Jūs atrodaties šeit

LLKC meklē nomnieku zemei ar apbūves tiesībām

Grāmatvedība
Citi

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs izsludina konkursu neapdzīvojamo ēku un zemes gabala Ozolniekos, Rīgas ielā 34 nomai ar apbūves tiesībām. Pretendents, kurš iesniegs saimnieciski izdevīgāko pieteikumu un tiks atzīts par uzvarētāju, iegūs nomas tiesības ne mazāk kā uz 10 gadiem ar iespējamu nomas tiesību pagarinājumu (bez izpirkuma tiesībām). Nomas objekts ir LLKC piederoša divstāvu ēka Rīgas ielā 34, 305,5 m2 platībā (ēka Nr. 1), ēka Nr. 2 142,2 m2 un zeme 2490 m2. Nomnieks ir tiesīgs piedāvājumā iekļaut visas vai daļēju teritorijas nomu ar apbūves tiesībām. Nomnieka paredzamajiem darbības principiem jābūt mijiedarbībā ar LLKC vajadzībām.

Konkursa pretendentu pieteikumu pieņemšana notiek katru darba dienu no plkst. 8.30–16 līdz 2019. gada 8. novembra plkst. 11.00, LLKC 212. kab., Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Konkursa nolikums: ŠEIT