Jūs atrodaties šeit

Sagatavoti jaunie bruto seguma aprēķini lauksaimniecībā

Citi

Katru gadu kopš 1994. gada LLKC tiek sagatavoti bruto segumu aprēķini ar mērķi palīdzēt lauku uzņēmējiem racionalizēt un optimizēt savu ražošanu.

Bruto segums ir aprēķins, kurā no ieņēmumiem tiek atskaitītas mainīgās izmaksas. Saimniecībā ieņēmumus veido par saražotās produkcijas realizāciju saņemtie ieņēmumi, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta maksājumi. Mainīgās izmaksas ir tās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar ražošanas procesu. Piemēram, mainīgās izmaksas augkopībā ir izdevumi sēklai un mēslojumam, bet lopkopībā – izdevumi lopbarībai un veterinārajiem pakalpojumiem.

Šobrīd ir sagatavoti bruto seguma aprēķini lauku saimniecībās un uzņēmumos par 2014. gadu, kas savstarpēji atšķiras pēc ražošanas intensitātes pakāpes un ražošanas specifikas.

Veikti aprēķini augkopībā un lopkopībā

Augkopības nozarē sagatavoti bruto segumi piecās apakšnozarēs (graudkopība, dārzeņkopība, augļkopība, lopbarības augu un zālāju audzēšana), kā arī 38 kultūraugiem. Lopkopības nozarē – astoņās apakšnozarēs (piena lopkopība, gaļas liellopu audzēšana, aitkopība, kazkopība, vistkopība, biškopība, cūkkopība, zirgkopība), kopā 22 lopu grupām. Taču vairākiem augkopības kultūraugiem un lopu grupām veikti vēl sīkāki aprēķini dažādām ražošanas tehnoloģijām. Piemēram, balto galviņkāpostu bruto segumi sastādīti gan agrajiem, gan vēlajiem kāpostiem, gan arī kāpostiem, kas audzēti atbilstoši bioloģiskajām lauksaimniecības metodēm. Nobarojamiem jaunlopiem izveidoti divu veidu bruto segumi – ekstensīvās un intensīvās saimniekošanas variantam.

Izmantota optimāla tehnoloģija

Bruto segumi sagatavoti vienam hektāram augkopības nozarē un vienam dzīvniekam – lopkopības nozarē. Katrā bruto seguma aprēķinā izmantota optimāla ražošanas tehnoloģija, kas saskaņā ar nozares ekspertu viedokli ir pielietojama, lai iegūtu konkrēto ražības vai produktivitātes līmeni. Aprēķinot bruto segumu, uzskatāmi var spriest par ražošanas tehnoloģijas efektivitāti. Jo lielāks būs saimniecības kopējais bruto segums, jo labāk tas nosegs pastāvīgās izmaksas un ļaus iegūt lielāku peļņu. Tāpēc saimniecības darbības efektivitātes rādītājs – peļņa, ir lielā mērā atkarīga no pareizi izvēlēta ražošanas apjoma un ražošanas tehnoloģijas. Piemēram, ja saimniecībā ir neizmantotas kūts platības vai ir iespējas nomāt un apstrādāt papildu zemes platības – tātad palielināt ražošanas apjomus, nepalielinot pastāvīgo izmaksu daļu, tas viennozīmīgi pozitīvi ietekmēs saimniecības peļņas lielumu. Kā arī, audzējot graudaugus, nodrošinot tiem sabalansētu mēslojumu un augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, tiks iegūta lielāka graudu raža. Līdz ar to ieņēmumi, bruto segums un peļņa būs lielāki nekā tad, ja graudaugi tajā pašā platībā tiks audzēti citā tehnoloģijā – nepietiekami, nesabalansēti mēsloti un aizsargāti.

Sekojot aktuālajiem notikumiem lauksaimniecībā

Sekojot aktuālajiem notikumiem lauksaimniecībā, LLKC šogad no jauna tika sagatavoti bruto segumi lauku pupām, zirņiem, papuvei, kā arī ķiršu dārza ierīkošanai. 

Vēl viens jaunums ir nozares ekspertu ziņojumi par situāciju attiecīgajā nozarē 2014. gadā. Speciālisti īsi aprakstījuši aktualitātes dārzeņkopībā, graudkopībā, piena lopkopībā, aitkopībā, cūkkopībā un biškopībā. Šie ziņojumi atklāj tendences nozarē, kā arī palīdz izprast cēloņus cenu un daudzumu svārstībām gan saražotajai produkcijai, gan izejvielām un pakalpojumiem.

Bruto segumus 2014. gadam izstrādāja LLKC Ekonomikas, Augkopības un Lopkopības nodaļas, sadarbojoties ar saimniecībām un ārējiem attiecīgo nozaru speciālistiem no kooperatīvās sabiedrības „Mūsmāju dārzeņi”, Latvijas Augļkopju asociācijas, Latvijas Valsts Augļkopības institūta, Pūres dārzkopības izmēģinājuma stacijas, Latvijas Biškopības biedrības. Tehnikas pakalpojumu izmaksu noteikšanai ir izmantots LLKC tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums.

Iespēja novērtēt ieguvumus un zaudējumus

Bruto segumu aprēķini ir noderīgi, jo ražojoša saimniecība, domājot par jaunas nozares izvēli, pirms tam to var izvērtēt ar bruto segumu palīdzību. Tādā veidā tiek novērtēti iespējamie ieguvumi vai zaudējumi. Ja lauksaimnieks vēlas salīdzināt savas saimniekošanas efektivitāti ar bruto segumu aprēķinos dotajiem piemēriem, viņam jāveic aprēķini pēc šī parauga, bet tas būs iespējams tikai, ja grāmatvedības uzskaite ir veikta atsevišķi pa augkopības kultūrām vai lopu grupām.

Bruto segumu aprēķinus plaši izmanto Zemkopības ministrija savā darbā, kā arī lauksaimniecības mācību iestāžu audzēkņi mācību procesā. Patlaban tas ir vienīgais šāda veida materiāls Latvijā.

Bruto seguma aprēķini un nozares ekspertu ziņojumi šobrīd pieejami LLKC mājaslapā: www.llkc.lv sadaļā „Noderīgi”. Drīzumā visos LLKC birojos būs pieejami arī bruto segumu izdevumi drukātā veidā.

 

Liene Kalniņa,

LLKC Ekonomikas nodaļas konsultante

 

Pievienot komentāru