no Polijas aizvadītajā gadā eksportēta 250 miljonu eiro vērtībā. Savukārt lielākais uzsvars iekšējā tirgus attīstībā ir bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas pārstrādei, kas pēdējos gados strauji attīstās. Pašreiz Polijā ir 518 bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumi. Lauksaimniecības produkcijas pārstrāde te tiek veicināta ar Lauksaimniecības konsultāciju centru starpniecību. Kopumā valstī ir seši centri, kuros ir ierīkoti lauksaimniecības produkcijas pārstrādes cehi. Atsevišķās telpās atbilstoši noteikumiem ir iekārtas un aprīkojums, attiecīgi – piena, gaļas, augļu, dārzeņu vai graudaugu pārstrādei. Polijas lauksaimnieki te iepazīst pārstrādes specifiku, apgūstot pilnu ciklu dažādos pārstrādes procesos no primārā lauksaimniecības produkta līdz gatavam izstrādājumam. Te ir aprīkotas mācību telpas arī teorijas apguvei, kur lauksaimnieki mācās par izstrādājuma noformējumu, mārketingu un tirgus izpēti.

Nodarbību dienās Polijā mūsu rīcībā bija gan lauksaimniecības produkcijas pārstrādes cehi, gan lekciju telpas ar visu mācību procesam nepieciešamo aprīkojumu. To varējām izmantot atbilstoši īstenojamo mācību programmu apguvei.  

Vislielāko iespaidu uz mācību dalībniekiem atstāja saimniecību apmeklējums Polijā. Kooperācijas grupas dalībnieki bija pārsteigti, cik veiksmīgi te veidojas sadarbība. Zemnieki apvienojas ražotāju grupās, būvē modernus loģistikas centrus, noliktavas un pārstrādes cehus. Viens loģistikas centrs nodrošina ražas uzglabāšanu un realizāciju tuvējās apkaimes zemniekiem.

Ražotāju grupu veidošanās Polijā ir radījusi lauksaimniecība nozaru reģionalizāciju. Radomas apkārtnē ir lieli ābolu un paprikas audzēšanas reģioni. Vienas ābeļdārzu saimniecības platība aizņem vidēji 20 ha, bet paprikas audzētāja kopējais saimniecības lielums nepārsniedz 7 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

Paprikas ražotāju grupā, ko apmeklēja kooperācijas mācību dalībnieki, ir apvienojušies 24 paprikas audzētāji un vairāki simti sadarbības partneru. Gada laikā šī grupa realizē ap 3000 t paprikas. Augmaiņai tiek audzēti arī gurķi, dažādi lapu un galviņu kāposti, puķkāposti, kolrābji, pupiņas, kabači, ķirbji, salāti, redīsi, bietes, rutki un citi dārzeņi.  Katrs dārzeņu audzētājs strādā pēc integrētās audzēšanas metodēm, stingi ievēro augu aizsardzības un mēslošanas programmu un citus noteikumus, kas apliecina, ka saražotā pārtika atbilst noteiktam drošuma un kvalitātes līmenim un ir ražota, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus. Visas saimniecības ir ieguvušas GLOBALGAP sertifikātus, ko katru gadu atjauno, tas saražoto produkciju ļauj realizēt ES tirgū.

Radomas apkārtnē ir ļoti daudz augļu dārzu, kuros tiek audzētas ābeles. Jaunie augļu dārzi arvien biežāk tiek ierīkoti zem tīkliem, jo ražu augļu aizmešanās stadijā mēdz sabojāt krusa. Atkarībā no augsnes sastāva stādīšanai tiek izvēlēti M7 vai M9 potcelmi. Gan stādu, gan augu aizsardzības līdzekļu iegāde tiek organizēta ar ražotāju grupu starpniecību, to neveic katrs audzētājs atsevišķi. Tāpat kā paprikas audzētāji, arī augļu dārzu saimniecības iziet GLOBALGAP sertifikāciju.

Kooperācijas mācību dalībnieki apmeklēja divas ābolu audzētāju ražotāju grupas. Vienā ir apvienojušies 20 dalībnieki un kopā apsaimnieko 120 ha lielu augļu dārzu platību. Šai grupai ir loģistikas centrs ar vienu šķirošanas līniju, savukārt otrā grupā ir 70 dalībnieki, kas kopā apsaimnieko vairāk par 400 ha ābeļu platību, šajā loģistikas centrā attiecīgi ir četras ābolu šķirošanas līnijas. Pēc ražas novākšanas un sašķirošanas tā konteineros tiek glabāta speciālās dzesēšanas kamerās. Šādā kamerā atbilstošā režīmā āboli var tikt uzglabāti pat gadu. Lai realizētu produkciju, atbildīgie darbinieki intensīvi strādā pie noieta tirgus apzināšanas un sadarbības veidošanas. Tiek apmeklētas izstādes Eiropā un ārpus. Mūsu apmeklēto audzētāju raža tiek eksportēta uz Ungāriju, Rumāniju un Āfriku. Iepriekšējā gada raža, kas nav realizēta, mūsu apmeklējuma laikā tiek pārstrādāta sulā, lai realizētu vietējā tirgū. Lai dažādotu piedāvājumu, ābolu sula tiek arī jaukta ar zemeņu, burkānu vai biešu sulām.

Līdztekus integrētai ābolu audzēšanai Polijā attīstās arī bioloģiskā. Tirgū ir pieejami augu aizsardzības līdzekļi bioloģiskajām saimniecībām, kuru lietošanā stingri tiek ievērotas devas un regularitāte atkarībā no to sastāvā esošo dzīvo organismu darbības.

Lai iegūtu kvalitatīvu dārzeņu ražu saimniekojot pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, Polijas, tāpat kā Latvijas zemniekiem, jābūt ļoti zinošiem, jāplāno un jāievēro augmaiņas, mēslošanas un aizsardzības principi, veicot visus nepieciešamos profilaktiskos pasākumus vēlamo procesu efektīvai norisei.

Bioloģiskās mācību grupas apmeklētajā bioloģiskās lauksaimniecības demonstrējumu saimniecībā dārzeņu mēslošanai tiek izmantoti kompostēti kūtsmēsli 30 t/ha. Profilaktiskai augu aizsardzībai tiek ievērota daudzveidīga augu seka, sētas starpkultūras, audzētas atbilstošas šķirnes. Nezāļu, patogēno mikroorganismu, kā arī kaitēkļu kāpuru ierobežošanai tiek veikta pilnīgā augsnes apstrāde – arot un vairākkārt kultivējot. Dārzeņu sējumi un stādījumi tiek ierīkoti atbilstoši auga augšanas un kopšanas specifikai. Piemēram, sarkanās bietes atkarībā no tā, vai tās tiks audzētas realizācijai svaigā veidā vai pārstrādei, tiek sētas 3 vai 5 cm attālumā. Veģetācijas sezonā tās tiek vienu reizi izravētas, pēc tam biešu lapas noēno un nomāc nezāļu augšanu. Tās nezāles, kas tomēr pāraug bietes, ar trimmeri tiek nopļautas. Aizsardzībai pret augu slimībām Polijas zemniekiem ir pieejami vairāki gatavi preparāti, ko Latvijas bioloģiski lauksaimnieki gatavo paši. Tāpat kā Latvijā, te tiek gatavota nātru virca, ko Polijas bioloģisko augļu dārzu īpašnieki miglo arī pretkraupja profilaksei.

Atgriežoties no Polijas, bioloģiskās lauksaimniecības mācību grupas dalībnieki 31. augustā un 1. septembrī tikās bioloģiskās lopkopības praktiskajās nodarbībās Stelpes pagasta “Ozolos”. Bioloģiskās mācības turpināsies visu septembri, oktobri un novembri.  

Kooperācijas mācību grupa 22. septembrī Bauskā, Uzvaras ielā 6 tiksies pēdējā nodarbībā, kad mācīsies par kooperatīvu darbības formām, attīstību un sadarbības iespējām, kā arī pārrunās un analizēs pieredzi ārzemēs. Līdz ar to viens arodapmācību kurss būs noslēdzies, lai tā dalībnieki iegūto informāciju spētu izmantot pašu uzņēmējdarbības attīstībā un veiksmīgas sadarbības veidošanā.

Apmācības notiek Lauku attīstības programmas 2014. –2020. gadam apakšpasākuma  “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Dace Griķe,

LLKC Bauskas konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

Foto: LLKC Bauskas konsultāciju biroja arhīvs

Foto Galerija: 

Pievienot komentāru