Jūs atrodaties šeit

Dīzeļdegvielas krāsošana – pēc 30. oktobra

Citi

Lauksaimnieku organizācijas, Zemkopības ministrija un Finanšu ministrija vienojušās līdz 30. oktobrim atlikt lauksaimniecībā izmantojamās dīzeļdegvielas iekrāsošanu.

Tādējādi no 1. jūlija lauksaimnieki varēs turpināt iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokli, bet – ne vairāk kā 75% apmērā no kopējā gada limita. Pārējo degvielas daudzumu varēs iegādāties pēc 30. oktobra, kad būs jāstājas spēkā prasībai par dīzeļdegvielas krāsošanu.

Ir vairāki iemesli atlikt lauksaimniecības degvielas krāsošanu. Pirmkārt – vairākas lauksaimnieku organizācijas izteikušas neapmierinātību ar šādu lēmumu. Otrkārt – Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču pārvaldei, muitai, kā arī degvielas tirgotājiem esot problemātiski līdz 1. jūlijam, kad lauku ražotājiem būtu jāsāk lietot marķēto dīzeļdegvielu, iekrāsot pietiekami lielu degvielas daudzumu.

Atgādināsim, ka no šī gada ir ieviestas izmaiņas lauksaimniecībā izmantojamās degvielas limitiem. Lopkopības saimniecībām pienāksies 130 l/ha,  graudaudzētājiem – 100 l/ha un ilggadīgo zālāju īpašniekiem un citiem ražotājiem – 60 l/ha. Jaunajā kārtībā zemniekiem noteikts līdzmaksājums – 50 eiro par 1000 litriem degvielas.

Patlaban spēkā ir 14. aprīlī valdības atbalstītie Zemkopības ministrijas noteikumi, kas paredz kārtību, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājs piesakās akcīzes nodokļa atbrīvojumam dīzeļdegvielai un to saņem.  Noteikumi paredz, ka dīzeļdegvielu varēs izmantot tikai lauksaimniecības tehnikā – traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās. Noteikts, ka ar minēto tehniku drīkstēs pārvietoties pa koplietošanas autoceļiem.  Lauku atbalsta dienests dīzeļdegvielu piešķir par to vienotā platības maksājuma saņemšanai deklarēto un apstiprināto platības hektāru, par kuru ir nodrošināti ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras vismaz 285 eiro no hektāra. Papildus minētajiem ieņēmumiem par ilggadīgiem zālājiem vai aramzemē sētiem stiebrzāļu, vai lopbarības zālaugu, tai skaitā proteīnaugu, maisījuma platību ir jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums 0,5 nosacītās liellopu vienības, bet bioloģiskajās saimniecībās – 0,4 nosacītās liellopu vienības.

Iveta Tomsone,

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Pievienot komentāru